Dějiny scénografie 3

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSI3 Z 5 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 98 až 123 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vlasta KOUBSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vlasta KOUBSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování tohoto semestru jsou studenti schopni verbálně i písemně obhajovat magisterský projekt.

Forma studia

Semináře, aktivní diskuse, samostatná tvorba závěrečné magisterské práce.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Semináře ke konkrétnímu zvolenému tématu magisterského projektu, vyhledávání a studium pramenného materiálu v archivech a muzejních sbírkách (zvláště Divadelní ústav, Divadelní odd. Národního muzea, Archiv Národního divadla, Divadelní odd. Moravského zemského muzea atd.). Semináře z teorie umění a teorie scénografie.

Během seminářů se studenti seznamují s poznatky a postoji významných teoretiků výtvarného umění a scénografie, aby na jejich základech byli schopni argumentovat a obhajovat postoje, směřující k pochopení filosofických základů zobrazovacích umění a scénografie. Četbou, studiem a prezentací na seminářích se učí verbálnímu obhájení scénografického projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

ARONSON, Arnold. Pohled do propasti: eseje o scénografii. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2007.

CRAIG, Edward Gordon. O divadelním umění. Praha: Divadelní ústav, 2006.

FREJKA, Jiří a PETIŠKOVÁ, Ladislava, ed. Divadlo je vesmír. Praha: Divadelní ústav, 2004.

HILAR, Karel Hugo. O divadle. Praha: Divadelní ústav, 2002.

JINDRA, Vladimír: Scénografické principy. Část 1. Část 2., Praha: Divadelní ústav, 1984.

VACKOVÁ, Růžena. Výtvarný projev v dramatickém umění. Praha: Dr. Václav Tomsa, 1948.

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: Teoretická dramaturgie. Praha: Melantrich, 1931.

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na seminářích, aktivní diskuse, samostatná tvorba závěrečné magisterské práce, zápočet.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost K446
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
KOUBSKÁ V.
13:00–14:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
13:00–14:00 Vlasta KOUBSKÁ Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů