Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie - Divadelní scénografie (M.A.)

Studijní program: Scénografie
Katedra scénografie
Specializace: Divadelní scénografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
203SCM* Scénografie
ZK-10-8T
ZK-10-8T
ZK-10-8T
ZK-10-8T
40
Minimální počet kreditů 40
Povinné předměty
203DSI* Dějiny scénografie
Z-5-3T
ZK-5-3T
Z-5-3T
ZK-5-3T
20
203KML* Kresba a malba
Z-3-4T
ZK-3-4T
ZK-3-4T
9
203VSM* Vizualizace scénografického projektu
ZK-3-3T
ZK-3-3T
ZK-3-3T
9
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1
Z-2-3T
2
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
203DSM1 Diplomní seminář 1
Z-1-1T
1
203RPD* Realizační praxe
Z-6-60P
ZK-6-60P
Z-6-60P
ZK-6-60P
12
203SDM* Světelný design
ZK-2-28S
ZK-2-28S
4
Minimální počet kreditů 63
Volitelné předměty
203SCMADVP Volitelné předměty - divadlení scénografie
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 103
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 17
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Scénografie 1 (203SCM1) PZ Absolventským výkonem
Scénografie 1 (203SCM1) PZ Diplomovou prací
Scénografie 2 (203SCM2) PZ Absolventským výkonem
Scénografie 2 (203SCM2) PZ Diplomovou prací
Scénografie 3 (203SCM3) PZ Absolventským výkonem
Scénografie 3 (203SCM3) PZ Diplomovou prací
Scénografie 4 (203SCM4) PZ Absolventským výkonem
Scénografie 4 (203SCM4) PZ Diplomovou prací
Dějiny scénografie 1 (203DSI1) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 2 (203DSI2) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 3 (203DSI3) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 4 (203DSI4) ZT Diplomovou prací
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 (201VTZ1) ZT Historie a teorie dramatického umění (S203NHTDU)
Dějiny scénografie 1 (203DSI1) ZT Historie a teorie scénografie (S203NHTS)
Dějiny scénografie 2 (203DSI2) ZT
Dějiny scénografie 3 (203DSI3) ZT
Dějiny scénografie 4 (203DSI4) ZT