Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZB2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jitka GORIAUX PELECHOVÁ, Pavel JANOUŠEK, Eva KYSELOVÁ, Vít NEZNAL, Jitka PAVLIŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů 207DZA1 a 207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 a 2 a 207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II. 1

Obsah kurzu

Druhý ročník kurzu Divadla v kontextu vývoje západní kultury nabízí pět tematických bloků, které studentům a studentkám umožní pochopit východiska současného divadla v širších a hlubších historických souvislostech.

Jednotlivé bloky jsou vždy rozděleny do několika problémových přednášek, rámcově odpovídajících složkám divadelního díla a přesahujících k problematice vývoje divadelní instituce a recepce; k dílčím vstupům mohou být pozváni také další odborníci na specifická témata.

Tematické okruhy:

III. blok – Divadelní prostor

:

Čtvrtý tematický blok sleduje proměny divadelního prostoru. Přednášky jsou koncipovány tak, aby poskytly názorné ukázky typů a podob divadelního prostoru a dále umožnily pochopit vztahy mezi nimi i jednotlivými historickými obdobími (antický divadelní prostor, zrod a proměny kukátkového prostoru, divadelní prostor ulice, multimédia).

IV. blok – – Divák / instituce

Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II.II

Výuka probíhá na platformě MS Teams

Čas: 9:00-10:00

Tým-207DZB1_2-202021 - Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II.

Harmonogram přednášek:

Blok Divadelní prostor

10.3. Úvod. Divadlo versus amfiteátr. Středověké město jako prostor performance

17.3. Kukátkový prostor. Fenomén zámeckých divadel. Slavnosti v plenéru. Velká francouzská revoluce (15. - 18. století)

24. 3. Demokratizace divadelního prostoru. Fenomén masy veřejném prostoru. (19.-20.století)

31.3. Prostor performance / performativní prostor moderního divadla. Technologie v divadle. Redefinování architektonického prostoru. Multimedia. (2.pol 20.století – současnost)

Blok Divák a instituce

7.4. Divadlo a společnost I

14.4. Divadlo a společnost II

21.4. Divadlo a divák I

28.4. Divadlo a divák II

Blok Divadelní režie

5.5. Vznik a diferenciace režie v moderním slova smyslu

12.5.Režie jako jednotící tvůrčí činitel, nebo jako hierarchické uspořádávání složek inscenace?

19.5.Režisérismus

26.5.Režie v divadelních kolektivech

2.6. Režie v nečinoherním divadle

:

Základním cílem čtvrtého tematického bloku je představit základní podoby organizace divadla jako kulturní instituce a dále různé podoby divácké funkce (kulturní a společenská instituce, komunitní divadlo, funkce diváka).

V. blok - Režie: od instituce k funkci

:

Třetí tematický blok mapuje režii nejen jako profesi, ale především jako funkci v rámci divadelního díla. Sleduje její zrod i proměnu ve 20. století (zrod umělecké režie, kolektivní režie, současné režijní tendence, funkce režie).

Doporučená nebo povinná literatura

Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II

Seznam literatury pro letní semestr

BLOK DIVADELNÍ PROSTOR

ARONSON, Arnold. Pohled do propasti: eseje o scénografii. Praha: Divadelní ústav, 2007.

BRAUN, Kazimierz. Divadelní prostor. Praha: AMU, 2001.

BREJZEK, Thea, ed. Expanding Scenography: On the Authoring of Space. Praha: IDU, 2011.

CARLSON, Marvin. Places of Performance: The Semiotics of Theatre Architecture. Ithaca: Cornell University Press, 1989.

JURKOWSKI, Henryk. Proměny ikonosféry: vizuální kontext divadelního umění. Praha: AMU, 2010.

KOUŘIL, Miroslav. Divadelní prostor. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1945.

LEYKO, Malgorzata. Teatr masowy. Teatr dla mas. Lódź: Wydawnictwo Universytetu Lódzkiego, 2011.

MITCHELL, W. J. T. Teorie obrazu: eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha: Karolinum, 2016.

MORAN, Nick. Světelný design: pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce. Praha: Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Institutem světelného designu, 2010.

SCHECHNER, Richard. Performancia: teórie, praktiky, rituály. Bratislava: Divadelný ústav, 2009.

SVOBODA, Josef. Architektura imaginárního: scénografický seminář Josefa Svobody: (Škola dramatického umění Paola Grassiho). Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2020.

https://monoskop.org/Monoskop [cit 10.8.2020]

https://www.theatre-architecture.eu/ [cit 10.8.2020]

https://vis.idu.cz/ [cit 10.8.2020]

https://iconographic.warburg.sas.ac.uk [cit 10.8.2020]

http://www.korunovacnislavnosti.cz/ [cit 10.8.2020]

BLOK DIVÁK A INSTITUCE

BRYCHTA, Lukáš (2021). Ustavující se divák. In Alice Koubová a Eliška Poláčková (eds.). Terény performance. Praha: NAMU. (v tisku)

FISCHER-LICHTE, Erika (2016). The Art of Spectatorship. Journal of Contemporary Drama in English 4 (1), s. 164–179.

FREASWATER, Helen (2009). Theatre & Audience. Basingstoke a New York: Palgrave Macmillan.

NEZNAL, Vít (2020). Medialita divadla: V souvislostech české teorie divadla. Praha: NAMU.

REASON, Matthew (2015). Participations on Participation: Research the “active” theatre audience. Participations 12 (1), s. 271-280.

BLOK REŽIE

SCHERHAUFER, P. Čítanka z dějin divadelní režie I.- IV., Bratislava 1998 - 2007 (příslušné kapitoly).

VOSTRÝ, J. Režie je umění, Praha 2009.

další texty poskytnuté během přednášek

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a udělení kreditů je podmíněno absolvováním zkoušky z probíraného období: zkouška probíhá písemně nebo ústně a ověřuje zvládnutí látky na úrovni, na které byla odpřednášena, dále znalost předepsané povinné literatury (odborných publikací i dramatických textů) a orientaci v širších společenských souvislostech.

V LS 2020/2021 proběhne zkouška formou testu.

Otázky vycházejí z jednotlivých témat, přednášek, ze sylabů a materiálů od pedagogů (viz. filr.amu.cz, MS Teams) a ze seznamu povinné četby a literatury.

Opravný termín proběhne ve formě ústní zkoušky.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost
()
KYSELOVÁ E.
09:00–10:00
(přednášková par. 1)
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II. 2 (207DZB2) 9:00-10:00 – výuka probíhá v týmu Tým-207DZB1_2-202021 - Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II.
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–10:00 Eva KYSELOVÁ
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II. 2 (207DZB2) 9:00-10:00 – výuka probíhá v týmu Tým-207DZB1_2-202021 - Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II. přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů