Scénografie 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203SCM4 zkouška 10 8 hodiny výuky týdně (45 minut), 166 až 216 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan ŠTĚPÁNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin ČERNÝ, Jana HAUSKRECHTOVÁ, Jan ŠTĚPÁNEK, Nikola TEMPÍR

Obsah

Obsah předmětu navazuje na individuální studijní program.

Výuka v průběhu 4. semestru zahrnuje dramaturgii a interpretaci scénografického prostoru a dramatická východiska scénografické tvorby a vychází z osobního magisterského projektu každého studenta. Téma magisterského projektu si student vybírá již v průběhu 3. semestru a cíleně jej nyní rozvíjí za vedení pedagogů. Magisterský projekt definuje kvalitu nabytých zkušeností v průběhu výuky. Zásadními kritérii je úroveň analýzy, interpretace, schopnost konceptuálního vnímání a vysoká kvalita uměleckého, výtvarného vyjádření. Dále student vykazuje nabyté technologické dovednosti a vytváří projekt v tom smyslu, aby mohl být případně realizován. Projekt může být buď klasického divadelního/scénického charakteru, nebo může být směřován do volného netradičního prostoru. Student si během přípravy projektu individuálně a s pomocí pedagoga definuje, kam bude realizace směřovat. Spolupráce na tvorbě studentských inscenací v Divadle DISK je v tomto semestru vítaná. V posledním semestru je již výuka zcela soustředěna na diplomovou práci z toho také plynou semestrální úkoly. Studující intenzivně spolupracuje s MA studijním programem LADLA.

Přípravné úkoly: podle zadání diplomového projektu, studium a vyhledávání inspiračních zdrojů

Klauzurní úkol: rozpracovaný finální diplomový projekt a jeho explikace.

Výsledky učení

kvalitativní úrovni

navázat

Předpoklady a další požadavky

Literatura nutná pro vypracování diplomové práce.

Materiály potřebné pro zpracování diplomního projektu.

Literatura

Literatura:

BABLET, Denis. Scénická revoluce 20. století. Scénografie 36, 1976, č. 2.

BLAHNÍK, Vojtěch Kristián. Světové dějiny divadla. Praha: Nakladatelské družstvo Máje, [1939].

BRAUN, Kazimierz. Divadelní prostor. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2001.

BROOK, Peter. Pohyblivý bod: čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987. Překlad Jan Hančil. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996.

BROOK, Peter. Prázdný prostor. Praha: Panorama, 1988.

BURIAN, Emil František a KOPECKÝ, Jan, ed. Divadlo za našich dnů. Praha: Československý spisovatel, 1962.

FREJKA, Jiří a PETIŠKOVÁ, Ladislava, ed. Divadlo je vesmír. Praha: Divadelní ústav, 2004.

GROH, František. Řecké divadlo. Praha: Československá grafická Unie, 1933.

HOFMAN, Vlastislav. 30 let výtvarnické práce na českých jevištích. Praha: Osvěta, 1951.

HONZL, Jindřich. K novému významu umění. Praha: Orbis, 1956.

HONZL, Jindřich. Sláva a bída divadel: režisérův zápisník. Praha: Družstevní práce, 1937.

JINDRA, Vladimír: Scénografické principy. Část 1. Část 2., Praha: Divadelní ústav, 1984.

POKORNÝ, Jaroslav. Složky divadelního výrazu. V Praze: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1946.

PÖRTNER, Paul. Experimentální divadlo: přehled, dokumenty, kresby, fotografie. Překlad Jan Rak. První vydání. Praha: Orbis, 1965.

PTÁČKOVÁ, Věra. Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982.

ŠRÁMEK, Vladimír. Magie divadelního prostoru: Vladimír Šrámek: [Ostravské muzeum 25. září - 25. listopadu 2012]. [Ostrava]: Ostravské muzeum, 2012.

VITRUVIUS POLLIO, Marcus, POLLUX, Julius a ALYPIOS. Antické divadlo. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944.

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: Teoretická dramaturgie. Praha: Melantrich, 1931.

Literatura s vazbou na vlastní program a zadané úkoly, zejména z oblasti scénografie činoherního divadla, opery, muzikálu, pohybového divadla a výstavních instalací.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná práce v ateliérech a minimálně 80% účast na konzultacích. Podmínkou ukončení semestru je úspěšná klauzurní práce, jejíž součástí je maketa (1:20), volná tvorba – 5ks, kresba/malba DIN A 1, 12 ks jevištních návrhů a vizualizací DIN A 3, storyboard

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů