Scénografie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203SCM2 ZK 10 8T česky letní

Garant předmětu

Martin ČERNÝ, Jan DUŠEK, Nikola TEMPÍR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin ČERNÝ, Jan DUŠEK, Nikola TEMPÍR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Obsah předmětu navazuje na individuální studijní program.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Pokorný: Složky divadelní

Studie J. Frejky, E. F. Buriana, J. Honzla

P. Portner: Experimentální divadlo

V. Hofman: 30 let práce v divadle pro české jeviště

F. Groh: Řecké divadlo

Vitruvius: Antické divadlo

O. Zich: Estetika dramatického umění

J. Honzl: Sláva a bída divadel

V. Jindra: Scénografické principy

Časopisy - Interscéna, Scénografie (DÚ), Acta scaenografie 1937-1950

V. Ptáčková: Česká scénografie 20. st.

D. Bablet: Scénícká revoluce 20. st.

K. Braun: Divadelní prostor

J. Svoboda: Magie divadelního prostoru

P. Brook: Prázdný prostor

P. Brook: Pohyblivý bod

Další materiály jsou vybírány v závislosti na individuálním studijním programu.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná práce v ateliérech a minimálně 80% účast na konzultacích. Podmínkou ukončení semestru je úspěšná klauzurní práce.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
()

15:00–19:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt
místnost
()

15:00–19:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:00–19:00
paralelka 1
Čt 15:00–19:00
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů