Filmová scénografie 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203SFM4 ZK 10 8 hodiny výuky týdně (45 minut), 166 až 216 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ondřej NEKVASIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radmila IBLOVÁ, Jindřich KOČÍ, Ondřej NEKVASIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámení posluchače s problematikou filmové stylizace, rozdílnost vnímání filmové a divadelní stylizace.
  2. Řešení stylizované filmové dekorace, dle zadaného textu, práce s prostorem, propojení s reálnou lokací, barva, světlo, rekvizita,
  3. Komplexní návrh stylizovaného filmového příběhu,který řeší zadání ze všech aspektů nejen výtvarných ale i technicko-produkčních.

Forma studia

V průběhu třetího semestru magisterského studia zadává pedagog téma magisterské práce, které student začíná zpracovávat v rámci své semestrální práce ve čtvrtém semestru. Pedagog zároveň stanovuje i minimální rozsah práce pro semestrální prezentaci. V rámci klauzurních zkoušek student seznámí komisi se svým projektem a v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy, prezentuje možné technické řešení a odpovídá na dotazy hodnotící komise.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Posluchač zpracovává scénář nebo delší povídku či novelu odpovídající svým rozsahem celovečernímu filmu. Cílem zadání je vytvořit komplexní výtvarné řešení celého filmu. Práce je prezentovaná kolekcí barevných perpektivních návrhů, které jsou doplněny o základní půdorysy a řezy klíčových dekorací v odpovídajícím měřítku. Ve specifických případech může být práce doplněna fyzickým modelem. Student se zabývá rozborem dramatického textu a na jeho základech pak vytváří výtvarný koncept filmu. Pracuje s obrazovými referencemi a soustředí se na zachycení celkového výtvarného vyznění filmu. Prezentace je koncipována tak, aby co nejlépe dokázala komunikovat s ostatními členy filmového štábu od kreativních až po zcela technické profese.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

ADAM, Ken. Designs the Movies: James Bond and Beyond. Thames and Hudson, 2008. ISBN 978-0500514146.

ETTEDGUI, Peter. Production Design and Art Direction (Screencraft). Eastbourne: Gardners Books, 1999. ISBN 978-2880463649.

GABELICA, Damir. Scenografija u skici: od Lisinskog do konca XX. stoljeća. Zagreb: Hrvatski Državni Archiv - Hrvatska Kinoteka, 2005. ISBN 9789536005727.

HALLIGAN, Fionnuala. Filmcraft: Production Design. Waltham: Focal Press, 2012. ISBN 978-0240823751.

HORTON, Andrew. Henry Bumstead and the World of Holywood Art Direction. Austin: University of Texas Press, ě003. ISBN 9780292705197.

LUCCI, Gabriele. FERRETTI, Dante. Ferretti. L'arte della scenografia. The art of production design. Milano: Electa & Accademia dell'Immagine, 2004. ISBN 978-8837027728.

LUDI, Toni, ed. Designing Film : Szenenbilder ; Production Designs. Berlin : Bertz + Fischer, 2010. ISBN 978-3-86505-197-4.

MOJŽIŠOVÁ, Iva. Anton Krajčovič: [Monografie]. Bratislava: Pallas, 1975.

STARSKI, Allan. STANISLAWSKA, Irena A. Scenografia. Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2013. ISBN 978-839-402-364-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Výsledkem práce semestru je klauzurní projekt. Rozsah odevzdané klauzurní práce je zadán na počátku semestru, splnění rozsahu práce z hlediska objemu, je zasádní položkou při hodnocení studenta. Pokud není vypracován celý objem zadání, to znamená jak výtvarná, tak technická část, projekt je hodnocen jako nedostatečný. Kvalita vypracované práce je položkou, která ovlivňuje stupeň hodnocení. Aktivita studenta během semestru je doplňující složkou hodnocení. Během semestru posluchač zpracovává několik dílčích úkolů, jejichž splnění je nedílnou součástí hodnocení studenta.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost
()

14:00–18:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:00–18:00
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů