Projekt filmové scénografie 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203PFS3 ZK 3 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ondřej NEKVASIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radmila IBLOVÁ, Jindřich KOČÍ, Ondřej NEKVASIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem práce je zvládnutí koncepčního návrhu řešení filmové dekorace pomocí filmového triku, doplněný v některých případech o storyboard vybrané scény.

Forma studia

Posluchač zpracovává semestrální práci, kterou dostává zadanou pedagogem na začátku semestru. Pedagog zároveň stanovuje i minimální rozsah práce pro semestrální prezentaci. Během ní nejprve student seznámí komisi se svým projektem a pak v detailech popíše jednotlivé koncepční návrhy a odpovídá na dotazy hodnotící komise. V celkovém hodnocení komise bere ohled na celkovou koncepci řešení a jeho technické zpracování.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Obsahem této semestrální práce je seznámit studenty s filmovým trikem a postprodukční úpravou filmového obrazu. Posluchač si ve spolupráci s pedagogem vybere určitou dekoraci ze svého semestrálního projektu, u které je potřeba použít filmový trik. Na základě konzultací s pedagogem, zpracovává návrh technického řešení této dekorace pomocí filmového triku. Jedná se tedy o seznámení studenta s filmovým trikem a s prací týmu, který na filmových tricích pracuje. Během seminářů jsou na příkladech rozebrány různé druhy filmových triků a to jak klasických, které vznikají během natáčení, tak digitálních, která vznikají až ve fázi postprodukce filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.

BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.

COTTA VAZ, Mark. BARRON, Craig. The Invisible Art: The Legends of Movie Matte Painting. San Francisco: Chronicle Books, 2002.ISBN 978-0811831369.

GLEBAS, Francis. Directing the Story: Professional Storytelling and Storyboarding Techniques for Live Action and Animation. Burlington, Oxford: Elsevier, 2009. ISBN 978-0-240-81706-8.

HALLIGAN, Fionnuala. The Art of Movie Storyboards: Visualising the Action of the World's Greatest Films. London: Thames and Hudson, 2013. ISBN 978-1781571057.

SHORTER, Georgina. Designing for the screen: Production Design and Art Direction explained. Ramsbury: The Crowood Press, 2012. ISBN 978-1847973849.

Hodnoticí metody a kritéria

Posluchač zpracovává semestrální práci, kterou dostává zadanou pedagogem na začátku semestru. Pedagog zároveň stanovuje i minimální rozsah práce pro semestrální prezentaci. Během ní nejprve student seznámí komisi se svým projektem a pak v detailech popíše jednotlivé koncepční návrhy a odpovídá na dotazy hodnotící komise. V celkovém hodnocení komise bere ohled na celkovou koncepci řešení a jeho technické zpracování.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
()

15:00–18:00
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:00–18:00
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů