Filmová scénografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203SFM1 ZK 7 8 hodiny výuky týdně (45 minut), 103 až 138 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ondřej NEKVASIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radmila IBLOVÁ, Jindřich KOČÍ, Ondřej NEKVASIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámení posluchače s problematikou filmové a televizní scénografie, rozdílnost vnímání filmové scénografie a divadelní scenografii.
  2. Řešení jednoduchého prostoru dle zadaného textu, práce s prostorem, barvou, světlem, rekvizitou.
  3. Komplexní návrh jednoduché dekorace, který řeší všechny aspekty nejen výtvarné ale i technické.

Forma studia

Pedagog na začátku semestru zadává nejen téma práce, ale stanovuje i minimální rozsah, s tím, že teprve při splnění tohoto minima bude projekt vůbec hodnocen.

Student prezentuje svoji práci hodnotící komisi během semestrálních klauzur. Seznámí pedagogy s obsahem svého projektu a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy, vysvětlí navrhované technické řešení a odpovídá na dotazy členů komise. Po ukončení klauzur, vytvoří student ze své práce digitální kopii ideálně v souboru .pdf, kterou odevzdá k archivaci.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Posluchač zpracovává krátký scénář nebo povídku odpovídající svým rozsahem, krátkému filmu. Ze zadaného textu, pak podrobněji zpracovává interiérovou dekoraci, kterou řeší jako stavbu v ateliéru a nejdůležitější exteriérovou dekoraci, kterou řeší jako reálnou lokaci s drobnou dostavbou. Student se zabývá rozborem dramatického textu a na jeho základech pak vytváří dramatický prostor. Seznamuje se s výtvarnými prostředky, které má jako scénograf k dispozici a učí se je použít k vytvoření prostoru pro dramatickou situaci. Prezentace je koncipována tak, aby co nejlépe dokázala komunikovat s ostatními členy filmového štábu od kreativních až po zcela technické profese.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.

BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.

LoBRUTTO, Vincent. The Filmmaker's Guide to Production Design. New York: Allworth Press, 2002. ISBN 978-1581152241.

McHENRY, David. Drawing the Line, Technical Hand Drafting for Film and Television. New York, London: Routledge, 2018. ISBN: 9781138290334.

PILE, John. Perspective for Interior Designers. New York: Whitney Library of Design, 1989.

RIZZO, Michael. The Art Direction Handbook For Film. Waltham: Focal Press, 2005. iSBN 978-0240806808.

RONIN, Gilles. Drawing for Interior Designers. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2010. ISBN 9781408129913.

WOODBRIDGE, Patricia. Designer Drafting for Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240804248.

WOODBRIDGE, Patricia. TINE, Hal. Designer Drafting and Visualizing for the Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240818917.

Hodnoticí metody a kritéria

Výsledkem práce semestru je klauzurní projekt. Rozsah odevzdané klauzurní práce je zadán na počátku semestru, splnění rozsahu práce z hlediska objemu, je zasádní položkou při hodnocení studenta. Pokud není vypracován celý objem zadaní, to znamená jak výtvarná, tak technícká část zadání, projekt je hodnocen jako nedostatečný. Kvalita vypracované práce je položkou která ovlivňuje stupeň hodnocení. Aktivita studenta během semestru je doplňující složkou hodnocení. Během semestru posluchač zpracovává několik dílčích úkolů, jejichž splnění je nedílnou součástí hodnocení studenta.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost K446
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
KOČÍ J.
09:00–13:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–13:00 Jindřich KOČÍ Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů