Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie - Divadelní scénografie (M.A.) – 2. ročník

Studijní program: Scénografie
Katedra scénografie
Specializace: Divadelní scénografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Scénografie 203SCM3 ZK 10 8T 203SCM4 ZK 10 8T
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Povinné předměty
Dějiny scénografie 203DSI3 Z 5 3T 203DSI4 ZK 5 3T
Kresba a malba 203KML3 ZK 3 4T
Vizualizace scénografického projektu 203VSM3 ZK 3 3T
Diplomní seminář 1 203DSM1 Z 1 1T
Realizační praxe 203RPD1 Z 6 60P 203RPD2 ZK 6 60P
Minimální počet kreditů za semestr 11 6
Počet předepsaných kreditů celkem 21 16
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9 14
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Scénografie 1 (203SCM1) PZ Absolventským výkonem
Scénografie 1 (203SCM1) PZ Diplomovou prací
Scénografie 2 (203SCM2) PZ Absolventským výkonem
Scénografie 2 (203SCM2) PZ Diplomovou prací
Scénografie 3 (203SCM3) PZ Absolventským výkonem
Scénografie 3 (203SCM3) PZ Diplomovou prací
Scénografie 4 (203SCM4) PZ Absolventským výkonem
Scénografie 4 (203SCM4) PZ Diplomovou prací
Dějiny scénografie 1 (203DSI1) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 2 (203DSI2) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 3 (203DSI3) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 4 (203DSI4) ZT Diplomovou prací
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 (201VTZ1) ZT Historie a teorie dramatického umění (S203NHTDU)
Dějiny scénografie 1 (203DSI1) ZT Historie a teorie scénografie (S203NHTS)
Dějiny scénografie 2 (203DSI2) ZT
Dějiny scénografie 3 (203DSI3) ZT
Dějiny scénografie 4 (203DSI4) ZT