Filmová scénografie 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203SFM3 ZK 10 8 hodiny výuky týdně (45 minut), 178 až 228 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ondřej NEKVASIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radmila IBLOVÁ, Jindřich KOČÍ, Ondřej NEKVASIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámení posluchače s problematikou exteriérové stavby ve filmové scénografie.
  2. Řešení exteriérové filmové dekorace dle zadaného textu, práce s prostorem reálné lokace, propojení s existující lokací lokací, barva, světlo, rekvizita, technické řešení exteriérové dekorace.
  3. Komplexní návrh exteriérové dekorace dle filmového scénáře, který řeší zadání ze všech aspektů nejen výtvarných ale i technicko-produkčních.

Forma studia

Pedagog na začátku semestru zadává nejen téma práce, ale stanovuje i minimální rozsah, s tím, že teprve při splnění tohoto minima bude projekt vůbec hodnocen.

Student prezentuje svoji práci hodnotící komisi během semestrálních klauzur. Seznámí pedagogy s obsahem svého projektu a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy, vysvětlí navrhované technické řešení a odpovídá na dotazy členů komise. Po ukončení klauzur, vytvoří student ze své práce digitální kopii ideálně v souboru .pdf, kterou odevzdá k archivaci.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Posluchač zpracovává scénář nebo povídku odpovídající svým rozsahem celovečernímu filmu. Ze zadaného textu, pak podrobněji zpracovává sekvence, které vyžadují použití virtuální dekorace. Práce je prezentovaná kolekcí barevných perpektivních návrhů, které jsou doplněny o základní půdorysy a řezy klíčových dekorací v odpovídajícím měřítku. Student se zabývá rozborem dramatického textu a na jeho základech pak vytváří dramatický prostor. Seznamuje se s výtvarnými prostředky, které má jako filmový scénograf k dispozici a učí se je použít k vytvoření prostoru pro dramatickou situaci. Pracuje s obrazovými referencemi a soustředí se na celkové vyznění filmového záběru. Prezentace je koncipována tak, aby co nejlépe dokázala komunikovat s ostatními členy filmového štábu od kreativních až po zcela technické.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.

BARAN, Ludvík. Zázraky filmového obrazu. Praha: Panorama, 1989.

BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.

CRHÁK, František. Prostor a perspektiva: učebnice pro střední uměleckoprůmyslové školy. Praha: SPN, 1984.

MARNER, Terence St. John. STRINGER, Michael. Film design. London, New York: The Tantivy Press, A.S. Barnes, 1974.

PARDYL, Věkoslav Handa. Perspektiva. Praha: Divadelní fakulta AMU, 1997. ISBN 80-85883-24-4.

RIZZO, Michael. The Art Direction Handbook For Film. Waltham: Focal Press, 2005. iSBN 978-0240806808.

SHORTER, Georgina. Designing for the screen: Production Design and Art Direction explained. Ramsbury: The Crowood Press, 2012. ISBN 978-1847973849.

Hodnoticí metody a kritéria

Výsledkem práce semestru je klauzurní projekt. Rozsah odevzdané klauzurní práce je zadán na počátku semestru, splnění rozsahu práce z hlediska objemu, je zasádní položkou při hodnocení studenta. Pokud není vypracován celý objem zadání, to znamená jak výtvarná, tak technická část, projekt je hodnocen jako nedostatečný. Kvalita vypracované práce je položkou, která ovlivňuje stupeň hodnocení. Aktivita studenta během semestru je doplňující složkou hodnocení. Během semestru posluchač zpracovává několik dílčích úkolů, jejichž splnění je nedílnou součástí hodnocení studenta.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost
()

14:00–18:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:00–18:00
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů