Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie - Filmová scénografie (M.A.) – 1. ročník

Studijní program: Scénografie
Katedra scénografie
Studijní specializace: Filmová scénografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Filmová scénografie 203SFM1 ZK 7 8T 203SFM2 ZK 8 8T
Projekt filmové scénografie 203PFS1 ZK 3 3T 203PFS2 ZK 3 3T
Minimální počet kreditů za semestr 10 11
Povinné předměty
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2ST 702DAOU4 ZK 3 2ST
Dějiny scénografie 203DSI1 Z 5 3T 203DSI2 ZK 5 3T
Kresba a malba 203KML1 Z 3 4T 203KML2 ZK 3 4T
Vizualizace scénografického projektu 203VSM1 ZK 3 3T 203VSM2 ZK 3 3T
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 201VTZ1 Z 2 3T
Filmová realizační praxe 203FRP1 Z 2 60S
Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 203KVF1 Z 1 2T
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK1 ZK 3 6PT 373DSVK2 ZK 3 6PT
Úvod do filmové scénografie 1 203UFE1 Z 2
Výtvarná připrava ateliérového cvičení 1 203VPA1 ZK 2
Základy filmového svícení 203ZFS1 Z 2 20S
Minimální počet kreditů za semestr 22 23
Počet předepsaných kreditů celkem 32 34
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -2 -4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Filmová scénografie 1 (203SFM1) PZ Diplomovou prací
Filmová scénografie 1 (203SFM1) PZ Absolventským výkonem
Filmová scénografie 2 (203SFM2) PZ Diplomovou prací
Filmová scénografie 2 (203SFM2) PZ Absolventským výkonem
Filmová scénografie 3 (203SFM3) PZ Diplomovou prací
Filmová scénografie 3 (203SFM3) PZ Absolventským výkonem
Filmová scénografie 4 (203SFM4) PZ Diplomovou prací
Filmová scénografie 4 (203SFM4) PZ Absolventským výkonem
Dějiny scénografie 1 (203DSI1) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 2 (203DSI2) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 3 (203DSI3) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 4 (203DSI4) ZT Diplomovou prací
Projekt filmové scénografie 1 (203PFS1) ZT Diplomovou prací
Projekt filmové scénografie 2 (203PFS2) ZT Diplomovou prací
Projekt filmové scénografie 3 (203PFS3) ZT Diplomovou prací
Projekt filmové scénografie 4 (203PFS4) ZT Diplomovou prací
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 (201VTZ1) ZT Historie a teorie dramatického umění (S203NHTDU)
Projekt filmové scénografie 1 (203PFS1) ZT Historie a teorie filmové scénografie (S203NHTFS)
Projekt filmové scénografie 2 (203PFS2) ZT
Projekt filmové scénografie 3 (203PFS3) ZT
Projekt filmové scénografie 4 (203PFS4) ZT