Vizualizace scénografického projektu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203VSM2 ZK 3 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 44 až 59 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Nikola TEMPÍR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Patrik BORECKÝ, Karel ČAPEK, Michal SYROVÝ, Nikola TEMPÍR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výstup z předmětu je porfolio či webová prezentace studenta, která obsahuje školní i mimoškolní projekty.

Forma studia

Průběh výuky spočívá:

  1. V kolektivních seminářích kde student získá schopnosti použití software Adobe Photoshop (Patrik Borecký), Adobe Indesign (Přemysl Zajíček), SketchUp (Karel Čapek), 3D Slicer, Fusion (Pavel Morávek).
  2. V individuálních konzultacích vizualizace konkrétních projektů, které obsahuje portfolio či webová prezentace. Projekty jsou školní i mimoškolní.
  3. Výstava klauzurních prací na konci semestru (Michal Syrový, Nikola Tempír) - návrhy řešení výstavy, konzultace návrhů, vizualizace návrhů, realizace výstavy, likvidace výstavy. Min. rozsah prezentace 30 stran / 12 projektů.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Předmět je výrazně individualizovaný na základě vstupní úrovně studenta, konkrétních scénografických projektů a zvolené specializaci (divadelní scénografie, filmová scénografie, kostým a maska).

Předmět má za cíl zlepšit studentovu sebeprezentaci a vizualizace scénografických projektů pro divadlo, film, ale např. i výstavnictví. Předmět zajistí základní orientaci v přidružených oborech jako jsou: fotografie, postprodukce fotografií a výtvarných návrhů, grafický design, 3D modelování a 3D tisk.

Doporučená nebo povinná literatura

Manuály výše uvedených gr. programů a techniky, odborné fotografické publikace.

BERAN, Vladimír a kol. Aktualizovaný typografický manuál. Rev. 6. vyd. Praha: Kafka design, 2012. ca 160 s. v různém stránkování. ISBN 978-80-260-7606-3.

manuály a tutoriály k příslušným software

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování semestrální práce, možnost konzultací (ne výuky!) e-mailem, hodnocení studentů dle zkušeností práce na computerech a znalostí digitální techniky.

Poznámka

Minimální účast na výuce 70%!!!!!

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost S105
Počítačová učebna S105 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
TEMPÍR N.
14:00–17:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
14:00–17:00 Nikola TEMPÍR Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů