Zjednodušený studijní plán Scénografie - Divadelní scénografie (M.A.)

Katedra scénografie

Studijní program: Scénografie
Specializace: Divadelní scénografie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
203DSI1 Dějiny scénografie 1 Z 5
203KML1 Kresba a malba 1 Z 3
203SCM1 Scénografie 1 ZK 10
203SDM1 Světelný design 1 - kurz ZK 2
203VSM1 Vizualizace scénografického projektu 1 ZK 3
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
203RPD1 Realizační praxe 1 Z 6
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
203DSI2 Dějiny scénografie 2 ZK 5
203KML2 Kresba a malba 2 ZK 3
203SCM2 Scénografie 2 ZK 10
203SDM2 Světelný design 2 - kurz ZK 2
203VSM2 Vizualizace scénografického projektu 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
203RPD2 Realizační praxe 2 ZK 6
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DSI3 Dějiny scénografie 3 Z 5
203KML3 Kresba a malba 3 ZK 3
203SCM3 Scénografie 3 ZK 10
203VSM3 Vizualizace scénografického projektu 3 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 21
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
203RPD1 Realizační praxe 1 Z 6
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DSI4 Dějiny scénografie 4 ZK 5
203DSM1 Diplomní seminář 1 Z 1
203SCM4 Scénografie 4 ZK 10
Kreditů z povinných předmětů 16
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
203RPD2 Realizační praxe 2 ZK 6
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 23
Celkem kreditů za ročník 60