Dějiny oděvu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DOO1 Z 3 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Konstantina HLAVÁČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Konstantina HLAVÁČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V návaznosti na základní znalosti o historii oděvu získané v bakalářském studiu dále rozvíjet jednotlivá témata.

Forma studia

Přednášky, diskuse, anylýza.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost dějin oděvu západní civilizace.

Literatura:

HLAVÁČKOVÁ, Konstantina. Česká móda 1940-1970. Praha: Olympia-UPM, 1999.

HLAVÁČKOVÁ, Konstantina. „Kytky v popelnici“, společnost a móda v 70. letech v Československu. Praha: UPM, 2009.

LIPOVETSKY, Giles. Říše pomíjivosti. Praha: Prostor, 2002.

PETRÁŇ, Josef, ed. et al. Dějiny hmotné kultury I. (1-2). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

PETRÁŇ, Josef, ed. et al. Dějiny hmotné kultury II. (1-2). Praha: Ministerstvo kultury ČR, Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-084-X.

STEELE, Valerie. Se vetir au XXe siecle. De 1945 à nos jours. Paris: Adam Biro, 1998.

Móda, dějiny odívání 18., 19. a 20. století, ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu

Konkrétní literatura k individuálním magisterským úkolům.

Obsah kurzu

Prohlubování vědomostí o dějinách odívání od starověku do současnosti. Problematika vývoje oděvu a módy v druhé polovině 20. století. Vliv totalitních režimů na utváření oboru.

Doporučená nebo povinná literatura

Hlaváčková, Konstantina, Česká móda 1940-1970, Praha: Olympia-UPM, 1999

Hlaváčková, Konstantina, „Kytky v popelnici“, společnost a móda v 70. letech v Československu, Praha: UPM, 2009

Lipovetsky, Giles, Říše pomíjivosti, Praha: Prostor, 2002

Petráň, Josef, Dějiny hmotné kultury, Praha, Academia

Steele, Valerie, Se vetir au XXe siecle, Paris, 1988

Móda, dějiny odívání 18., 19. a 20. století, ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S202
Zasedací místnost

(Karlova 26, Praha 1)
HLAVÁČKOVÁ K.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Konstantina HLAVÁČKOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů