Základní herecký trénink 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109ZHT1 Z 1 4T česky zimní

Garant předmětu

Roman HORÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Roman HORÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poznání a rozvoj těla herce jako artikulačního nástroje, všestranné vnímání těla, vytříbení artikulačních a výrazových schopností prostřednictvím různých principů mimického divadla a tanečních technik; Zaměření na individuální a partnerskou práci a práci v prostoru, kondiční trénink, rozvoj psycho-fyzických schopností, rozvoj rytmického cítění;

Forma studia

Pohybová, rytmická, uvolňovací, hlasová cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Tělesné a psychické předpoklady pro hereckou práci v mimickém divadle.

Obsah kurzu

Herecká, rytmická, gymnastická a taneční cvičení k docílení duševní koncentrace i dobré tělesné kondice, zlepšení flexe, strečink korpusu a trénink pohybové paměti, cvičení reakceschopnosti, uvolnění těla, psycho-fyzická cvičení s konkrétním záměrem s cílem vytříbit tělesnou artikulaci. Individuíální a skupinová práce.

Doporučená nebo povinná literatura

  1. M. Čechov, O herecké technice, Divadelní ústav, Praha 1996
  2. P.Brook, Pohyblivý bod, Ypsilon, Praha 1989
  3. E.Barba/N.Savarese, Slovník divadelní antropologie, Divadelní ústav a Nakladatelství. LN 2000
  4. J. Grotowski:Divadlo a rituál, Nakladatelství Kalligram, Bratislava, 1999
  5. P. Brook:Prázdný prostor, London, 1968, II.díl
  6. R.Horák:Herecký trénink, HAMU, Praha, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet bude udělen na základě účasti na hodinách výuky.

Poznámka

Bez údaje.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů