Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie - Kostým a maska (M.A.) – 1. ročník

Studijní program: Scénografie
Katedra scénografie
Specializace: Kostým a maska
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Kostým a maska 203KOM1 ZK 8 8T 203KOM2 ZK 8 8T
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinné předměty
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2ST 702DAOU4 ZK 3 2ST
Dějiny scénografie 203DSI1 Z 5 3T 203DSI2 ZK 5 3T
Kresba a malba 203KML1 Z 3 4T 203KML2 ZK 3 4T
Vizualizace scénografického projektu 203VSM1 ZK 3 3T 203VSM2 ZK 3 3T
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 201VTZ1 Z 2 3T
Dějiny oděvu 203DOO1 Z 3 1T 203DOO2 ZK 4 1T
Filmový kostým 203KOF1 ZK 2 3T 203KOF2 ZK 2 3T
Kostýmní realizační praxe 203KRP1 Z 2 20S 203KRP2 Z 2 20S
Kostýmní technologie 203KTC1 Z 2 1T 203KTC2 Z 2 1T
Minimální počet kreditů za semestr 25 24
Počet předepsaných kreditů celkem 33 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -3 -2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Kostým a maska 1 (203KOM1) PZ Absolventským výkonem
Kostým a maska 1 (203KOM1) PZ Diplomovou prací
Kostým a maska 2 (203KOM2) PZ Absolventským výkonem
Kostým a maska 2 (203KOM2) PZ Diplomovou prací
Kostým a maska 4 (203KOM4) PZ Absolventským výkonem
Kostým a maska 4 (203KOM4) PZ Diplomovou prací
Kostým a maska 3 (203KOM3) PZ Absolventským výkonem
Kostým a maska 3 (203KOM3) PZ Diplomovou prací
Dějiny scénografie 1 (203DSI1) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 2 (203DSI2) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 3 (203DSI3) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 4 (203DSI4) ZT Diplomovou prací
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 (201VTZ1) ZT Historie a teorie dramatického umění (S203NHTDU)
Dějiny scénografie 1 (203DSI1) ZT Historie a teorie kostýmu a masky (S203NHTKM)
Dějiny scénografie 2 (203DSI2) ZT
Dějiny scénografie 3 (203DSI3) ZT
Dějiny scénografie 4 (203DSI4) ZT