Přehled dějin světové kinematografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSVK2 ZK 3 6PT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve třech semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva a pod.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

Forma studia

Přednáška, doplněná ukázkami filmů a studijní projekcí.

Předpoklady a další požadavky

Znalost dějin světové kinematografie do r. 1945, obecná znalost světové literatury, výtvarného umění a fotografie a světových dějin. Rovněž znalost angličtiny.

Obsah kurzu

Třísemestrální přednáška je pojata jako komplexní seznámení s dějinami světového filmu pro studenty prvního a druhého ročníku. Přednáška se snaží v souladu s tzv. novou filmovou historií studenty obeznámit nejen s estetickou a biografickou rovinou dějin kinematografie (umělecky důležití tvůrci a směry, jejich vzájemné vztahy, návaznosti na jiné umělecké druhy atd.), ale také se společensko-kulturním, ekonomickým a institucionálním dispozitivem, který kinematografii té které doby do značné míry determinuje a který je jí naopak zpětně ovlivňován. Kurz je doplněn pravidelnými projekcemi vybraných filmů.

Tématické okruhy: čtyřicátá – šedesátá léta 20. století:

 1. Animovaný film český a světový 1930 - 1960
 2. Ruská a německá kinematografie 1930-45 (film a propaganda)
 3. Británie a skandinávské země po válce
 4. Skandinávie v 60. a 70. letech
 5. Francouzská kinematografie po válce
 6. Poválečný americký film (do konce 50. let) I
 7. Francie – nová vlna 60. let a 70. léta
 8. Poválečný americký film (do konce 50. let) II
 9. Americká filmová avantgarda 40. – 60. léta
 10. Poválečný film v Itálii a v Německu
 11. Sovětská kinematografie 60. let
 12. Vznik latinskoamerických kinematografií a nástup nových vln v Latinské Americe

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literaura:

BORDWELL, David a THOMPSON, Kristin. Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill, 2003. 788 stran, ISBN 9780070384293. Česky: Dějiny filmu. Překlad Helena Bendová, Jan Bernard, Michal Bregant, Zdeněk Holý, Vít Janeček, Petr Kubice, Taťána Marková, Markéta Šerá, Martin Škapa a Stanislav Ulver. Editor Václav Kofroň. 1. vyd. Praha: AMU, 2007. 827 stran, [24] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7331-091-2 nebo

DIXON, Wheeler Winston a FOSTER, Gwendolyn Audrey. A Short History of Film. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2008. 492 stran, ISBN 978-0813542706.

(příslušné kapitoly)

Doporučená literatura:

BORDWELL, David. Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment. Cambridge: Harvard University Press, 2001. 352 stran, ISBN 978-0674002142.

COOK, David. A history of narrative film. New York: W. W. Norton & Co, 1990. 1008 stran, ISBN 978-0393955538.

D´AGOSTINI, Paolo. Legendární filmy. Překlad Jan Hanzlík, Iva Hejlíčková. Praha: Mladá fronta, 2009. 600 stran, ISBN 978-80-204-2042-8.

DELEUZE, Gilles. Cinema 2. Obraz-čas. Překlad Čestmír Pelikán. Praha: Národní filmový archiv, 2000. 376 stran, ISBN 978-80-7004-127-7.

DELEUZE, Gilles. Film 1. Obraz-pohyb. Překlad Jiří Dědeček. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 2000. 298 s. ISBN 978-80-7004-098-0.

DUTKA, Edgar. Minimum z dějin světové animace. Praha: NAMU, 2012. 172 stran, ISBN 978-80-7331-253-4.

PATALAS, Enno a GREGOR, Ulrich. Dejiny filmu. Překlad Agneša Kalinová. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1968. 477 stran.

RICHIE, Donald. A Hundred Years of Japanese Film: A Concise History, with a Selective Guide to DVDs and Videos. Tokio: Kodansha International, 2005. 317 stran, ISBN 9784770029959.

SOVA, Dawn B. Zakázané filmy: 125 příběhů filmové cenzury. Překlad Naďa Randová. Vyd. 1. V Praze: Euromedia Group - Knižní klub, 2005. 318 stran, [16] s. obr. příl. Universum. ISBN 80-242-1383-4.

TÖTEBERG, Michael, ed. Lexikon světového filmu. Vyd. 1. Praha: Orpheus, 2005. 643 stran Lexica, ISBN 80-903310-7-6.

Střihové dokumenty:

Kevin Brownlow: Universal Horror (Historie hororu), 1998, 96´ ; D.W. Griffith: Father of Film (D.W. Griffith - Otec filmu I-III), 1993, 150´; Buster Keaton: A Hard Act to Follow, 1987; I'm King Kong!: The Exploits of Merian C. Cooper, 2005; Cecil B. DeMille: American Epic, 2004

Cinema Europe: The Other Hollywood (Evropská kinematografie - Jiný Hollywood)

End of an Era (1995)

Opportunity Lost (1995)

The Music of Light (1995)

The Unchained Camera (1995)

Where It All Began (1995)

Martin Scorsese, Michael Henry Wilson: A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies (Století filmu), 1995, 225´

Gangsterská kronika I, II, 1998,100´

Hodnoticí metody a kritéria

Každý ze třech semestrů cyklu Dějiny filmu je završen zkouškou, ve které je student tázán na jedno základní téma, druhé doplňující a na jeden film. (Kromě velice významných a signifikantních případů nebude požadována znalost přesného roku produkce jednotlivých filmů či fenoménů: stačí jejich zařazení s přesností +/- 5 let, např. polovina 20. let, přelom 40. a 50. let, počátek 60. let apod.)

Předpoklady zdárného absolvování kurzu:

 1. přečtení povinné literatury
 2. zhlédnutí povinných filmů
 3. znalost probrané látky

Součástí klasifikace je docházka - účast na projekcích filmů je povinná - tolerance 3 absence!

Poznámka

 1. středa 19. 2. | Animovaný film český a světový 1930 – 1960

Přednášející: Edgar Dutka

 1. film: Jiří Trnka: Staré pověsti české (1952)
 2. středa 26. 2. | Británie a skandinávské země po válce

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Persona (Ingmar Bergman, 1966, 85 min.)

 1. film: Pas do Pimlica (Henry Cornelius, 1949)
 2. středa 4. 3. | Ruská a německá kinematografie 1930-45 (film a propaganda)

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Pád Berlína, I. díl (Michail Čiaureli, 1949, 70 min.)

 1. film: Čapajev (Vasiljevové, 1934)
 2. středa 11. 3. | Poválečný americký film (do konce 50. let)

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Psycho (Alfred Hitchcock, 1960, 109 min.)

 1. film: Rebel bez příčiny (1955, Nicholas Ray)
 2. středa 18. 3. | Americká filmová avantgarda 40. – 60. léta

Přednášející: Martin Čihák

Projekce: Martina Kudlacek: Bezúčelná procházka (1996), Notes on Marie Menken, 2006

2.film: M. Derenová, A. Hammid: At Land (1943); Kenneth Anger Fireworks (1947);

Robert Frank: Pull My Daisy (1959); Stan Vanderbeek: Science Friction ( 1959), Robert Breer: Eyewash (1959), Stan Brakhage: Mothlight (1963), Stan Brakhage: Dog Star Man (1961-64), Paul Sharits: T,O,U,C,H,I,N,G (1968), Bruce Conner: Report (1963-67), James Whitney: Lapis (1963-66), Jonas Mekas: Walden: Diaries, Notes & Sketches (1969). /všechny tyto filmy na DVD nebo VHS z videotéky FAMU/

 1. středa 25. 3. | Poválečný americký film noir

Přednášející: Vladimír Hendrich

Projekce: The Killing (Stanley Kubrick, 1956, 85 min.)

 1. středa 1. 4. | Francouzský poetický realismus

Přednášející: Veronika Klusáková

Projekce: Den začíná (Marcel Carné, 1939, 93 min.)

 1. film: Pepé le Moko (Julien Duvivier, 1937)
 2. středa 8. 4. | Poválečná Francie, tradice kvality a Robert Bresson

Přednášející: Veronika Klusáková

Projekce: Kapsář (Robert Bresson, 1959, 75 min.)

 1. film: Zakázané hry (René Clément, 1952, 102 min.)
 2. středa 15. 4. | Italský neorealismus

Přednášející: Veronika Klusáková

Projekce: Zloději kol (Vittorio de Sica, 1948, 93 min.)

2: film: Řím, otevřené město (Roberto Rossellini, 1945, 100 min.)

 1. středa 22. 4. | Ozvuky neorealismu ve světovém filmu

Přednášející: Veronika Klusáková

Projekce: Janička (Bruno Dumont, 2017, 115 min.)

 1. film: Kluk na kole (Luc a Jean-Pierre Dardennovi, 2011, 88 min.)
 2. středa 29. 4. | Frankistické Španělsko

Přednášející: David Čeněk

 1. středa 6. 5. | klasické Japonsko (Kurosawa, Mizoguči, Ozu)

Přednášející: Veronika Klusáková

Projekce: Chuť makrel (Jasudžiró Ozu, 1962, 112 min.)

 1. film: Rašómon (Akira Kurosawa, 1950, 88 min.)
 2. středa 13. 5. | Vznik latinskoamerických kinematografií a nástup „nového filmu“ v Latinské Americe

Přednášející: David Čeněk

 1. středa 20. 5. | Sovětská kinematografie 50. a 60. let

Přednášející: Tomáš Hála

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů