Úvod do teorie hudby pro Nonverbální divadlo 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109UTHN2 ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má základní přehled a ucelenější vhled do hudebních období od renesance po klasicismus. Zná základní představitele tohoto období dějin hudby a jejich dílo.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Studenti se seznámí s vývojem evropské hudby v období od renesance po klasicimus.

Tematické okruhy:

  1. Renesance: a) Pět generací franko-flámské polyfonní školy/ b) Palestrina, Lasso

2.Baroko: a) opera/ b) instrumentální hudba/ c) Monteverdi/ d) francouzský styl/ e) Bach, Haendel

3.Klasicismus: a) raný klasicismus/ b) vrcholný klasicismus (Haydn, Mozart, Beethoven)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3.

Doporučená literatura:

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN 8088884462.

HOLZKNECHT, Václav, Vladimír POŠ a Miloslav NEDBAL. Kniha o hudbě. Praha: Orbis, 1962.

HONS, Miloš. Hudba zvaná symfonie. Praha: TOGGA, 2005. ISBN 80-902912-6-0.

HRČKOVÁ, Naďa, ed. Dějiny hudby II. Praha: Euromedia Group - Ikar, 2011. ISBN 978-80-249-1700-9.

NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby: přehled evropských dějin hudby. Ostrava: Montanex, 2011. ISBN 978-80-7225-344-9.

VÍTEK, Bohuslav. Přehled dějin hudby. Pardubice: Šorm,1994. ISBN 80-901702-0-X.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě docházky, vypracování seminární práce a úspěšného vykonání ústní zkoušky.

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů