Přehled dějin světové kinematografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSVK2 ZK 3 6T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve třech semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva a pod.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

Forma studia

Základní formou výuky je přednáška, doplněná ukázkami filmů a studijní projekcí.

Informace z přednášek si studenti doplňují studiem uvedené literatury a individuálním „blízkým čtením“ doporučených filmů.

Předpoklady a další požadavky

Znalost dějin světové kinematografie do r. 1945, obecná znalost světové literatury, výtvarného umění a fotografie a světových dějin. Rovněž znalost angličtiny.

Obsah kurzu

Třísemestrální přednáška dějin světového filmu je pojata jako komplexní seznámení s dějinami světového filmu pro studenty prvního a druhého ročníku. Přednáška se snaží v souladu s tzv. novou filmovou historií studenty obeznámit nejen s estetickou a biografickou rovinou dějin kinematografie (umělecky důležití tvůrci a směry, jejich vzájemné vztahy, návaznosti na jiné umělecké druhy atd.), ale také se společensko-kulturním, ekonomickým a institucionálním dipozitivem, který kinematografii té které doby do značné míry determinuje a který je jí naopak zpětně ovlivňován. Kurz je doplněn pravidelnými projekcemi vybraných filmů.

Čtyřicátá – šedesátá léta

 1. (13.2.) Animovaný film český a světový 1930 - 1960

Přednášející: Edgar Dutka

Projekce: Berthold Bartosch: Myšlenka (1932)

2.film Jiří Trnka: Staré pověsti české (1952)

Doplňková literatura: Dutka, Edgar: Minimum z dějin světové animace. NAMU, Praha 2004; Scénáristika animovaného filmu / minimum z historie české animace, NAMU, Praha 2006

2.(20.2.) Ruská a německá kinematografie 1930-45 (film a propaganda)

Přednášející:Jan Bernard

Projekce: Žid Sűss (Veit Harlan), dvd

2.film: Čapajev (Vasiljevové, 1934)

Doplňková literatura: Jireš, Jaromil: Totalitní kýč (dostupné v knihovně FAMU); Taylor, Richard: Filmová propaganda:Sovětské Rusko a nacistické Německo. Academia, Praha 2016; Kašpar, Lukáš: Český hraný film a filmaři za protektorátu: propaganda, kolaborace, rezistence. Libri, Praha 2007; Kopal, Petr a kolektiv: Film a dějiny 7 – Propaganda, Casablanca, ÚSTR 2018

 1. (27.2.) Británie a skandinávské země po válce

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Seminář analýzy Václav Kadrnka - Slovo (1955, Carl Theodor Dreyer )

 1. film: Pas do Pimlica (Henry Cornelius, 1949) dvd
 2. (6.3.) Skandinávie v 60. a 70. letech

Přednášející: Viera Langerová

Projekce: Seminář analýzy Adam Brothánek - Persona (1966) Ingmar Bergman

 1. film Elvira Madiganová (1967) Bo Widerberg

Další filmy: Pramen panny (1960), Mlčení (1965) a Šepoty a výkřiky ( 1973) Ingmar Bergman

Emigranti (1970) Jan Troell, Válečné hry (The War Games) 1962 Mai Zetterling,

Adalen 31 (1969) Bo Widerberg, Jsem zvědavá - žlutá (1967) a Jsem zvědavá -modrá (1968) Vilgot Sjoman,

Doplňková literatura: Merhaut, Václav: Tradice a současnost švédského filmu. ČsFÚ Praha, 1989

 1. (13.3.) Francouzská kinematografie po válce

Přednášející: Jan Bernard?

Projekce: Seminář analýzy Marek Jícha – Země se chvěje (L. Visconti)

1.a 2. film: Jede, jede poštovský panáček (Jacques Tati), Orfeus (1949, Jean Cocteau, dvd v knihovně)

 1. (20.3.) Poválečný americký film (do konce 50. let) I

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Seminář analýzy Michal Bohm – Dotek zla (O. Welles)

 1. film: Sunset boulevard (1950, Billy Wilder)
 2. (27.3.) Francie – nová vlna 60 . let a 70. léta

Přednášející: Vít Janeček

Projekce: Seminář analýzy Jakub Kudláč - Bláznivý Petříček (J-L. Godard) film z NFA

 1. film: A co dále Baltazare (1966, Robert Bresson

Doplňková literatura: Monaco, James: Nová vlna, AMU, Praha 2001

 1. (3.4.) Poválečný americký film (do konce 50. let) II

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Seminář analýzy Ivo Trajkov - V pravé poledne (1952, F.Zinneman) film z NFA

 1. film: Rebel bez příčiny (1955, Nicholas Ray)
 2. (10.4.) Americká filmová avantgarda 40. – 60. léta

Přednášející: Martin Čihák

Projekce: Martina Kudlacek: Bezúčelná procházka (1996), Notes on Marie Menken, 2006

2.film: M. Derenová, A. Hammid: At Land (1943); Kenneth Anger Fireworks (1947);

Robert Frank: Pull My Daisy (1959); Stan Vanderbeek: Science Friction ( 1959), Robert Breer: Eyewash (1959), Stan Brakhage: Mothlight (1963), Stan Brakhage: Dog Star Man (1961-64), Paul Sharits: T,O,U,C,H,I,N,G (1968), Bruce Conner: Report (1963-67), James Whitney: Lapis (1963-66), Jonas Mekas: Walden: Diaries, Notes & Sketches (1969). /všechny tyto filmy na DVD nebo VHS z videotéky FAMU/

Doplňková literatura: P. Adams Sitnery: Visionary film.

 1. (17.4.) Poválečný film v Itálii a v Německu

Přednášející: Vít Janeček

Projekce: Seminář analýzy Vít Janeček + Bohdan Sláma - Zloději kol (1948, Vittorio De Sica)

 1. film: Paisa (1946, Roberto Rossellini
 2. (24.4.) Sovětská kinematografie 60. let

Přednášející: Tomáš Hála

Projekce: Seminář analýzy Vít Janeček – Pirosmani (G. Šengelaja)

2.film: Stíny zapomenutých předků (Sergej Paradžanov, 1965, dvd)

Doplňková literatura: Bernard, Jan: Národní kinematografie Sovětského svazu. ČsFÚ Praha, 1989

 1. (15.5.) Vznik latinskoamerických kinematografií a nástup nových vln v Latinské Americe

Přednášející: Viera Langerová

Projekce: Bůh a ďábel v zemi slunce (1964) Glauber Rocha.

 1. film: Žena z přístavu, r. Arcady Boytler

Další filmy: Krev kondora nebo Hlavní nepřítel - obojí režie Jorge Sanjines nebo Severní předměstí Ria nebo Vyprahlé životy obojí Nelson Pereira dos Santos nebo Zelená stěna režie Robloy Godes nebo Bye bye Brasil, režie Carlos Diegues nebo Revoluční Mexiko režie Paul Leduc ,María Candelaria

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

kniha Davida Bordwella a Kristin Thompsonové Dějiny filmu, NAMU+NLN Praha 2007. (Studenti FAMU denního studia mají možnost do vyprodání části takto vymezeného nákladu zakoupit knihu v knihovně FAMU se slevou.) Stačí přečíst vždy jen tu část této knihy, která se zabývá obdobím probíraným na přednáškách daného semestru.

Doplňková:

D´Agostini, Paolo: Legendární filmy, Praha 1989; Sova, Dawn B.: Zakázané filmy, Praha 2005; Toterberg, Michael (ed): Lexikon světového filmu, Praha ? Litvínov 2005); doplňková literatura k jednotlivým přednáškám je pak většinou k nalezení v jejich sylabech na webových stránkách CAS

Hodnoticí metody a kritéria

Každý (ze tří) semestrů cyklu Dějiny filmu je završen zkouškou, ve které je student tázán na jedno základní téma, druhé doplňující a na jeden film. (Kromě velice významných a signifikantních případů nebude požadována znalost přesného roku produkce jednotlivých filmů či fenoménů: stačí jejich zařazení s přesností +/- 5 let, např. polovina 20. let, přelom 40. a 50. let, počátek 60. let apod.)

Podmínkou klasifikace je docházka - účast na projekcích filmů je povinná - tolerance 3 absence!

Poznámka

Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve třech semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva a pod.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů