Přehled dějin světové kinematografie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSVK2 ZK 3 6T česky letní

Garant předmětu

Jan BERNARD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BERNARD, Veronika KLUSÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve třech semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva a pod.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

Forma studia

Základní formou výuky je přednáška, doplněná ukázkami filmů a studijní projekcí.

Informace z přednášek si studenti doplňují studiem uvedené literatury a individuálním „blízkým čtením“ doporučených filmů.

Předpoklady a další požadavky

Znalost dějin světové kinematografie do r. 1945, obecná znalost světové literatury, výtvarného umění a fotografie a světových dějin. Rovněž znalost angličtiny.

Obsah kurzu

ANOTACE:

Třísemestrální přednáška dějin světového filmu je pojata jako komplexní seznámení s dějinami světového filmu pro studenty prvního a druhého ročníku. Přednáška se snaží v souladu s tzv. novou filmovou historií studenty obeznámit nejen s estetickou a biografickou rovinou dějin kinematografie (umělecky důležití tvůrci a směry, jejich vzájemné vztahy, návaznosti na jiné umělecké druhy atd.), ale také se společensko-kulturním, ekonomickým a institucionálním dipozitivem, který kinematografii té které doby do značné míry determinuje a který je jí naopak zpětně ovlivňován. Kurz je doplněn pravidelnými projekcemi vybraných filmů.

SYLABUS:

 1. středa 19. 2. | Animovaný film český a světový 1930 – 1960

Přednášející: Edgar Dutka

Projekce: Jiří Trnka: Sen noci svatojánské (1959) + Ruka (1965)

Bertold Bartosch: Idea (1932)

Vladimir Starevič: Maskot (1932)

 1. film: Alexander Aleksejev: Noc na lysé hoře (1932) + Norman McLaren: Begone dull care (1949) + Neighbours (1952) + Robert Cannon: Gerald McBoing Boing (1952) + Ted Parmelee: Zrádné srdce (1953), William T. Hurtz: Jednorožec na zahradě (1953)
 2. středa 26. 2. | Británie a skandinávské země po válce

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Persona (Ingmar Bergman, 1966, 85 min.)

 1. film: Pas do Pimlica (Henry Cornelius, 1949)
 2. středa 4. 3. | Ruská a německá kinematografie 1930-45 (film a propaganda)

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Pád Berlína, I. díl (Michail Čiaureli, 1949, 70 min.)

 1. film: Čapajev (Vasiljevové, 1934)
 2. středa 11. 3. | Poválečný americký film (do konce 50. let)

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Psycho (Alfred Hitchcock, 1960, 109 min.)

 1. film: Rebel bez příčiny (1955, Nicholas Ray)
 2. středa 18. 3. | Americká filmová avantgarda 40. – 60. léta

Přednášející: Martin Čihák

Projekce: Maya Deren, A. Hammid: Meshes of the Afternoon + At Land (1943)

Stan Brakhage: Dog Star Man (1961- 4) + Mothland (1963)

Kenneth Anger Fireworks (1947) + Scorpio Rising (1963)

Stan Vanderbeek: Science Friction (1959)

Larry Jordan: Duo Concertantes (1964-66)

Robert Breer: Recreation (1957) + Eyewash (1959)

Bruce Conner: A Movie (1958) + Report (1963-67)

Harry Smith: Early Abstractions No.3 (1943-49)

James Whitney: Lapis (1963-66)

James a John Whitney: Five Film Exercises (1943-44)

Jonas Mekas: Walden: Diaries, Notes & Sketches (1969) + He Stands In a Desert Counting the Seconds of His Life (1985) - minimálně 720 vteřin od každého

 1. středa 25. 3. | Poválečný americký film noir

Přednášející: Vladimír Hendrich

Projekce: The Killing (Stanley Kubrick, 1956, 85 min.)

 1. film: Limits of Control (Jim Jarmusch, 2009)
 2. středa 1. 4. | Francouzský poetický realismus

Přednášející: Veronika Klusáková

Projekce: Den začíná (Marcel Carné, 1939, 93 min.)

 1. film: Pepé le Moko (Julien Duvivier, 1937)
 2. středa 8. 4. | Poválečná Francie, tradice kvality a Robert Bresson

Přednášející: Veronika Klusáková

Projekce: Kapsář (Robert Bresson, 1959, 75 min.)

 1. film: Zakázané hry (René Clément, 1952, 102 min.)
 2. středa 15. 4. | Italský neorealismus

Přednášející: Veronika Klusáková

Projekce: Zloději kol (Vittorio de Sica, 1948, 93 min.)

2: film: Řím, otevřené město (Roberto Rossellini, 1945, 100 min.)

 1. středa 22. 4. | Ozvuky neorealismu ve světovém filmu

Přednášející: Veronika Klusáková

Projekce: Nahý (Mike Leigh, 1993, 131 min.)

 1. film: Kluk na kole (Luc a Jean-Pierre Dardennovi, 2011, 88 min.)
 2. středa 29. 4. | Frankistické Španělsko

Přednášející: Veronika Klusáková

Projekce: Viridiana (Luis Buñuel, 1961, 90 min.)

 1. film: Smrt cyklisty (Juan Antonio Bardem, 1955)
 2. středa 6. 5. | klasické Japonsko (Kurosawa, Mizoguči, Ozu)

Přednášející: Veronika Klusáková

Projekce: Chuť makrel (Jasudžiró Ozu, 1962, 112 min.)

 1. film: Rašómon (Akira Kurosawa, 1950, 88 min.)
 2. středa 13. 5. | Vznik latinskoamerických kinematografií a nástup „nového filmu“ v Latinské Americe

Přednášející: David Čeněk

Projekce: Bůh a ďábel v zemi slunce (Glauber Rocha, 1964, 120 min.)

 1. film: Vzpomínky (Tomás Gutierrez Alea, 1968)
 2. středa 20. 5. | Sovětská kinematografie 50. a 60. let

Přednášející: Tomáš Hála

Projekce: Červencový déšť (Marlen Chucijev, 1966, 103 min.)

 1. film:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

David Bordwell a Kristin Thompson: Dějiny filmu, NAMU+NLN Praha 2007.

Hodnoticí metody a kritéria

Každý (ze tří) semestrů cyklu Dějiny filmu je završen zkouškou, ve které je student tázán na jedno základní téma, druhé doplňující a na jeden film. (Kromě velice významných a signifikantních případů nebude požadována znalost přesného roku produkce jednotlivých filmů či fenoménů: stačí jejich zařazení s přesností +/- 5 let, např. polovina 20. let, přelom 40. a 50. let, počátek 60. let apod.)

Podmínkou klasifikace je docházka - účast na projekcích filmů je povinná - tolerance 3 absence!

Předpoklady zdárného absolvování kurzu:

1.přečtení povinné literatury

2.zhlédnutí zadaných filmů v rámci semináře nebo po vlastní ose

Upozorňujeme, že součástí zkoušky je i prověření znalosti filmů promítaných v rámci projekčně-analytického semináře a jejich kontextuální interpretace.

Poznámka

Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve třech semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva a pod.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

 1. středa 19. 2. | Animovaný film český a světový 1930 – 1960

Přednášející: Edgar Dutka

 1. film: Jiří Trnka: Staré pověsti české (1952)
 2. středa 26. 2. | Británie a skandinávské země po válce

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Persona (Ingmar Bergman, 1966, 85 min.)

 1. film: Pas do Pimlica (Henry Cornelius, 1949)
 2. středa 4. 3. | Ruská a německá kinematografie 1930-45 (film a propaganda)

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Pád Berlína, I. díl (Michail Čiaureli, 1949, 70 min.)

 1. film: Čapajev (Vasiljevové, 1934)
 2. středa 11. 3. | Poválečný americký film (do konce 50. let)

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Psycho (Alfred Hitchcock, 1960, 109 min.)

 1. film: Rebel bez příčiny (1955, Nicholas Ray)
 2. středa 18. 3. | Americká filmová avantgarda 40. – 60. léta

Přednášející: Martin Čihák

Projekce: Martina Kudlacek: Bezúčelná procházka (1996), Notes on Marie Menken, 2006

2.film: M. Derenová, A. Hammid: At Land (1943); Kenneth Anger Fireworks (1947);

Robert Frank: Pull My Daisy (1959); Stan Vanderbeek: Science Friction ( 1959), Robert Breer: Eyewash (1959), Stan Brakhage: Mothlight (1963), Stan Brakhage: Dog Star Man (1961-64), Paul Sharits: T,O,U,C,H,I,N,G (1968), Bruce Conner: Report (1963-67), James Whitney: Lapis (1963-66), Jonas Mekas: Walden: Diaries, Notes & Sketches (1969). /všechny tyto filmy na DVD nebo VHS z videotéky FAMU/

 1. středa 25. 3. | Poválečný americký film noir

Přednášející: Vladimír Hendrich

Projekce: The Killing (Stanley Kubrick, 1956, 85 min.)

 1. středa 1. 4. | Francouzský poetický realismus

Přednášející: Veronika Klusáková

Projekce: Den začíná (Marcel Carné, 1939, 93 min.)

 1. film: Pepé le Moko (Julien Duvivier, 1937)
 2. středa 8. 4. | Poválečná Francie, tradice kvality a Robert Bresson

Přednášející: Veronika Klusáková

Projekce: Kapsář (Robert Bresson, 1959, 75 min.)

 1. film: Zakázané hry (René Clément, 1952, 102 min.)
 2. středa 15. 4. | Italský neorealismus

Přednášející: Veronika Klusáková

Projekce: Zloději kol (Vittorio de Sica, 1948, 93 min.)

2: film: Řím, otevřené město (Roberto Rossellini, 1945, 100 min.)

 1. středa 22. 4. | Ozvuky neorealismu ve světovém filmu

Přednášející: Veronika Klusáková

Projekce: Janička (Bruno Dumont, 2017, 115 min.)

 1. film: Kluk na kole (Luc a Jean-Pierre Dardennovi, 2011, 88 min.)
 2. středa 29. 4. | Frankistické Španělsko

Přednášející: David Čeněk

 1. středa 6. 5. | klasické Japonsko (Kurosawa, Mizoguči, Ozu)

Přednášející: Veronika Klusáková

Projekce: Chuť makrel (Jasudžiró Ozu, 1962, 112 min.)

 1. film: Rašómon (Akira Kurosawa, 1950, 88 min.)
 2. středa 13. 5. | Vznik latinskoamerických kinematografií a nástup „nového filmu“ v Latinské Americe

Přednášející: David Čeněk

 1. středa 20. 5. | Sovětská kinematografie 50. a 60. let

Přednášející: Tomáš Hála

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
BERNARD J.
09:00–11:25
(přednášková par. 1)
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
BERNARD J.
11:30–13:55
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–11:25 Jan BERNARD Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 1
St 11:30–13:55 Jan BERNARD Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů