Světelný design 1 - kurz

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203SDM1 zkouška 2 28 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan ŠTĚPÁNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan ŠTĚPÁNEK

Obsah

Student získá základní orientaci v osvětlovacím software Wysiwyg. Školení probíhá na základě porovnání nasvícení skutečné makety a virtuálního 3D modelu scénického prostoru. Tento prostor je dodán lektorem jako učební pomůcka a je vytvořen tak, aby poskytoval širokou škálu nasvěcovaných tvarů a materiálů (odrazivost, transparentnost atd.).

Výsledky učení

Student získá základní orientaci v osvětlovacím software Wysiwyg. Školení probíhá na základě porovnání nasvícení skutečné makety a virtuálního 3D modelu scénického prostoru. Tento prostor je dodán lektorem jako učební pomůcka a je vytvořen tak, aby poskytoval širokou škálu nasvěcovaných tvarů a materiálů (odrazivost, transparentnost atd.).

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Literatura:

Pomůcky:

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška, orientace v osvětlovacím software a možnosti využití.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů