Organizace uměleckého provozu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109OUP2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Obsah

Cílem předmětu je seznámit rámcově studenty s uměleckým provozem divadelní sítě a nezávislé scény v ČR. Letní semestr je zaměřen na vlastní nezávislou uměleckou činnost.

Předmět probíhá formou kombinace krátké přednášky pedagoga a praktického semináře na základě připravených podkladů nebo samostatné práce. V řízené diskuzi s pedagogem se ověřují informace a souvislosti. Součástí výuky je společná návštěva vybraného představení.

Tematické okruhy:

1.sestavení jednoduchého uměleckého portfolia – CV, fotografie, odkazy, recenze, formulace motivačního dopisu/emailu, vyhledání vhodných pořadatelů/akcí, modelová komunikace s pořadatelem

2.příprava podkladů pro grantovou žádost – anotace projektu, rozpočet, jednoduchá SWOT analýza

3.zpracování jednoduché grantové žádosti vlastního projektu

4.plán financování a propagace projektu, prezentace vlastního projektu

Výsledky učení

Student je schopen sestavit sestavit si základní umělecké portfolio, je schopen naplánovat a prezentovat jednoduchý vlastní projekt a formulovat grantovou žádost.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2009. 146 s. ISBN 978-80-7008-236-2.

NEKOLNÝ, Bohumil. Divadelní systémy a kulturní politika. 1. vyd. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2006. 152 s. ISBN 80-7008-197-X.

NEKOLNÝ, Bohumil. Kontext provozování divadla v ČR. První vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta. Katedra produkce, 2018. 133 stran. ISBN 978-80-7331-501-6.

Doporučená literatura:

BERANOVÁ, Veronika, Kateřina HAMPLOVÁ, Pavlína KALANDROVÁ, et al. Podpora kultury z Evropské unie do roku 2020. I. vydání. [Praha]: Institut umění – Divadelní ústav, 2016. ISBN 978-80-7008-370-3.

CONTE David M., LANGLEY Stephen. Theatre Management. EntertanmentPro, 2007. ISBN 0896762564.

GREGORINI, Bedřich. Základy divadelní činnosti. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2007. 105 s. ISBN 978-80-7331-093-6.

LEDVINOVÁ Jana. Fundraising pro kulturní instituce, Manuál pro výuku. Praha: České centrum fundraisingu. 2010.

PALLIN, Gail. Stage management: the essential handbook. New ed. London: Nick Hern Books, 2010. ISBN 9781848420144.

POLČÁK, Radim, et al. Autorský zákon. Praktický komentář s judikaturou. 2020. ISBN: 978-80-7502-391-9.

VLACH, Robert: Na volné noze, Jan Melvil Publishing, 2017. ISBN: 9788075550156.

VOJÍK, Vladimír: Podnikání v kultuře a umění: Arts management. 1. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN: 978-80-7357-356-0.

WALTER, Carla: Arts management: an entrepreneurial approach. Routledge, 2015. ISBN 13: 978-0765641540.

Web:

Cultural Mobility Funding Guide – Czech Republic. Dostupné z: http://www.culturenet.cz/en/news/cultural-mobility-funding-guide-czech-republic/n:25198/

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě písemného testu (30 %), zpracování modelové grantové žádosti nebo základního portfolia (50 %) a aktivní účasti na seminářích (20 %).

Poznámka

Bez údaje.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů