Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie - Filmová scénografie (M.A.) – 2. ročník

Studijní program: Scénografie
Katedra scénografie
Studijní specializace: Filmová scénografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Filmová scénografie 203SFM3 ZK 10 8T 203SFM4 ZK 10 8T
Projekt filmové scénografie 203PFS3 ZK 3 3T 203PFS4 ZK 3 3T
Minimální počet kreditů za semestr 13 13
Povinné předměty
Dějiny scénografie 203DSI3 Z 5 3T 203DSI4 ZK 5 3T
Kresba a malba 203KML3 ZK 3 4T
Vizualizace scénografického projektu 203VSM3 ZK 3 3T
Diplomní seminář 1 203DFT1 Z 1 1T
Filmová realizační praxe 203FRP2 Z 2 60S 203FRP3 Z 2 60S
Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 203KVF2 ZK 1 2T
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 18 7
Počet předepsaných kreditů celkem 31 20
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -1 10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Filmová scénografie 1 (203SFM1) PZ Diplomovou prací
Filmová scénografie 1 (203SFM1) PZ Absolventským výkonem
Filmová scénografie 2 (203SFM2) PZ Diplomovou prací
Filmová scénografie 2 (203SFM2) PZ Absolventským výkonem
Filmová scénografie 3 (203SFM3) PZ Diplomovou prací
Filmová scénografie 3 (203SFM3) PZ Absolventským výkonem
Filmová scénografie 4 (203SFM4) PZ Diplomovou prací
Filmová scénografie 4 (203SFM4) PZ Absolventským výkonem
Dějiny scénografie 1 (203DSI1) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 2 (203DSI2) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 3 (203DSI3) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 4 (203DSI4) ZT Diplomovou prací
Projekt filmové scénografie 1 (203PFS1) ZT Diplomovou prací
Projekt filmové scénografie 2 (203PFS2) ZT Diplomovou prací
Projekt filmové scénografie 3 (203PFS3) ZT Diplomovou prací
Projekt filmové scénografie 4 (203PFS4) ZT Diplomovou prací
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 (201VTZ1) ZT Historie a teorie dramatického umění (S203NHTDU)
Projekt filmové scénografie 1 (203PFS1) ZT Historie a teorie filmové scénografie (S203NHTFS)
Projekt filmové scénografie 2 (203PFS2) ZT
Projekt filmové scénografie 3 (203PFS3) ZT
Projekt filmové scénografie 4 (203PFS4) ZT