Organizace uměleckého provozu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109OUP2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se bude orientovat ve struktuře divadelních institucí a scénických projektů, v oblasti jejich financování, fundraisingu, plánování a v základním legislativním rámci. Student bude schopen sestavit a formulovat jednoduchou grantovou žádost a sestavit si základní portfolio.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem předmětu je seznámit rámcově studenty s uměleckým provozem divadelní sítě a nezávislé scény v ČR.

Předmět probíhá formou kombinace krátké přednášky pedagoga a praktického semináře na základě připravených podkladů nebo samostatné práce. V řízené diskuzi s pedagogem se ověřují informace a souvislosti. Součástí výuky je společná návštěva vybraného představení.

Tematické okruhy:

1.sestavení jednoduchého uměleckého portfolia – CV, fotografie, odkazy, recenze, formulace motivačního dopisu/emailu, vyhledání vhodných pořadatelů/akcí, modelová komunikace s pořadatelem

2.příprava podkladů pro grantovou žádost – anotace projektu, rozpočet, jednoduchá SWOT analýza

3.zpracování jednoduché grantové žádosti vlastního projektu

4.plán financování a propagace projektu, prezentace vlastního projektu

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2009. 146 s. ISBN 978-80-7008-236-2.

Doporučená literatura:

BERANOVÁ, Veronika, Kateřina HAMPLOVÁ, Pavlína KALANDROVÁ, et al. Podpora kultury z Evropské unie do roku 2020. I. vydání. [Praha]: Institut umění – Divadelní ústav, 2016. ISBN 978-80-7008-370-3.

CONTE David M., LANGLEY Stephen. Theatre Management. EntertanmentPro, 2007. ISBN 0896762564.

GREGORINI, Bedřich. Základy divadelní činnosti. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2007. 105 s. ISBN 978-80-7331-093-6.

LEDVINOVÁ Jana. Fundraising pro kulturní instituce, Manuál pro výuku. Praha: České centrum fundraisingu. 2010.

NEKOLNÝ, Bohumil. Divadelní systémy a kulturní politika. 1. vyd. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2006. 152 s. ISBN 80-7008-197-X.

NEKOLNÝ, Bohumil. Kontext provozování divadla v ČR. První vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta. Katedra produkce, 2018. 133 stran. ISBN 978-80-7331-501-6.

PALLIN, Gail. Stage management: the essential handbook. New ed. London: Nick Hern Books, 2010. ISBN 9781848420144.

Web:

Cultural Mobility Funding Guide – Czech Republic. Dostupné z: http://www.culturenet.cz/en/news/cultural-mobility-funding-guide-czech-republic/n:25198/

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě písemného testu (30 %), zpracování modelové grantové žádosti nebo základního portfolia (50 %) a aktivní účasti na seminářích (20 %).

Poznámka

Bez údaje.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů