Přehled dějin světové kinematografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSVK2 ZK 3 6PT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve třech semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva a pod.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

Forma studia

Přednáška, doplněná ukázkami filmů.

V letním semestru bude výuka probíhat online, primárně na platformě MS Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0715c99d49d44f14b82962a12b9d8cd5%40thread.tacv2/1617778468031?context=%7b%22Tid%22%3a%223b0d7367-6f74-45ec-b99b-d962ddfc18d1%22%2c%22Oid%22%3a%22bb704c40-df1a-4149-9034-454064ad2214%22%7d

Předpoklady a další požadavky

Znalost dějin světové kinematografie reflektované v kurzu dějin 1, obecná znalost světové literatury, výtvarného umění a fotografie a světových dějin. Rovněž znalost angličtiny.

Obsah kurzu

Obsah předmětu:

Třísemestrální přednáška je pojata jako komplexní seznámení s dějinami světového filmu pro studenty prvního a druhého ročníku. Přednáška se snaží v souladu s tzv. novou filmovou historií studenty obeznámit nejen s estetickou a biografickou rovinou dějin kinematografie (umělecky důležití tvůrci a směry, jejich vzájemné vztahy, návaznosti na jiné umělecké druhy atd.), ale také se společensko-kulturním, ekonomickým a institucionálním dispozitivem, který kinematografii té které doby do značné míry determinuje a který je jí naopak zpětně ovlivňován. Kurz je doplněn pravidelnými projekcemi vybraných filmů.

Tématické okruhy: čtyřicátá – šedesátá léta 20. století:

 1. Animovaný film český a světový 1930 - 1960
 2. Ruská a německá kinematografie 1930-45 (film a propaganda)
 3. Británie a skandinávské země po válce
 4. Skandinávie v 60. a 70. letech
 5. Francouzská kinematografie po válce
 6. Poválečný americký film (do konce 50. let) I
 7. Francie – nová vlna 60. let a 70. léta
 8. Poválečný americký film (do konce 50. let) II
 9. Americká filmová avantgarda 40. – 60. léta
 10. Poválečný film v Itálii a v Německu
 11. Sovětská kinematografie 60. let
 12. Vznik latinskoamerických kinematografií a nástup nových vln v Latinské Americe

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BORDWELL, David a Kristin THOMPSON. Dějiny filmu. Praha: NAMU+NLN, 2011.

Doporučená literatura:

COOK, David. A history of narrative film. New York: W. W. Norton & Co, 1990. 1008 stran, ISBN 978-0393955538.

DELEUZE, Gilles. Cinema 2. Obraz-čas. Překlad Čestmír Pelikán. Praha: Národní filmový archiv, 2000. 376 stran, ISBN 978-80-7004-127-7.

DELEUZE, Gilles. Film 1. Obraz-pohyb. Překlad Jiří Dědeček. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 2000. 298 s. ISBN 978-80-7004-098-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Každý ze třech semestrů cyklu Dějiny filmu je završen zkouškou, ve které je student tázán na jedno základní téma, druhé doplňující a na jeden film.

Předpoklady zdárného absolvování kurzu:

 1. přečtení povinné literatury
 2. zhlédnutí povinných filmů
 3. znalost probrané látky

Poznámka

SYLABUS LS 2021

 1. středa 3. 3. | Zavádění zvuku

Přednášející: Veronika Klusáková

Povinný film: Zpívání v dešti (Stanley Donen, 1952)

 1. středa 10. 3. | Británie a skandinávské země po válce

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Slovo (C. T. Dreyer, 1955)

 1. film: Léto s Monikou (Ingmar Bergman, 1953)
 2. středa 17. 3. | Ruská a německá kinematografie 1930-45 (film a propaganda)

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Žid Süss (Veit Harlan, 1940)

 1. film: Čapajev (Vasilijevové, 1934)
 2. středa 24. 3. | Poválečný americký film (do konce 50. let)

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: V pravé poledne (Fred Zinnemann, 1952)

 1. film: Rebel bez příčiny (Nicholas Ray, 1955)
 2. středa 31. 3. | z důvodu nemoci přesunuto na 19. 5.
 3. středa 7. 4. | Poválečné americké žánry - film noir

Přednášející: Jana Bébarová

Povinný film: Pojistka smrti (Billy Wilder, 1944)

 1. středa 14. 4. | Francouzský poetický realismus

Přednášející: David Čeněk

Povinný film: Hôtel du Nord (Marcel Carné, 1938)

 1. středa 21. 4. | Poválečná Francie, tradice kvality a autorský film

Přednášející: David Čeněk

Povinný film: Můj strýček (Jacques Tati, 1959)

 1. středa 28. 4. | Italský neorealismus

Přednášející: Veronika Klusáková

Povinný film: Zloději kol (Vittorio de Sica, 1948)

 1. středa 5. 5. | Radikální formy neorealistického odkazu

Přednášející: Vít Janeček

Povinný film: Janička (Bruno Dumont, 2017)

 1. středa 12. 5. | klasické Japonsko (Kurosawa, Mizoguči, Ozu)

Přednášející: Veronika Klusáková

Povinný film: Rašómon (Akira Kurosawa, 1950)

 1. středa 19. 5. |Americká filmová avantgarda 40. – 60. léta

Přednášející: Martin Čihák

Povinné filmy: Maya Deren, A. Hammid: Meshes of the Afternoon + At Land (1943)

Stan Brakhage: Dog Star Man (1961- 4) + Mothland (1963)

Kenneth Anger Fireworks (1947) + Scorpio Rising (1963)

Stan Vanderbeek: Science Friction (1959)

Larry Jordan: Duo Concertantes (1964-66)

Robert Breer: Recreation (1957) + Eyewash (1959)

Bruce Conner: A Movie (1958) + Report (1963-67)

Harry Smith: Early Abstractions No.3 (1943-49)

James Whitney: Lapis (1963-66)

James a John Whitney: Five Film Exercises (1943-44)

Jonas Mekas: Walden: Diaries, Notes & Sketches (1969) + He Stands In a Desert Counting the Seconds of His Life (1985) - minimálně 720 vteřin od každého

 1. středa 26. 5. | Politický film v Latinské Americe a nástup „nového filmu“

Přednášející: David Čeněk

Povinný film: Bůh a ďábel v zemi slunce, 1964, r. Glauber Rocha

 1. středa 2. 6. | Sovětská kinematografie 50. a 60. let

Přednášející: Tomáš Hála

Povinný film: Je mi dvacet let (Marlen Chucijev, 1964, 164 min.)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů