Projekt filmové scénografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203PFS1 ZK 3 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ondřej NEKVASIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radmila IBLOVÁ, Jindřich KOČÍ, Ondřej NEKVASIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se naučí pracovat s obrazovými a jinými referencemi a soustředí se na precizní zachycení dobového prostředí, ve kterém vybraná osobnost žila, s historickou a vizuální rešerší a se znalostmi získanými při studiu historie architektury, dějin umění a hmotné kultury.

Forma studia

Posluchač zpracovává semestrální práci, zadanou vedoucím pedagogem na začátku semestru. Pedagog v rámci zadání zároveň stanovuje i minimální rozsah práce nezbytný pro její hodnocení. Během prezentace nejprve student seznámí komisi se svým projektem a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy a odpoví na dotazy hodnotící komise. V rámci hodnocení komise klade důraz na práci s rešeršními materiály a znalosti dobových reálií a jejich zobrazení ve výsledných návrzích.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Obsahem tohoto projektu je práce s historickou reálií. Posluchač dostane zadanou významnou osobnost českých dějin a má za úkol popsat a vizualizovat prostředí, které ji v určitou fázi života obklopovalo. Po dohodě s pedagogem se student rozhodne, které období života osobnosti považuje za určující a které bude detailně zpracovávat. Posluchač má za úkol zpracovat stručný životopis vybrané osobnosti a dále popsat prostředí, ve kterých osobnost žila a které ji případně nějakým způsobem ovlivnily. Cílem zadání je shromáždit reference k danému období a místu a pokusit se dle získaných informací toto prostředí zrekonstruovat a zvizualizovat. Práce je prezentovaná kolekcí barevných perpektivních návrhů, které jsou doplněny o základní půdorysy v odpovídajícím měřítku. Student se během semestru zabývá tvaroslovím architektury zadané doby a hmotnou kulturou, která osobnost obklopovala.

Student se naučí pracovat s obrazovými a jinými referencemi a soustředí se na precizní zachycení dobového prostředí, ve kterém vybraná osobnost žila, s historickou a vizuální rešerší a se znalostmi získanými při studiu historie architektury, dějin umění a hmotné kultury.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.

LORENZOVÁ, Helena, ed. et al. Dějiny českého výtvarného umění I-VII. Praha: Academia, 1984-2007. ISBN 80-200-0069-0.

PETRÁŇ, Josef, ed. et al. Dějiny hmotné kultury I. (1-2). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

PETRÁŇ, Josef, ed. et al. Dějiny hmotné kultury II. (1-2). Praha: Ministerstvo kultury ČR, Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-084-X.

SHORTER, Georgina. Designing for the screen: Production Design and Art Direction explained. Ramsbury: The Crowood Press, 2012. ISBN 978-1847973849.

Hodnoticí metody a kritéria

Posluchač zpracovává semestrální práci, zadanou vedoucím pedagogem na začátku semestru. Pedagog v rámci zadání zároveň stanovuje i minimální rozsah práce nezbytný pro její hodnocení. Během prezentace nejprve student seznámí komisi se svým projektem a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy a odpoví na dotazy hodnotící komise. V rámci hodnocení komise klade důraz na práci s rešeršními materiály a znalosti dobových reálií a jejich zobrazení ve výsledných návrzích.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost
()
KOČÍ J.
IBLOVÁ R.

13:00–17:00
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:00–17:00 Jindřich KOČÍ
Radmila IBLOVÁ

přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů