Organizace uměleckého provozu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109OUP1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se bude orientovat ve struktuře a činnosti divadelních institucí a scénických projektů v oblasti jejich financování, fundraisingu, plánování a v základním legislativním rámci.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem výuky předmětu je seznámit studenty se základy uměleckého provozu, divadelní sítě a nezávislé scény v ČR.

Předmět probíhá formou kombinace krátké přednášky pedagoga a praktického semináře na základě připravených podkladů nebo samostatné práce studenta. V řízené diskuzi s pedagogem se ověřují informace a souvislosti. Součástí výuky je společná návštěva vybraného představení.

Tematické okruhy:

1.Úvod – kultura, divadlo, divadelní síť v ČR, nezávislá scéna, významní pořadatelé, festivaly, akce, základní terminologie

2.Legislativní rámec – základní typy institucí, OSVČ, základní informace z oblasti autorského práva, základní typy smluv

3.Základy fundraisingu a marketing, SWOT analýza – základní terminologie, fundraising a marketing nezávislých projektů

4.Společná návštěva divadelního představení, zpracování zadaných otázek, analýza představení z produkčního hlediska

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2009. 146 s. ISBN 978-80-7008-236-2.

NEKOLNÝ, Bohumil. Divadelní systémy a kulturní politika. 1. vyd. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2006. 152 s. ISBN 80-7008-197-X.

NEKOLNÝ, Bohumil. Kontext provozování divadla v ČR. První vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta. Katedra produkce, 2018. 133 stran. ISBN 978-80-7331-501-6.

Doporučená literatura:

BERANOVÁ, Veronika, Kateřina HAMPLOVÁ, Pavlína KALANDROVÁ, et al. Podpora kultury z Evropské unie do roku 2020. I. vydání. [Praha]: Institut umění – Divadelní ústav, 2016. ISBN 978-80-7008-370-3.

CONTE David M., LANGLEY Stephen. Theatre Management. EntertanmentPro, 2007. ISBN 0896762564.

GREGORINI, Bedřich. Základy divadelní činnosti. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2007. 105 s. ISBN 978-80-7331-093-6.

LEDVINOVÁ Jana. Fundraising pro kulturní instituce, Manuál pro výuku. Praha: České centrum fundraisingu. 2010.

PALLIN, Gail. Stage management: the essential handbook. New ed. London: Nick Hern Books, 2010. ISBN 9781848420144.

Web:

Cultural Mobility Funding Guide – Czech Republic. Dostupné z: http://www.culturenet.cz/en/news/cultural-mobility-funding-guide-czech-republic/n:25198/

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě účasti na výuce (50 %) a krátké seminární práce na zadané téma (50 %).

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

Bez údaje.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů