Projekt filmové scénografie 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203PFS4 zkouška 3 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 44 až 59 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ondřej NEKVASIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radmila IBLOVÁ, Jindřich KOČÍ, Ondřej NEKVASIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude schopen pozorným sledováním vybraného filmu odhalit a popsat scénografický koncept filmu a být schopen jej okomentovat, po případě ohodnotit. Součástí seminářů jsou projekce filmů a diskuze nad jejich výtvarným řešením

Forma studia

Posluchač zpracovává semestrální práci kterou dostává zadanou pedagogem na začátku semestru . Během prezentace student seznámí komisi se svou semestrální prací, a odpovídá na dotazy hodnotící komise. Komise hodnotí obsah semestrální práce a klade důraz na srozumitelnost verbální prezentace. Hodnotí se znalost dějin filmu a schopnost teoretické reflexe filmového díla.

Předpoklady a další požadavky

Literatura:

ADAM, Ken. Designs the Movies: James Bond and Beyond. Thames and Hudson, 2008. ISBN 978-0500514146.

ETTEDGUI, Peter. Production Design and Art Direction (Screencraft). Eastbourne: Gardners Books, 1999. ISBN 978-2880463649.

GABELICA, Damir. Scenografija u skici: od Lisinskog do konca XX. stoljeća. Zagreb: Hrvatski Državni Archiv - Hrvatska Kinoteka, 2005. ISBN 9789536005727.

HALLIGAN, Fionnuala. Filmcraft: Production Design. Waltham: Focal Press, 2012. ISBN 978-0240823751.

HORTON, Andrew. Henry Bumstead and the World of Holywood Art Direction. Austin: University of Texas Press, ě003. ISBN 9780292705197.

LUCCI, Gabriele. FERRETTI, Dante. Ferretti. L'arte della scenografia. The art of production design. Milano: Electa & Accademia dell'Immagine, 2004. ISBN 978-8837027728.

LUDI, Toni, ed. Designing Film : Szenenbilder ; Production Designs. Berlin : Bertz + Fischer, 2010. ISBN 978-3-86505-197-4.

MOJŽIŠOVÁ, Iva. Anton Krajčovič: [Monografie]. Bratislava: Pallas, 1975.

STARSKI, Allan. STANISLAWSKA, Irena A. Scenografia. Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2013. ISBN 978-839-402-364-5.

Obsah kurzu

Obsahem této teoretické semestrální práce je seznámit studenty filmové scénografie s prací českých a světových filmových scénografů. Posluchač si po konzultaci s pedagogem vybere osobnost a minimálně jeden z filmů na kterém vybraný scénograf pracoval. Seminární práce obsahuje stručný životopis scénografa a rozbor výtvarného řešení jednoho nebo více filmů na kterých tento autor pracoval.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

ADAM, Ken. Designs the Movies: James Bond and Beyond. Thames and Hudson, 2008. ISBN 978-0500514146.

ETTEDGUI, Peter. Production Design and Art Direction (Screencraft). Eastbourne: Gardners Books, 1999. ISBN 978-2880463649.

GABELICA, Damir. Scenografija u skici: od Lisinskog do konca XX. stoljeća. Zagreb: Hrvatski Državni Archiv - Hrvatska Kinoteka, 2005. ISBN 9789536005727.

HALLIGAN, Fionnuala. Filmcraft: Production Design. Waltham: Focal Press, 2012. ISBN 978-0240823751.

HORTON, Andrew. Henry Bumstead and the World of Holywood Art Direction. Austin: University of Texas Press, ě003. ISBN 9780292705197.

LUCCI, Gabriele. FERRETTI, Dante. Ferretti. L'arte della scenografia. The art of production design. Milano: Electa & Accademia dell'Immagine, 2004. ISBN 978-8837027728.

LUDI, Toni, ed. Designing Film : Szenenbilder ; Production Designs.Berlin : Bertz + Fischer, 2010. ISBN 978-3-86505-197-4.

MOJŽIŠOVÁ, Iva. Anton Krajčovič: [Monografie]. Bratislava: Pallas, 1975.

STARSKI, Allan. STANISLAWSKA, Irena A. Scenografia. Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2013. ISBN 978-839-402-364-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Posluchač zpracovává semestrální práci kterou dostává zadanou pedagogem na začátku semestru . Během prezentace student seznámí komisi se svou semestrální prací, a odpovídá na dotazy hodnotící komise. Komise hodnotí obsah semestrální práce a klade důraz na srozumitelnost verbální prezentace. Hodnotí se znalost dějin filmu a schopnost teoretické reflexe filmového díla.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
()

15:00–18:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:00–18:00
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů