Filmová scénografie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203SFM2 ZK 8 8 hodiny výuky týdně (45 minut), 116 až 156 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ondřej NEKVASIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radmila IBLOVÁ, Jindřich KOČÍ, Ondřej NEKVASIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámení posluchače s problematikou filmové a televizní scénografie, rozdílnost vnímání filmové scénografie a divadelní scenografii.
  2. Řešení filmové povídky dle zadaného textu, práce s prostorem reálné lokace, propojení s reálnou lokací, barva, světlo, rekvizita.
  3. Komplexní návrh ktrátkého filmového příběhu, povídky, který řeší zadání ze všech aspektů nejen výtvarných ale i technicko-produkčních.

Forma studia

Pedagog na začátku semestru zadává nejen téma práce, ale stanovuje i minimální rozsah, s tím, že teprve při splnění tohoto minima bude projekt vůbec hodnocen.

Student prezentuje svoji práci hodnotící komisi během semestrálních klauzur. Seznámí pedagogy s obsahem svého projektu a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy, vysvětlí navrhované technické řešení a odpovídá na dotazy členů komise. Po ukončení klauzur, vytvoří student ze své práce digitální kopii ideálně v souboru .pdf, kterou odevzdá k archivaci

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Posluchač zpracovává scénář nebo povídku odpovídající svým rozsahem celovečernímu filmu. Ze zadaného textu, pak podrobněji zpracovává exteriérovou dekoraci, kterou nelze z jakéhokoliv důvodu natočit na reálné lokaci a kterou proto řeší jako stavbu v exteriéru a to buď na pozemku studia a nebo na vybrané lokaci. Práce je prezentovaná fyzickým modelem v adekvátním měřítku a je doplněna o barevné perspektivy. Student se zabývá rozborem dramatického textu a na jeho základech pak vytváří dramatický prostor. Seznamuje se s výtvarnými prostředky, které má jako scénograf k dispozici a učí se je použít k vytvoření prostoru pro dramatickou situaci. Pracuje s referenčními obrazovými podklady. Prezentace je koncipována tak, aby co nejlépe dokázala komunikovat s ostatními členy filmového štábu od kreativních až po zcela technické.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.

BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.

LoBRUTTO, Vincent. The Filmmaker's Guide to Production Design. New York: Allworth Press, 2002. ISBN 978-1581152241.

MARNER, Terence St. John. STRINGER, Michael. Film design. London, New York: The Tantivy Press, A.S. Barnes, 1974.

RIZZO, Michael. The Art Direction Handbook For Film. Waltham: Focal Press, 2005. iSBN 978-0240806808.

SHORTER, Georgina. Designing for the screen: Production Design and Art Direction explained. Ramsbury: The Crowood Press, 2012. ISBN 978-1847973849.

WOODBRIDGE, Patricia. Designer Drafting for Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240804248.

WOODBRIDGE, Patricia. TINE, Hal. Designer Drafting and Visualizing for the Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240818917.

Hodnoticí metody a kritéria

Výsledkem práce semestru je klauzurní projekt. Rozsah odevzdané klauzurní práce je zadán na počátku semestru, splnění rozsahu práce z hlediska objemu, je zasádní položkou při hodnocení studenta. Pokud není vypracován celý objem zadání, to znamená jak výtvarná, tak technická část, projekt je hodnocen jako nedostatečný. Kvalita vypracované práce je položkou, která ovlivňuje stupeň hodnocení. Aktivita studenta během semestru je doplňující složkou hodnocení. Během semestru posluchač zpracovává několik dílčích úkolů, jejichž splnění je nedílnou součástí hodnocení studenta.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost K446
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
KOČÍ J.
09:00–13:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–13:00 Jindřich KOČÍ Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů