Organizace uměleckého provozu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109OUP2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty se základními informacemi o řízení divadelního provozu, tvorbě rozpočtu inscenace

Seznámit studenty se základními informacemi o fundraisingu obecně i konkrétními grantovými možnostmi nejběžnějších typů donátorů

Seznámit studenty se základy marketingu umění

Seznámit studenty se základy autorského práva

Forma studia

Lektorská činnost, analýza příkladových studií, diskuse, psaní textů, návštěva a analýza divadelního představení z hlediska provozu, managementu a fundraisingu

Předpoklady a další požadavky

Student absolvoval předmět Organizace uměleckého provozu 1 (109OUP1)

Obsah kurzu

Úvod do managementu

Právní formy divadel a divadelních projektů

Tvorba rozpočtu

Úvod do fundraisingu

Příprava grantové žádosti

Úvod do marketingu

Příprava marketingové strategie

Produkce a distribuce divadelního produktu

Úvod do autorského práva

Úvod do autorskoprávní smluvní problematiky

Návštěva divadelního představení

Diskuse - řízená analýza divadelního představení

Doporučená nebo povinná literatura

Conte David M., Langley Stephen: Theatre Management, ISBN 0-89676-256-4,EntertanmentPro, 2007.

Johnová Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Grada, 2008.

Gregorini Bedřich, Gregorini Jindřich, Srstka Jiří: Základy divadelní činnosti, ISBN 978-80-7331-093-6, Nakladatelství AMU, 2007.

Kaiser M. Michael. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. Institut umění - Divadelní ústav, 2006.

Nekolný Bohumil a kol. Divadelní systémy a kulturní politika. Edice Box, Divadelní ústav, 2006.

Orrey Leslie. A Concise History of Opera. Thames and Hudson, LTD London, GB, 1972.

Pallin Gail: Stage Management – The Essential Handbook, ISBN 978-1-84842-014-4, Nick Hern Books, 2018.

Rhine Anthony: Theatre Management – Arts Leadership for the 21st Century, ISBN 978-1-352-00174-7, Palgrave, 2018.

Šesták, Jiří. Divadlo-kultura-podmínky (Osobní zkušenost). Edice Disk velká řada - svazek 20. KANT, Praha, 2012.

Webb Duncan M.: Running Theaters, ISBN: 1-58115-393-7, Allworth Press, 2004.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Vyžaduje se aktivní účast v diskusích na seminářích - účast na seminářích min 70%, zkouška je ústní. Celkové hodnocení se skládá ze 30% z hodnocení aktivity na seminářích, 30% z ústní části zkoušky a 40% z hodnocení seminární práce.

Poznámka

Bez údaje.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů