Kostým a maska 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203KOM4 ZK 10 8T česky letní

Garant předmětu

Dana ZÁBRODSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana FISCHEROVÁ, Kateřina ŠTEFKOVÁ, Dana ZÁBRODSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Všichni studenti pracují na komplexním kostýmním řešení svých individuálních magisterských projektů a připravují se k obhajobě DP.

Cílem je doložit koncepční řešení kostýmního projektu, pochopení smyslu kostýmu v divadelní inscenaci na základě rozboru dramatického textu a analýzy dramatických situací. DP obsahuje výtvarné návrhy, návrh technologického a materiálového zpracování a návrh částečné realizace kostýmu, písemnou obhajobu práce.

Forma studia

Individuální konzultace zadaných úkolů a analýza dramatického textu. Hledání inspirací v kontextu koncepce kostýmní výpravy, konzultace kostýmních návrhů a hledání způsoby jejich realizace, materiálové studie. Realizace kostýmního objektu, který bude prezentován na klauzurách katedry scénografie.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Všichni studenti pracují na komplexním kostýmním řešení svých individuálních magisterských projektů a připravují se k obhajobě DP.

Cílem je doložit koncepční řešení kostýmního projektu, pochopení smyslu kostýmu v divadelní inscenaci na základě rozboru dramatického textu a analýzy dramatických situací. DP obsahuje výtvarné návrhy, návrh technologického a materiálového zpracování a návrh částečné realizace kostýmu, písemnou obhajobu práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

ARNOLD, Janet. Patterns Of Fashion. Dravla Publishers, 2005.

BLAHNÍK, Vojtěch Kristián. Světové dějiny divadla. Praha: Máj, 1938.

JINDRA, Vladimír. Specifičnost scénografie. Praha: Divadelní Ústav, 1984.

JINDRA, Vladimír. Studijní materiály 1, 2. Skripta.

KRATOCHVÍL, Karel. Ze světa komedie dell'arte. Praha: Panorama, 1987.

KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání (všechny díly). Praha, Lidové noviny, 1983-2009.

KYBALOVÁ, Ludmila. LAMAROVÁ, Milena. HERBENOVÁ, Olga. Obrazová encyklopedie módy. Praha: Artia, 1973.

MÁCHALOVÁ, Jana. Dějiny odívání móda 20. století. Praha: Lidové noviny, 2003.

MOUSSINAC, Léon. Divadlo od počátku po naše dni. Bratislava: Slovenské vydavatelství krásné literatury, 1965.

PRAŽÁK, Albert. Scénografie 1 a 2. Skripta.

PTÁČKOVÁ, Věra. Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982.

THIEL, Erika. Gesichte Des Kostums. Berlin: Henschel, 1960.

TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha: Paseka, 2001.

UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1870-1914. Praha: Olympia, 1997.

UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1918-1939. Praha: Olympia, 1996.

VACKOVÁ, Růžena. Výtvarný projev v dramatickém umění. Praha: Tomsa, 1948.

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění. Praha: Melantrich, 1931.

Móda, dějiny odívání 18., 19. a 20. století, ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu

Literatura, která souvisí s individuálními projekty.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů