Dějiny scénografie 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSI4 zkouška 5 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 94 až 119 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Vlasta KOUBSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vlasta KOUBSKÁ

Obsah

Semináře ke konkrétnímu zvolenému tématu magisterského projektu, studium pramenného materiálu, aplikace znalostí z oborů teorie a historie scénografie na danou problematiku, praktické využití v teoretické součásti magisterského projektu. Psaní magisterské diplomové práce.

Cílem seminářů je dosáhnout finální podoby písemné části magisterské práce, v níž studenti prokáží orientaci v dostupném pramenném materiálu a v české i cizojazyčné literatuře. Prokáží schopnost logické argumentace a využití souvislostí poznatků z celého studia.

Výsledky učení

Cílem seminářů je dosáhnout finální podoby písemné části magisterské práce, v níž studenti prokáží orientaci v dostupném pramenném materiálu a v české i cizojazyčné literatuře. Prokáží schopnost logické argumentace a využití souvislostí poznatků z celého studia.

Absolventi kurzu poučeně pracují s dostupným pramenným materiálem i českou a cizojazyčnou odbornou literaturou. Svá tvrzení dokládají logickou argumentací. Při psaní práce aktivně využívají poznatků z celého studia a jednotlivá fakta a jevy jsou schopni zasadit do širších souvislostí.

Předpoklady a další požadavky

Konkrétní literatura, která se váže úzce k danému tématu magisterské práce.

Literatura

Konkrétní literatura, která se váže úzce k danému tématu magisterské práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Finální text napsané diplomová práce, její hodnocení před odevzdáním.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost K446
Atelier filmové scénografie

(Karlova 26, Praha 1)
KOUBSKÁ V.
13:00–14:30
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
13:00–14:30 Vlasta KOUBSKÁ Atelier filmové scénografie
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů