Vizualizace scénografického projektu 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203VSM2 ZK 3 3T česky letní

Garant předmětu

Nikola TEMPÍR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Patrik BORECKÝ, Karel ČAPEK, Michal SYROVÝ, Nikola TEMPÍR, Přemysl ZAJÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výstup z předmětu je porfolio či webová prezentace studenta, která obsahuje školní i mimoškolní projekty.

Forma studia

Průběh výuky spočívá:

  1. V kolektivních seminářích kde student získá schopnosti použití software Adobe Photoshop (Patrik Borecký), Adobe Indesign (Přemysl Zajíček), SketchUp (Karel Čapek), 3D Slicer, Fusion (Pavel Morávek).

b. V individuálních konzultacích vizualizace konkrétních projektů, které obsahuje portfolio či webová prezentace. Projekty jsou školní i mimoškolní.

c. Výstava klauzurních prací na konci semestru (Michal Syrový, Nikola Tempír) - návrhy řešení výstavy, konzultace návrhů, vizualizace návrhů, realizace výstavy, likvidace výstavy

Min. rozsah prezentace 30 stran / 12 projektů.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Předmět je výrazně individualizovaný na základě vstupní úrovně studenta, konkrétních scénografických projektů a zvolené specializaci (divadelní scénografie, filmová scénografie, kostým a maska).

Předmět má za cíl zlepšit studentovu sebeprezentaci a vizualizace scénografických projektů pro divadlo, film, ale např. i výstavnictví. Předmět zajistí základní orientaci v přidružených oborech jako jsou: fotografie, postprodukce fotografií a výtvarných návrhů, grafický design, 3D modelování a 3D tisk.

Doporučená nebo povinná literatura

Manuály výše uvedených gr. programů a techniky, odborné fotografické publikace.

BERAN, Vladimír a kol. Aktualizovaný typografický manuál. Rev. 6. vyd. Praha: Kafka design, 2012. ca 160 s. v různém stránkování. ISBN 978-80-260-7606-3.

manuály a tutoriály k příslušným software

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování semestrální práce, možnost konzultací (ne výuky!) e-mailem, hodnocení studentů dle zkušeností práce na computerech a znalostí digitální techniky.

Poznámka

Minimální účast na výuce 70%!!!!!

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů