Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie - Filmová scénografie (M.A.)

Studijní program: Scénografie
Katedra scénografie
Specializace: Filmová scénografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
203SFM* Filmová scénografie
ZK-7-8T
ZK-8-8T
ZK-10-8T
ZK-10-8T
35
203PFS* Projekt filmové scénografie
ZK-3-3T
ZK-3-3T
ZK-3-3T
ZK-3-3T
12
Minimální počet kreditů 47
Povinné předměty
203DSI* Dějiny scénografie
Z-5-3T
ZK-5-3T
Z-5-3T
ZK-5-3T
20
203KML* Kresba a malba
Z-3-4T
ZK-3-4T
ZK-3-4T
9
203VSM* Vizualizace scénografického projektu
ZK-3-3T
ZK-3-3T
ZK-3-3T
9
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1
Z-2-3T
2
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
203DFT1 Diplomní seminář 1
Z-1-1T
1
203FRP* Filmová realizační praxe
Z-2-60S
Z-2-60S
Z-2-60S
6
203KVF* Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
9
203UFE1 Úvod do filmové scénografie 1
Z-2-
2
203VPA1 Výtvarná připrava ateliérového cvičení 1
ZK-2-
2
203ZFS1 Základy filmového svícení
Z-2-20S
2
Minimální počet kreditů 70
Volitelné předměty
203SMAFV Volitelné předměty - filmová scénografie
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 117
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 3
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Filmová scénografie 1 (203SFM1) PZ Diplomovou prací
Filmová scénografie 1 (203SFM1) PZ Absolventským výkonem
Filmová scénografie 2 (203SFM2) PZ Diplomovou prací
Filmová scénografie 2 (203SFM2) PZ Absolventským výkonem
Filmová scénografie 3 (203SFM3) PZ Diplomovou prací
Filmová scénografie 3 (203SFM3) PZ Absolventským výkonem
Filmová scénografie 4 (203SFM4) PZ Diplomovou prací
Filmová scénografie 4 (203SFM4) PZ Absolventským výkonem
Dějiny scénografie 1 (203DSI1) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 2 (203DSI2) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 3 (203DSI3) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 4 (203DSI4) ZT Diplomovou prací
Projekt filmové scénografie 1 (203PFS1) ZT Diplomovou prací
Projekt filmové scénografie 2 (203PFS2) ZT Diplomovou prací
Projekt filmové scénografie 3 (203PFS3) ZT Diplomovou prací
Projekt filmové scénografie 4 (203PFS4) ZT Diplomovou prací
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 (201VTZ1) ZT Historie a teorie dramatického umění (S203NHTDU)
Projekt filmové scénografie 1 (203PFS1) ZT Historie a teorie filmové scénografie (S203NHTFS)
Projekt filmové scénografie 2 (203PFS2) ZT
Projekt filmové scénografie 3 (203PFS3) ZT
Projekt filmové scénografie 4 (203PFS4) ZT