Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZB2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● student rozumí zásadním proměnám v herectví s ohledem na měnící se inscenační normy a společenskou funkci divadla

● orientuje se vývoji divadelního prostoru a jeho vztahu k divadelní praxi

● je schopen pojmenovat základní podoby organizace divadla

● dokáže vymezit diváckou funkci v divadle a doložit ji na dílčích příkladech

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů 207DZA1 a 207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 a 2 a 207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II. 1

Obsah kurzu

Druhý ročník kurzu Divadla v kontextu vývoje západní kultury nabízí pět tematických bloků, které studentům a studentkám umožní pochopit východiska současného divadla v širších a hlubších historických souvislostech.

Jednotlivé bloky jsou vždy rozděleny do několika problémových přednášek, rámcově odpovídajících složkám divadelního díla a přesahujících k problematice vývoje divadelní instituce a recepce; k dílčím vstupům mohou být pozváni také další odborníci na specifická témata.

Tematické okruhy:

III. blok – Proměny herectví

Třetí tematický blok představuje zásadní proměny v herectví, a to s ohledem na měnící se inscenační normy, ale i společenskou funkci divadla (herec a maska, herec a postava, prožívání a představování, ztotožnění se s postavou a distancování od postavy, avantgarda a neoavantgarda, herec a performer).

IV. blok – Divadelní prostor

Čtvrtý tematický blok sleduje proměny divadelního prostoru. Přednášky jsou koncipovány tak, aby poskytly názorné ukázky typů a podob divadelního prostoru a dále umožnily pochopit vztahy mezi nimi i jednotlivými historickými obdobími (antický divadelní prostor, zrod a proměny kukátkového prostoru, divadelní prostor ulice, multimédia).

V. blok – Divák / instituce

Základním cílem čtvrtého tematického bloku je představit základní podoby organizace divadla jako kulturní instituce a dále různé podoby divácké funkce (kulturní a společenská instituce, komunitní divadlo, funkce diváka).

Doporučená nebo povinná literatura

BARBA, Eugenio. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Institut umění – Divadelní ústav, 2000. ISBN 80-7008-109-0.

BRAUN, Kazimierz. Divadelní prostor. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. ISBN 80-85883-73-2.

BROCKETT, Oscar Gross. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Institut umění – Divadelní ústav, 1999. ISBN 80-7106-364-9.

BREJZEK, Thea, ed. Expanding Scenography: On the Authoring of Space. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2011. ISBN 978-80-7008-256-0.

ČECHOV, Michail Aleksandrovič. Hercova cesta: O herecké technice. Praha: KANT – Karel Kerlický pro AMU, 2017. ISBN 978-80-7437-241-4.

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011. ISBN 978-80-904487-2-8.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století. Praha: KANT – Karel Kerlický Akademie múzických umění v Praze, 2011. ISBN 978-80-7437-060-1.

KLAIĆ, Dragan. Ako reštartovať divadlo: verejné divadlo medzi trhom a demokraciou. Bratislava: Divadelný ústav, 2014. ISBN 978-80-89369-82-9.

KUNST, Bojana. Artist at Work: Proximity of Art and Capitalism. Winchester: Zero Books, 2015. ISBN 978-1-78535-000-9.

PTÁČKOVÁ, Věra. Zrcadlo světového divadla: Pražské quadriennale 1967-1991. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 1995. ISBN 80-7008-047-7.

VOSTRÝ, Jaroslav. O hercích a herectví. Praha: Kant, 2014. ISBN 978-80-7437-141-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a udělení kreditů jsou podmíněny absolvováním ústní zkoušky z probraných témat, a ověřují zvládnutí látky na úrovni, na které byla přednášená, ale zejména schopnost formulovat názor a doložit jej argumenty a příklady. Úspěšné absolvování předmětu závisí na samostatné studijní přípravě a pravidelné a aktivní účasti na přednáškách.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
KYSELOVÁ E.
13:30–15:00
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:30–15:00 Eva KYSELOVÁ Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů