Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109JRHT2 zkouška 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem výuky je seznámit se s vlastním hlasem a možnostmi jeho využití, kdy formou praktických cvičení student objevuje svůj hlas a dech a učí se ho ovládat. Naučit se vnímat a opakovat rytmické vzorce. Seznámit se zdroji herecké tvorby a podpořit imaginativnost.

Tematické okruhy:

1.Hlas a zvuk, ozvučení těla

2.Slovo jako zdroj energie

3.Pozorování okolí, lidské hlasy jako materiál

4.Základní prvky dialogu

5.Intonace a její význam

6.Jevištní přítomnost

Výsledky učení

Studenti získají základní znalost práce s dechem, osvojí si základní rytmické vzorce. Prohloubí se jejich cit pro významovou i zvukovou stránku slova a schopnost slovní reflexe a sebereflexe, schopnost porozumět psanému textu. Rozvoj celkové muzikality a umělecké osobnosti studenta.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná:

BARBA, Eugenio. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění – Divadelní ústav, 2000. 285 s. ISBN 80-7008-109-0.

DONNELLAN, Declan. Herec a jeho cíl. Praha: Brkola, 2007. 247 s. ISBN 978-80-903842-1-7.

VAVŘÍKOVÁ, Eliška. Mimesis a poiesis: od etnoscénologického výzkumu k hereckému projevu v inscenaci Farmy v jeskyni Sclavi/Emigrantova Píseň. Praha: KANT – Karel Kerlický, 2009. ISBN 978-80-86970-87-5.

Doporučená:

BROOK, Peter. Prázdný prostor. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988.

ČECHOV, Michail. Hercova cesta, Praha: Panorama, 1990. ISBN 80-7038-154-X.

KAFKA, Franz. Proměna. 2. vyd. Ilustroval Luis SCAFATI, přeložil Vladimír KAFKA. Brno: B4U, 2013. ISBN 978-80-87222-25-6.

PEŠEK, Ladislav. Tvář bez masky: skutečnost a sen. Praha: Odeon, 1977.

SPALOVÁ, Olga. Sága rodu Budilova: sto let českého divadla na jevišti i v zákulisí. Praha: Odeon, 1978.

Hodnoticí metody a kritéria

●aktivní zapojení do praktických cvičení

●plnění tvůrčích úkolů

●docházka min 75 %

●účast v závěrečné prezentaci (klauzuře) z předmětu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů