Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie - Kostým a maska (M.A.) – 2. ročník

Studijní program: Scénografie
Katedra scénografie
Specializace: Kostým a maska
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Kostým a maska 203KOM3 ZK 10 8T 203KOM4 ZK 10 8T
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Povinné předměty
Dějiny scénografie 203DSI3 Z 5 3T 203DSI4 ZK 5 3T
Kresba a malba 203KML3 ZK 3 4T
Vizualizace scénografického projektu 203VSM3 ZK 3 3T
Diplomní seminář 1 203DSE1 Z 1 1T
Filmový kostým 203KOF3 ZK 2 3T 203KOF4 ZK 2 3T
Kostýmní realizační praxe 203KRP3 Z 2 20S 203KRP4 Z 2 20S
Kostýmní technologie 203KTC3 Z 2 1T 203KTC4 Z 2 1T
Minimální počet kreditů za semestr 17 12
Počet předepsaných kreditů celkem 27 22
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 8
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Kostým a maska 1 (203KOM1) PZ Absolventským výkonem
Kostým a maska 1 (203KOM1) PZ Diplomovou prací
Kostým a maska 2 (203KOM2) PZ Absolventským výkonem
Kostým a maska 2 (203KOM2) PZ Diplomovou prací
Kostým a maska 4 (203KOM4) PZ Absolventským výkonem
Kostým a maska 4 (203KOM4) PZ Diplomovou prací
Kostým a maska 3 (203KOM3) PZ Absolventským výkonem
Kostým a maska 3 (203KOM3) PZ Diplomovou prací
Dějiny scénografie 1 (203DSI1) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 2 (203DSI2) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 3 (203DSI3) ZT Diplomovou prací
Dějiny scénografie 4 (203DSI4) ZT Diplomovou prací
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 (201VTZ1) ZT Historie a teorie dramatického umění (S203NHTDU)
Dějiny scénografie 1 (203DSI1) ZT Historie a teorie kostýmu a masky (S203NHTKM)
Dějiny scénografie 2 (203DSI2) ZT
Dějiny scénografie 3 (203DSI3) ZT
Dějiny scénografie 4 (203DSI4) ZT