Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZB2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty se základními vývojovými tendencemi divadla evropského typu formujícími i jeho současnou podobu.

Forma studia

Výklad, promítání relevantních audio-vizuálních záznamů.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů Dějiny divadla I 1,2, a Dějiny divadla II 1.

Obsah kurzu

Divadlo v kontextu vývoje západní kultury 2 je určeno pro posluchače druhých ročníků všech oborů DAMU. Obsahem této přednásky je seznámit v základních rysech s hlavními vývojovými etapami evropského divadla od od moderny k současnosti. Přednášejí střídavě odborníci na danou etapu.

Doporučená nebo povinná literatura

DIVADLO V KONTEXTU ZÁPADNÍ KULTURY II

Seznam literatury pro LETNÍ SEMESTR 2015/2016

Primární literatura

Aronson: Americké avantgardní divadlo

Artaud: Divadlo a jeho dvojenec

Braun: Druhá divadelní reforma : studie

Brockett: Dějiny divadla (příslušné kapitoly)

Brook: Prázdný prostor

Camus: Mýtus o Sisyfovi

Carlson: Dejiny divadelných teórií (příslušné kap.)

Esslin: Absurdní divadlo In. Podstata, tradice a smysl absurdního divadla

Fischer-Lichte: Dejiny drámy (příslušné kapitoly)

Goriaux Pelechová: Divadlo Thomase Ostermeiera

Grusková: Nemecká instantná skúsenosť In. Nemecká dráma

Hančil: Royal Court Theatre

Hyvnar: Francouzská divadelní reforma (příslušné kap.)

Hyvnar: Herec v moderním divadle

Jiřička: Identita v době otřesu

Jordan: Orbis cirkus

Jurkowski: Proměny ikonosféry (přísl. kapitoly)

Kundera: Brecht

Pavis: Divadelní slovník (příslušná hesla)

Semil, Wysińska: Slovník světového divadla Scherhaufer: Čítanka z dejín divadelnej réžie III

Sekundární literatura

Augustová: doslov In. E. Jandl: Experimentální hry (2005)

Augustová: Dramatický svět T. Bernharda In. T. Bernhard: Ritter, Dene, Voss (1998, doslov)

Augustová: Jazykové plochy a zkraty Felicie Zeller In. F. Zeller: Pět her (2016, doslov)

Augustová: Peter Turrini (erotomantik) In. P. Turrini: Josef a Marie (2006, doslov)

Augustová: Rozhněvaný i nostalgický poutník Evropou In. P. Handke: Pět her (2012, doslov)

Augustová: Thomas Bernhard

Brecht: doslovy In. Divadelní hry I-VIII ( J. Grossman, L. Kundera a R. Vápeník)

Brecht: Malé organon pro divadlo In. Myšlenky (včetně doslovu J. Grossmana)

Dürrenmatt: Stati a projevy o divadle

Höller: Tanec se smrtí, sněžení a kosmická bouře In. T. Bernhard: Hry I (1998, doslov)

Hořínek: doslov In. F. Dürrenmatt: Hry (2006)

Jobertová: Když mluvit znamená jednat

Jobertová: Znovuzrození dramatika In. B.-M. Koltés: Hry (2006, doslov)

Knopová: Svet kontroverznej drámy

Kopecký: Antonin Artaud : poslední z prokletých

Kott: Konec nemožného divadla In. Scéna, 12-13/1989

Lacey: British realist theatre

Lukeš: S Dionýsem divno hrát In. Svět a divadlo 3/1994

Pilný: Irony and identity in modern irish drama

Pilátová: Hnízdo Grotowského

Pörtner: Experimentální divadlo

Ruland, Bradbury: Od puritanismu k postmodernismu (s. 302-308)

Schmidt-Dengler: Tragédie jsou komedie In. T. Bernhard: Hry II (1999, doslov)

Sierz: In-yer-face theatre

Štefko: Dejiny slovenskej drámy 20. storočia

Völker, Grimm, Esslin, Harder: Smysl nebo nesmysl? : groteskno v moderním dramatu

Vostrý: Herec a režisér In. O hercích a herectví

Hry:

Beckett: Čekání na Godota, Konec hry

Bernhard: Divadelník, Náměstí Hrdinů

Brecht: Dobrý člověk ze Sečuanu, Matka Kuráž a její děti

Bulgakov: Zojčin byt

Camus: Caligula

Crimp: Pokusy o její život

Dürrenmatt: Fyzikové

Genet: Služky

Ionesco: Plešatá zpěvačka

Jandl: Humanisti

Jelinek: Nemoc aneb Moderní ženy, Bambiland

Kane: Psychóza ve 4:48

Karvaš: Velká paruka

Koltes: Boj černocha se psy

Loher: Klářiny vztahy

Miller: Smrt obchodního cestujícího

O'Neill: Cesta dlouhým dnem do noci

Osborne: Ohlédni se v hněvu

Pinter: Narozeniny

Sartre: S vyloučením veřejnosti

Schimmelpfennig: Arabská noc

Stoppard: Rock ´n´Roll

Synge: Hrdina západu

Turrini: Alpské červánky

Williams: Tramvaj do stanice touha

Hodnoticí metody a kritéria

Divadlo v kontextu západní kultury II- LS 2018/19

(otázky ke zkoušce)

  1. Francouzská moderna (surrealismus, J. Coppeau, Kartel, vizionář A. Artaud).
  2. Bertolt Brecht, koncept epického divadla a počátky politického divadla.
  3. Existencialismus a jeho vliv na absurdní divadlo a drama (charakteristika pojmu, výchozí zdroje, společenské změny a jejich reflexe v dramatické tvorbě, charakteristické znaky, autoři a díla).
  4. Moderní americké divadlo (vlivy a zdroje, scénické konvence, formování moderního amerického dramatu – autoři a díla, reforma herectví, zásadní divadelní soubory, americká avantgarda 20. století).
  5. Druhá divadelní reforma (charakteristika pojmu, vlivy a zdroje, koncepty chudého divadla, prázdného prostoru, budování nového vztahu divák-herec, tvorba Grotowského, Kantora, Brooka, Living Theatre atd.).
  6. Poválečné britské divadlo a drama (vliv společenských pohybů na současné drama ve 20. století, Royal court Theatre workshop, formování irského divadla a dramatu).
  7. Současné tendence v evropském divadle (proměna dramaturgie, charakteristika tvorby režisérů (např. ve Francii, Německu a Rusku).

Zkouška vychází z přednášek a seznamu literatury a bude pouze ústní.

Student je povinen se přihlásit na jeden ze tří vypsaných řádných termínů.

Druhý opravný termín student skládá za přítomnosti dvou pedagogů.

Student, který je přihlášen, ale neomluví se a nedorazí, je ohodnocen známkou FX.

Student, který se nepřihlásí na žádný z řádných termínů, je automaticky zpětně ohodnocen známkou FX.

Pokud student neuspěje na řádném ani dvou opravných termínech, může si požádat o děkanský termín, který je komisionální zkouškou.

Pokud se zapsaný student nemůže na zkoušku dostavit (pouze ze závažných důvodů), měl by se nejpozději den před zkouškou písemně omluvit zkoušejícím: eva.kyselova@damu.cz

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
KYSELOVÁ E.
13:30–15:00
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:30–15:00 Eva KYSELOVÁ Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů