Výtvarná připrava ateliérového cvičení 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203VPA1 ZK 2 česky letní

Garant předmětu

Ondřej NEKVASIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radmila IBLOVÁ, Jindřich KOČÍ, Ondřej NEKVASIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz probíhá ve spolupráci s katedrou režie a katedrou kamery FAMU a jeho cílem je navrhnout dekoraci pro cvičení studentů režie, dle zadaného scénáře. Kromě výtvarného konceptu dekorace, student musí připravit i technickou dokumentaci pro výrobu dekorace a připravit rámcový rozpočet pro řešenou dekoraci.

Forma studia

Semináře, konzultace zadaného úkolu s vedoucím pedagogem.

Předpoklady a další požadavky

Kurz navazuje na ateliérový projekt zimního semestru a rozvíjí technické a organizační schopnosti posluchače.

Obsah kurzu

Příprava ateliérového cvičení do studia FAMU.

Doporučená nebo povinná literatura

Production Design and Art Direction,Peter Ettedgui, Roto Vision SA 1998, San Francisco, USA

The Filmmaker's Guide to ProductionDesign, Vincent LoBrutto, Allworth Press 2002, New York, USA

The Art Direction Handbook For Film,Michael Rizzo, Focal Press 2005, USA

Hodnoticí metody a kritéria

Účast studenta na seminářích, prezentace zadaného úkolu před hodnotící komisí. Komunikace s ostatními členy tvůrčího štábu a kvalita technického řešení zadaného úkolu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů