Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZB2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty se základními vývojovými tendencemi divadla evropského typu formujícími i jeho současnou podobu.

Forma studia

Výklad, promítání relevantních audio-vizuálních záznamů.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů Dějiny divadla I 1,2, a Dějiny divadla II 1.

Obsah kurzu

Divadlo v kontextu vývoje západní kultury 2 je určeno pro posluchače druhých ročníků všech oborů DAMU. Obsahem této přednásky je seznámit v základních rysech s hlavními vývojovými etapami evropského divadla od od moderny k současnosti. Přednášejí střídavě odborníci na danou etapu.

Doporučená nebo povinná literatura

DIVADLO V KONTEXTU ZÁPADNÍ KULTURY II

Seznam literatury pro LETNÍ SEMESTR

Primární literatura:

Sekundární literatura:

Hry:

Hodnoticí metody a kritéria

V LS 2019/2020 proběhne zkouška formou testu.

Otázky vycházejí ze sylabů a materiálů od pedagogů (viz. filr.amu.cz) a ze seznamu povinné četby.

Opravný termín proběhne ve formě ústní zkoušky.

Divadlo v kontextu západní kultury II- LS

Otázky ke zkoušce:

  1. Francouzská moderna (surrealismus, J. Coppeau, Kartel, vizionář A. Artaud)

.

  1. Bertolt Brecht, koncept epického divadla a počátky politického divadla

.

  1. Existencialismus a jeho vliv na absurdní divadlo a drama (charakteristika pojmu, výchozí zdroje, společenské změny a jejich reflexe v dramatické tvorbě, charakteristické znaky, autoři a díla)

.

  1. Moderní americké divadlo (vlivy a zdroje, scénické konvence, formování moderního amerického dramatu – autoři a díla, reforma herectví, zásadní divadelní soubory, americká avantgarda 20. století)

.

  1. Druhá divadelní reforma (charakteristika pojmu, vlivy a zdroje, koncepty chudého divadla, prázdného prostoru, budování nového vztahu divák-herec, tvorba Grotowského, Kantora, Brooka, Living Theatre atd.)

.

  1. Poválečné britské divadlo a drama (vliv společenských pohybů na současné drama ve 20. století, Royal court Theatre workshop, formování irského divadla a dramatu)

.

  1. Současné tendence v evropském divadle (Nový cirkus, proměna dramaturgie, charakteristika tvorby režisérů (např. ve Francii, Německu a Rusku)

.

Informace ke zkouškám:

ohodnocen známkou FX.

děkanský termín, který je komisionální zkouškou.

měl by se nejpozději den před zkouškou písemně omluvit zkoušejícím:

eva.kyselova@damu.cz

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
KYSELOVÁ E.
13:30–15:00
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:30–15:00 Eva KYSELOVÁ Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů