Základní herecký trénink 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109ZHT2 zápočet 1 4 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), -17 až -12 hodin domácí příprava!!! česky letní

Garant předmětu

Roman HORÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Roman HORÁK

Obsah

Poznání a rozvoj těla herce jako artikulačního nástroje, všestranné vnímání těla, vytříbení artikulačních a výrazových schopností prostřednictvím různých principů mimického divadla a tanečních technik (Herecká, stylová, akrobatická, rytmická, hlasová a taneční cvičení). Zaměření se na schopnost individuální a partnerské práci, vysokou úroveň pohybové kultury a tělesné kondice, rozvoj psycho-fyzických schopností, rozvoj rytmického cítění.

Tematické okruhy:

1.Tělo jako nástroj: Práce s překračováním vlastních hranic a s extrémy pohybu, otevírání nových obzorů a psycho-fyzických možností hercova těla.

2.Kultura pohybu: trénink pohybové paměti, cvičení reakce-schopnosti, uvolnění těla, koncentrace, kondice, řemeslné aspekty pohybové kultury - “flow“, uzemnění, úhly pohledu

3.Princip hry: Soubory pravidel, v rámci kterého herci hrají a zkoumají, jak jednotlivá omezení ovlivňují výsledný význam a situaci mezi aktéry, a také se učí, jak vytvořit základ pro tvorbu dramatické situace.

4.Téma jako zdroj: Tematicky se práce odvíjí od základních společenských otázek, např. identita, hodnoty, extrémy apod., které tvoří základ pro studentovu tvorbu

Výsledky učení

Studenti se naučí vnímat své tělo jako nástroj, o který je potřeba pečovat a cvičit jej, podobně jako hudební nástroj. Dále se naučí vnímat muzikalitu pohybu, udržovat napětí a ctít základní principy a kulturu pohybového divadla jako např. projekci, uzemnění, “flow“ a osu těla. Princip hry napomáhá tomu, že herec vstoupí bez zábran do psycho-fyzických cvičení a propojuje výuku organicky s principem improvizace.

V součinnosti všech složek pedagogického procesu se student naučí tříbit svou tělesnou artikulaci, vnímání partnerů a tělesné exprese a naučí se různými způsoby vstupovat do procesu tvorby.

Dále se student naučí pracovat s tématem, které je inspiračním zdrojem pro dvě se prolínající linky kreativního procesu: zkoumání a tvoření.

Student se učí a zdokonaluje v technice pohybu a tělesné vnímavosti a probouzí svou pohybovou inteligenci, dále rozšiřuje své pohybové a hlasové schopnosti. V procesu práce se také učí zkoumat nové kontexty a možnosti, jak do tvořivé situace vstoupit, jak ji vytvořit, utváří si vlastní názor na možnosti skladby a stylu a tím se profiluje v definici vlastního směru a postupu praktické tvorby.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BARBA, Eugenio. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění – Divadelní ústav, 2000. 285 s. ISBN 80-7008-109-0.

BOGART, Anne. Úhly pohledu: praktický průvodce systémem úhlů pohledu a kompozice. 1. vyd. Praha: Divadlo Archa Institut umění – Divadelní ústav, 2007. 205 s. ISBN 978-80-7008-210-2.

HORÁK, Roman. Herecký trénink. Praha, 2007. 67 s.

Doporučená litaratura:

BROOK, Peter. Pohyblivý bod: čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996. 246 s. ISBN 80-238-0632-7.

BROOK, Peter. Prázdný prostor. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988.

CALLERY, Dymphna. Through the body: a practical guide to physical theatre. London New York: Routledge Nick Hern Books, c2001. x, 243 s. ISBN 0-87830-124-0.

ČECHOV, Michail Aleksandrovič. O herecké technice. 1. vyd. Praha: Divadelní fakulta AMU Institut umění – Divadelní ústav, [1996]. 131 s. ISBN 80-7008-054-X.

DONNELLAN, Declan. Herec a jeho cíl. Praha: Brkola, 2007. 247 s. ISBN 978-80-903842-1-7.

GROTOWSKI, Jerzy. Divadlo a rituál: texty 1965-1969. Vyd. 1. Bratislava: Kalligram, 1999. 207 s. ISBN 80-7149-276-0.

HAVELKA, Jiří. Zmrazit čerstvé ovoce: útržky úvah o divadelní zkoušce. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012. 185 s. ISBN 978-80-7331-222-0.

JOHNSTONE, Keith. IMPRO: improvizace a divadlo. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2014. 294 s. ISBN 978-80-7331-266-4.

KEEFE, John a Simon David MURRAY. Physical theatres: a critical reader. New York: Routledge, 2007. ISBN 978-0415362528.

MURRAY, Simon David a John KEEFE. Physical theatres: a critical introduction. New York: Routledge, 2007. ISBN 978-0415362504.

Hodnoticí metody a kritéria

Student má povinnost splnit minimálně 75 % docházky, hodnotí se jeho aktivita v hodinách, individuální a kolektivní práce, plnění dílčích úkolů, jeho pokrok v integraci vyučovaných postupů do vlastní tvorby a klauzurní výstup.

Poznámka

Bez údaje.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů