Manipulace s objektem 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109MSO2 zápočet 1 4 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), -17 až -12 hodin domácí příprava!!! česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky ve druhém semestru se zaměřuje především na technickou stránku žonglování. Studenti se učí základní techniky žonglování, které jim pomohou zlepšit jejich motorické dovednosti. Tedy přesnost a rychlost v pohybu, koordinaci rukou a očí (hand-eye coordination), prostorové vidění a vnímání. Studenti se také učí terminologii, teorii a matematické zapisování žonglování - juggling siteswaps.

Tématické okruhy:

1.Technika žonglování, zlepšování motorických dovedností (koordinace ruka-oko, přesnost, rychlost, pohotovost)

2.Tréning základních technik a terminologie s nimi spojených

3.Matematický zápis žonglérské choreografie

Výsledky učení

Student lépe ovládá samotnou techniku žonglování. Zdokonalí se v koordinaci a přesnosti v pohybu. Rozumí základní terminologii s žonglováním spojené, dokáže také zapsat vytvořenou, nebo viděnou choreografii pomocí matematického zápisu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

KLETEČKA, Petr. Žonglérův slabikář. Praha: Petr Kletečka, 2015. ISBN 978-80-260-6534-0.

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍLOVÁ, Adéla. Žonglování jako součást pedagogické intervence a prostředek uměleckého vyjádření –disertačí práce, Brno: JAMU – divadelní fakulta, 2010.

SOSNOVCOVÁ, Jana. Vliv žonglování na rozvoj koordinace a motoriky, bakalářská práce. Praha: UK HTF, 2014.

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická zkouška a předvádění prvků ze seznamu “triků” a vlastní sekvence, aktivní účast na seminářích, docházka min. 75 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů