Přehled dějin světové kinematografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSVK2 zkouška 3 6 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 12 až 27 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsah předmětu:

Třísemestrální přednáška je pojata jako komplexní seznámení s dějinami světového filmu pro studenty prvního a druhého ročníku. Přednáška se snaží v souladu s tzv. novou filmovou historií studenty obeznámit nejen s estetickou a biografickou rovinou dějin kinematografie (umělecky důležití tvůrci a směry, jejich vzájemné vztahy, návaznosti na jiné umělecké druhy atd.), ale také se společensko-kulturním, ekonomickým a institucionálním dispozitivem, který kinematografii té které doby do značné míry determinuje a který je jí naopak zpětně ovlivňován. Kurz je doplněn pravidelnými projekcemi vybraných filmů.

Výsledky učení

Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve třech semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva a pod.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

Předpoklady a další požadavky

Znalost dějin světové kinematografie reflektované v kurzu dějin 1, obecná znalost světové literatury, výtvarného umění a fotografie a světových dějin. Rovněž znalost angličtiny.

Literatura

Povinná literatura:

BORDWELL, David a Kristin THOMPSON. Dějiny filmu. Praha: NAMU+NLN, 2011.

Doporučená literatura:

COOK, David. A history of narrative film. New York: W. W. Norton & Co, 1990. 1008 stran, ISBN 978-0393955538.

DELEUZE, Gilles. Cinema 2. Obraz-čas. Překlad Čestmír Pelikán. Praha: Národní filmový archiv, 2000. 376 stran, ISBN 978-80-7004-127-7.

DELEUZE, Gilles. Film 1. Obraz-pohyb. Překlad Jiří Dědeček. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 2000. 298 s. ISBN 978-80-7004-098-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Každý ze třech semestrů cyklu Dějiny filmu je završen zkouškou, ve které je student tázán na jedno základní téma, druhé doplňující a na jeden film.

Předpoklady zdárného absolvování kurzu:

 1. přečtení povinné literatury
 2. zhlédnutí povinných filmů
 3. znalost probrané látky

Poznámka

SYLABUS LS 2023

 1. středa 15. 2. | Francouzský poetický realismus

Přednášející: Veronika Klusáková

Povinný film: Nábřeží mlh, 1938, r. Marcel Carné

 1. středa 22. 2. | Ruská a německá kinematografie 1930-45 (film a propaganda)

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Žid Süss (Veit Harlan, 1940)

 1. film: Čapajev (Vasilijevové, 1934)
 2. středa 1. 3. | Italský neorealismus

Přednášející: Veronika Klusáková

Povinný film: Zloději kol (Vittorio de Sica, 1948)

 1. středa 8. 3. | Ozvuky neorealismu v současném filmu

Přednášející: Veronika Klusáková

Povinný film: Já, Daniel Blake (Ken Loach, 2016)

 1. středa 15. 3. | Poválečný americký film + žánry (do konce 50. let)

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Divoké oko (Ben Maddow, Sidney Meyers, Joseph Strick, 1959, 68 min.)

 1. film: Sunset Boulevard (Billy Wilder, 1950, 110 min.)
 2. středa 22. 3. | Poválečný americký film + žánry (do konce 50. let)

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: V pravé poledne (Fred Zinnemann, 1952)

 1. film: Rebel bez příčiny (Nicholas Ray, 1955)
 2. středa 29. 3. | klasické Japonsko (Kurosawa, Mizoguči, Ozu)

Přednášející: Veronika Klusáková

Povinný film: Rašómon (Akira Kurosawa, 1950)

 1. film: Příběh z Tokia (Jasudžiro Ozu, 1953)
 2. středa 5. 4. | Sovětská kinematografie 50. a 60. let

Přednášející: Tomáš Hála

Povinný film: Příběh Asji Kljačinové, která milovala, ale nevdala se (Andrej Končalovskij, 1966, 99 min.)

 1. středa 12. 4. | Poválečná Francie a Robert Bresson

Přednášející: Veronika Klusáková

Povinný film: Zakázané hry (René Clément, 1952, 86 min.)

 1. film: K smrti odsouzený uprchl (Robert Bresson, 1956, 99 min.)
 2. středa 19. 4. | FAMUFEST

není přednáška ani projekce

 1. středa 26. 4. | náhrada 17. 5.
 2. sředa 3. 5. | Británie a skandinávské země po válce

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Slovo (C. T. Dreyer, 1955)

 1. film: Léto s Monikou (Ingmar Bergman, 1953)
 2. středa 17. 5. | Americká filmová avantgarda 40. – 60. léta

Přednášející: Martin Čihák

Povinné filmy: Maya Deren, A. Hammid: Meshes of the Afternoon + At Land (1943)

Stan Brakhage: Dog Star Man (1961- 4) + Mothlight (1963)

Kenneth Anger Fireworks (1947) + Scorpio Rising (1963)

Stan Vanderbeek: Science Friction (1959)

Larry Jordan: Duo Concertantes (1964-66)

Robert Breer: Recreation (1957) + Eyewash (1959)

Bruce Conner: A Movie (1958) + Report (1963-67)

Harry Smith: Early Abstractions No.3 (1943-49)

James Whitney: Lapis (1963-66)

James a John Whitney: Five Film Exercises (1943-44)

Jonas Mekas: Walden: Diaries, Notes & Sketches (1969) + He Stands In a Desert Counting the Seconds of His Life (1985) - minimálně 720 vteřin od každého

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů