Přehled dějin světové kinematografie 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSVK3 ZK 3 6PT česky zimní

Garant předmětu

Jan BERNARD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BERNARD, Veronika KLUSÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti a studentky si osvojí základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva apod.

Forma studia

Přednáška, doplněná ukázkami filmů a studijní projekcí.

Předpoklady a další požadavky

Znalost dějin světové kinematografie do r. 1960, obecná znalost světové literatury, výtvarného umění a fotografie a světových dějin. Rovněž znalost angličtiny.

Obsah kurzu

Třísemestrální přednáška je pojata jako komplexní seznámení s dějinami světového filmu pro studenty prvního a druhého ročníku. Přednáška se snaží v souladu s tzv. novou filmovou historií studenty obeznámit nejen s estetickou a biografickou rovinou dějin kinematografie (umělecky důležití tvůrci a směry, jejich vzájemné vztahy, návaznosti na jiné umělecké druhy atd.), ale také se společensko-kulturním, ekonomickým a institucionálním dispozitivem, který kinematografii té které doby do značné míry determinuje a který je jí naopak zpětně ovlivňován. Kurz je doplněn seminářem analýzy těchto filmů.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

SYLABUS ZS 2020

(přednášky budou probíhat přes platformu MS Teams nebo Zoom)

MS Teams link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDllNjg1ZDEtOGE2OC00YTBkLWI3ZTItMDM1YjEyOWI1ZTli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b0d7367-6f74-45ec-b99b-d962ddfc18d1%22%2c%22Oid%22%3a%22bb704c40-df1a-4149-9034-454064ad2214%22%7d

Přednášky jsou doplněny povinnými analýzami - viz -

https://drive.google.com/file/d/1BCsPqUdroKsF1Kiak1Qb3uZ0lJ0fTB9z/view?usp=sharing

středa 7. 10. | Oberhausen a Nový německý film

Přednášející: Veronika Klusáková

Povinný film: Rozloučení se včerejškem (Alexander Kluge, 1966)

středa 14. 10. | Francouzská nová vlna

Přednášející: David Čeněk

Povinný film: Bez střechy a bez zákona (Agnes Varda, 1985)

středa 21. 10. | Free Cinema a “kinematografie kuchyňského dřezu” ve Velké Británii

Přednášející: Veronika Klusáková

Povinný film: Kapka medu (Tony Richardson, 1961)

středa 28. 10. | státní svátek

středa 4. 11. | Americká kinematografie 1960-1990 (I)

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Bezstarostná jízda (Dennis Hopper, 1969)

středa 11. 11. | Americká kinematografie 1960-1990 (II)

Přednášející: Jan Bernard

Povinný film: Mrtvý muž (Jim Jarmusch, 1995)

středa 18. 11. | Itálie po neorealismu

Přednášející: Veronika Klusáková

Povinný film: Zatmění (Michelangelo Antonioni, 1962)

středa 25. 11. | Dokumentární film 1960-1990

Přednášející: Petr Kubica

Povinný film: Bez slunce/Sans Soleil (Chris Marker, 1983)

středa 2. 12. | Asijské kinematografie 1970-2000

Přednášející: Jiří Flígl

Povinný film: Police Story (Jackie Chan, 1985)

středa 9. 12. | Kinematografie východní Evropy (Polská škola + kino morálního neklidu)

Přednášející: Veronika Klusáková

Povinný film:

středa 16. 12. | Evropský film 90. let (Dogma 95 a Lars von Trier)

Přednášející: Zdeněk Holý

Povinný film: Epidemie (Lars von Trier, 1987)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BORDWELL, David a THOMPSON, Kristin. Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill, 2003. 788 stran, ISBN 9780070384293. Česky: Dějiny filmu. Překlad Helena Bendová, Jan Bernard, Michal Bregant, Zdeněk Holý, Vít Janeček, Petr Kubice, Taťána Marková, Markéta Šerá, Martin Škapa a Stanislav Ulver. Editor Václav Kofroň. 1. vyd. Praha: AMU, 2007. 827 s. [24] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7331-091-2 nebo

Doporučená literatura:

BORDWELL, David. Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment. Cambridge: Harvard University Press, 2001. 352 s. ISBN 978-0674002142.

COOK, David. A history of narrative film. New York: W. W. Norton & Co, 1990. 1008 s. ISBN 978-0393955538.

D´AGOSTINI, Paolo. Legendární filmy. Překlad Jan Hanzlík, Iva Hejlíčková. Praha: Mladá fronta, 2009. 600 s. ISBN 978-80-204-2042-8.

DELEUZE, Gilles. Cinema 2. Obraz-čas. Překlad Čestmír Pelikán. Praha: Národní filmový archiv, 2000. 376 s. ISBN 978-80-7004-127-7.

DELEUZE, Gilles. Film 1. Obraz-pohyb. Překlad Jiří Dědeček. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 2000. 298 s. ISBN 978-80-7004-098-0.

Barnow, Eric. Documentary. A History of the Non-fiction Film. 2. Vydání. OUP, 1993.

Krämer, Peter. The New Hollywood: From Bonnie and Clyde to Star Wars. London: Wallflower Press, 2006.

Hodnoticí metody a kritéria

Každý ze třech semestrů cyklu Dějiny filmu je završen zkouškou, ve které je student tázán na jedno základní téma, druhé doplňující a na jeden film. (Kromě velice významných a signifikantních případů nebude požadována znalost přesného roku produkce jednotlivých filmů či fenoménů: stačí jejich zařazení s přesností +/- 5 let, např. polovina 20. let, přelom 40. a 50. let, počátek 60. let apod.)

Předpoklady zdárného absolvování kurzu:

  1. přečtení povinné literatury
  2. zhlédnutí povinných filmů
  3. znalost probrané látky

Součástí klasifikace je docházka - účast na projekcích filmů je povinná - tolerance 3 absence!

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
BERNARD J.
09:00–13:55
(přednášková par. 1)
Distanční výuka
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–13:55 Jan BERNARD Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
Distanční výuka přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů