Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie - Divadelní scénografie (M.A.) – 1. ročník

Studijní program: Scénografie
Katedra scénografie
Studijní specializace: Divadelní scénografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Scénografie 203SCM1 ZK 10 8T 203SCM2 ZK 10 8T
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Povinné předměty
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2ST 702DAOU4 ZK 3 2ST
Dějiny scénografie 203DSI1 Z 5 3T 203DSI2 ZK 5 3T
Kresba a malba 203KML1 Z 3 4T 203KML2 ZK 3 4T
Vizualizace scénografického projektu 203VSM1 ZK 3 3T 203VSM2 ZK 3 3T
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 201VTZ1 Z 2 3T
Realizační praxe 203RPD1 Z 6 60P 203RPD2 ZK 6 60P
Světelný design 203SDM1 ZK 2 28S 203SDM2 ZK 2 28S
Minimální počet kreditů za semestr 18 16
Počet předepsaných kreditů celkem 28 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Scénografie 1 (203SCM1) PZ Absolventským výkonem
Scénografie 1 (203SCM1) PZ Diplomovou prací
Scénografie 2 (203SCM2) PZ Absolventským výkonem
Scénografie 2 (203SCM2) PZ Diplomovou prací
Scénografie 3 (203SCM3) PZ Absolventským výkonem
Scénografie 3 (203SCM3) PZ Diplomovou prací
Scénografie 4 (203SCM4) PZ Absolventským výkonem
Scénografie 4 (203SCM4) PZ Diplomovou prací
Dějiny scénografie 1 (203DSI1) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 2 (203DSI2) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 3 (203DSI3) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 4 (203DSI4) ZT Diplomovou prací
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 (201VTZ1) ZT Historie a teorie dramatického umění (S203NHTDU)
Dějiny scénografie 1 (203DSI1) ZT Historie a teorie scénografie (S203NHTS)
Dějiny scénografie 2 (203DSI2) ZT
Dějiny scénografie 3 (203DSI3) ZT
Dějiny scénografie 4 (203DSI4) ZT