Filmový kostým 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203KOF4 zkouška 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Katarína HOLLÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Katarína HOLLÁ

Obsah

Cílem je zvládnutí základní práce kostýmního výtvarníka při přípravě a realizaci kostýmní výpravy filmů různých žánrů-pojmenování hlavních dramatických situací v kontextu celkové koncepce kostýmní výpravy a všech dramatických postav filmu. Je kladen důraz na zpracování detailů.

Výsledky učení

Student by měl mít schopnost výtvarné komunikace, dramatického výtvarného projevu a koncepčního myšlení, znalosti základních podob historických oděvů a materiálů pro realizaci kostýmních návrhů. Měl by být schopen pracovat s textem – filmovým scénářem, na základě jeho rozboru volí koncepci kostýmního řešení, které podřídí záměru, žánru. Měl by se orientovat v příbuzných disciplínách-výtvarném umění, literatuře, hmotné kultuře i hudbě.

Předpoklady a další požadavky

Literatura:

ARNOLD, Janet. Patterns Of Fashion. Dravla Publishers, 2005.

KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání (všechny díly). Praha, Lidové noviny, 1983-2009.

KYBALOVÁ, Ludmila. LAMAROVÁ, Milena. HERBENOVÁ, Olga. Obrazová encyklopedie módy. Praha: Artia, 1973.

MÁCHALOVÁ, Jana. Dějiny odívání móda 20. století. Praha: Lidové noviny, 2003.

THIEL, Erika. Gesichte Des Kostums. Berlin: Henschel, 1960.

THOMPSON, Kristin a BORDWELL, David. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Překlad Helena Bendová. Praha: Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-207-7.

UCHALOVÁ, Eva. Česká Móda 1870-1914. Praha: Olympia, 1997.

UCHALOVÁ, Eva. Česká Móda 1918-1939. Praha: Olympia, 1996.

VACKOVÁ, Růžena. Výtvarný projev v dramatickém umění. Praha: Tomsa,1948.

Móda, dějiny odívání 18., 19. a 20. století, ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu.

Literatura, která souvisí s individuálními úkoly

Literatura

Literatura:

ARNOLD, Janet. Patterns Of Fashion. Dravla Publishers, 2005.

KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání (všechny díly). Praha, Lidové noviny, 1983-2009.

KYBALOVÁ, Ludmila. LAMAROVÁ, Milena. HERBENOVÁ, Olga. Obrazová encyklopedie módy. Praha: Artia, 1973.

MÁCHALOVÁ, Jana. Dějiny odívání móda 20. století. Praha: Lidové noviny, 2003.

THIEL, Erika. Gesichte Des Kostums. Berlin: Henschel, 1960.

THOMPSON, Kristin a BORDWELL, David. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Překlad Helena Bendová. Praha: Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-207-7.

UCHALOVÁ, Eva. Česká Móda 1870-1914. Praha: Olympia, 1997.

UCHALOVÁ, Eva. Česká Móda 1918-1939. Praha: Olympia, 1996.

VACKOVÁ, Růžena. Výtvarný projev v dramatickém umění. Praha: Tomsa,1948.

Móda, dějiny odívání 18., 19. a 20. století, ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu.

Literatura, která souvisí s individuálními úkoly

Hodnoticí metody a kritéria

Práce je hodnocena komisí uprostřed semestru a při závěrečných klauzurách prezentována v ateliérech KS.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost K449
Atelier - "Kostým a maska"

(Karlova 26, Praha 1)
HOLLÁ K.
16:00–18:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 16:00–18:00 Katarína HOLLÁ Atelier - "Kostým a maska"
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů