Současné nonverbální divadlo 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109SND2 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem výuky je seznámit studenty s hlavními tendencemi současného mimického a pohybového divadla. Student prvního ročníku by se měl orientovat v aktuálním dění na poli moderního mimického divadla, klaunérie, fyzického divadla a nového cirkusu a v hlavních tématech, které jsou prezentovány nejznámějšími soubory či festivaly v oboru. Hlavním ohniskem je české současné nonverbální divadlo.

Součástí výuky jsou semináře a diskuze s tvůrci v terénu (návštěva stagion, divadelních a nedivadelních prostor, festivalů, ad.).

Tematické okruhy:

  1. Současné stagiony nonverbálního divadla
  2. Festivaly, přehlídky a komunitní projekty v rámci Prahy
  3. Představení hlavních současných souborů nonverbálního divadla a jejich aktuální projekty
  4. Setkáni s tvůrci, diskuze, reflexe a orientace v hlavních tendencích pohybového a komediálního divadla
  5. Divadlo v netradičním prostoru
  6. Divadelní praxe

Výsledky učení

Studenti získají základní přehled o dění v současném nonverbálním divadle u nás a seznámí se s hlavními zahraničními soubory, festivaly a institucemi na poli mimického a pohybového divadla. Seznámí se s divadelní praxí v reálném provozu zavedených uměleckých souborů, prostor i festivalů. Student má zároveň možnost pravidelně se vyjadřovat k aktuální tvorbě, reflektovat jí a vést odbornou diskuzi k tématům a problematice současné divadelní tvorby.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BARBA, Eugenio. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění – Divadelní ústav, 2000. 285 s. ISBN 80-7008-109-0.

HALAŠ, Adam. Být mim je in. Taneční zóna 23, 2019, r. 23, č. 1, s. 6-11

VEBER, Václav. Příběh pantomimy. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. ISBN 80-7331-054-6.

Doporučená literatura:

DVOŘÁK, Jan. Alt. divadlo: slovník českého alternativního divadla. Vyd. 1. V Praze: Pražská scéna, 2000. 253 s. ISBN 80-86102-13-0.

HULEC, Vladimír. Příští vlna: antologie alternativy, okraje a undergroundu v českém divadle 90. let: 99 hesel o divadle pro rok 2000 = Next wave. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 1996. 296 s. ISBN 80-901671-3-6.

Hybneriáda aneb červený a černý Boris: sborník příspěvků k sedmdesátým narozeninám profesora Borise Hybnera. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011. 153 s. ISBN 978-80-7331-318-0.

JIŘIČKA, Lukáš a Eva KYSELOVÁ. Oáza neklidu: sonda do nitra nezávislé scény Alfred ve dvoře. [Praha]: Motus, 2018. ISBN 978-80-270-5238-7.

KRÁTKÁ, Martina. Ctibor Turba: pedagogika v mimickém a komediálním divadle. V Brně: JAMU, 2018. 239 stran. ISBN 978-80-7460-142-2.

POLÍVKA, Boleslav a Petr P. HÁJEK. Předběžný portrét. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1989.

VÁCLAVOVÁ, Denisa a Tomáš ŽIŽKA, DVOŘÁK, Jan, ed. Site specific. Praha: Pražská scéna, 2008. Panorama českého alternativního divadla. ISBN 978-80-86102-44-3.

Hodnoticí metody a kritéria

-aktivní zapojení v rámci semináře, zpracování dílčích úkolů

-docházka minimálně 75 %

-na zápočet student prokáže orientaci v aktuálním dění v oboru a schopnost argumentovat své názory v rámci odborné diskuze na témata probíraná ve výuce

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů