Zjednodušený studijní plán Scénografie - Filmová scénografie (M.A.)

Katedra scénografie

Studijní program: Scénografie
Studijní specializace: Filmová scénografie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
203DSI2 Dějiny scénografie 2 ZK 5
203FRP1 Filmová realizační praxe 1 Z 2
203SFM2 Filmová scénografie 2 ZK 8
203KML2 Kresba a malba 2 ZK 3
203PFS2 Projekt filmové scénografie 2 ZK 3
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 3
203VSM2 Vizualizace scénografického projektu 2 ZK 3
203VPA1 Výtvarná připrava ateliérového cvičení 1 ZK 2
203ZFS1 Základy filmového svícení Z 2
Kreditů z povinných předmětů 34

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 66

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DSI3 Dějiny scénografie 3 Z 5
203DFT1 Diplomní seminář 1 Z 1
203FRP2 Filmová realizační praxe 2 Z 2
203SFM3 Filmová scénografie 3 ZK 10
203KVF2 Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 2 ZK 1
203KML3 Kresba a malba 3 ZK 3
203PFS3 Projekt filmové scénografie 3 ZK 3
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
203VSM3 Vizualizace scénografického projektu 3 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 31

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DSI4 Dějiny scénografie 4 ZK 5
203FRP3 Filmová realizační praxe 3 Z 2
203SFM4 Filmová scénografie 4 ZK 10
203PFS4 Projekt filmové scénografie 4 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 20

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60