Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZB2 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů 207DZA1 a 207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 a 2 a 207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II. 1

Obsah kurzu

Druhý ročník kurzu Divadla v kontextu vývoje západní kultury nabízí pět tematických bloků, které studentům a studentkám umožní pochopit východiska současného divadla v širších a hlubších historických souvislostech.

Jednotlivé bloky jsou vždy rozděleny do několika problémových přednášek, rámcově odpovídajících složkám divadelního díla a přesahujících k problematice vývoje divadelní instituce a recepce; k dílčím vstupům mohou být pozváni také další odborníci na specifická témata.

Harmonogram přednášek na příslušných katedrách, na webu KTK.

Tematické okruhy:

I. blok – Divák / instituce

II. blok - Dramaturgie

III. blok Divadelní režie

Vznik a diferenciace režie v moderním slova smyslu

Režie jako jednotící tvůrčí činitel, nebo jako hierarchické uspořádávání složek inscenace?

Režisérismus

Režie v divadelních kolektivech

.Režie v nečinoherním divadle

.IV. blok - Koncepty herectví

Doporučená nebo povinná literatura

Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II

Seznam literatury pro letní semestr

BLOK DIVADELNÍ PROSTOR

ARONSON, Arnold. Pohled do propasti: eseje o scénografii. Praha: Divadelní ústav, 2007.

BRAUN, Kazimierz. Divadelní prostor. Praha: AMU, 2001.

BREJZEK, Thea, ed. Expanding Scenography: On the Authoring of Space. Praha: IDU, 2011.

CARLSON, Marvin. Places of Performance: The Semiotics of Theatre Architecture. Ithaca: Cornell University Press, 1989.

JURKOWSKI, Henryk. Proměny ikonosféry: vizuální kontext divadelního umění. Praha: AMU, 2010.

KOUŘIL, Miroslav. Divadelní prostor. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1945.

LEYKO, Malgorzata. Teatr masowy. Teatr dla mas. Lódź: Wydawnictwo Universytetu Lódzkiego, 2011.

MITCHELL, W. J. T. Teorie obrazu: eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha: Karolinum, 2016.

MORAN, Nick. Světelný design: pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce. Praha: Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Institutem světelného designu, 2010.

SCHECHNER, Richard. Performancia: teórie, praktiky, rituály. Bratislava: Divadelný ústav, 2009.

SVOBODA, Josef. Architektura imaginárního: scénografický seminář Josefa Svobody: (Škola dramatického umění Paola Grassiho). Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2020.

https://monoskop.org/Monoskop [cit 10.8.2020]

https://www.theatre-architecture.eu/ [cit 10.8.2020]

https://vis.idu.cz/ [cit 10.8.2020]

https://iconographic.warburg.sas.ac.uk [cit 10.8.2020]

http://www.korunovacnislavnosti.cz/ [cit 10.8.2020]

BLOK DIVÁK A INSTITUCE

BRYCHTA, Lukáš (2021). Ustavující se divák. In Alice Koubová a Eliška Poláčková (eds.). Terény performance. Praha: NAMU. (v tisku)

FISCHER-LICHTE, Erika (2016). The Art of Spectatorship. Journal of Contemporary Drama in English 4 (1), s. 164–179.

FREASWATER, Helen (2009). Theatre & Audience. Basingstoke a New York: Palgrave Macmillan.

NEZNAL, Vít (2020). Medialita divadla: V souvislostech české teorie divadla. Praha: NAMU.

REASON, Matthew (2015). Participations on Participation: Research the “active” theatre audience. Participations 12 (1), s. 271-280.

BLOK REŽIE

SCHERHAUFER, P. Čítanka z dějin divadelní režie I.- IV., Bratislava 1998 - 2007 (příslušné kapitoly).

VOSTRÝ, J. Režie je umění, Praha 2009.

další texty poskytnuté během přednášek

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a udělení kreditů je podmíněno absolvováním zkoušky z probíraného období: zkouška probíhá písemně nebo ústně a ověřuje zvládnutí látky na úrovni, na které byla odpřednášena, dále znalost předepsané povinné literatury (odborných publikací i dramatických textů) a orientaci v širších společenských souvislostech.

Zkouška proběhne formou písemného testu.

Otázky vycházejí z jednotlivých témat, přednášek, ze sylabů a materiálů od pedagogů a ze seznamu povinné četby a literatury.

Opravný termín proběhne ve formě ústní zkoušky.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
KYSELOVÁ E.
13:30–15:00
(přednášková par. 1)
1. přednáška se koná 22.2.2023.
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:30–15:00 Eva KYSELOVÁ Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
1. přednáška se koná 22.2.2023. přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů