Pantomima a tělesný mimus 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109PTMI4 zápočet 2 4 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 8 až 18 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radim VIZVÁRY

Obsah

Zvládnutí instrumentace mimu, což je soubor dílčích disciplín, jenž tvoří základní elementy pantomimy – fyzická a vnitřní síla, pohled, protipohyb a představivost. Dále zvládnutí pantomimického herectví a Mime Corporel, techniky, kterou na počátku 20. století vynalezl francouzský mim a pedagog É. Decrouxe (inovátor moderní pantomimy). Tato tréninková metoda je všezahrnující a systematická technika pohybu, která formou analýzy pohybu připraví adepta k mnohým výkonům různých pohybových forem. Tato metoda by mohla být srovnávána s klasickým tancem. Dnes je to první stupeň a základ ve studiu práce s tělem v oboru pantomimy. Zároveň díky svému charakteru může otevírat možnosti jiným disciplínám – současnému tanci, fyzickému divadlu, ale i novému cirkusu.

Tematické okruhy:

1.Fyzický a duchovní trénink

2.Instrumentace mimu

3.Identifikace objektu – imaginární pantomima a práce s imaginárním objektem

Výsledky učení

Student získává znalosti a dovednosti oboru imaginární pantomimy, rozlišuje subjekt a objekt a osvojí si speciální techniky, jako např. tah, tlak, protitah, protitlak, fix point, chůze na místě a jejich rozvedení do mimovy hry.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

FIALKA, Ladislav. Umění pantomimy. Praha: Ústřední dům armády, 1964.

FIALKA, Ladislav. Pantomima: Vybrané statě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.

VIZVÁRY, Radim. Česko-francouzské kontakty a jejich význam pro českou moderní pantomimu - disertační práce. Praha: Hudební a taneční fakulta AMU, 2013.

Doporučená literatura:

ANGER, Marie-Luise. Geometrie der Bewegung. Berlin: Henschel-Verl., 1998. ISBN 9783894873004.

DECROUX, Étienne. Paroles sur le mime, Paris: Librairie Theatrale, 1994. ISBN 978-2734901150.

POTRNER, Paul. Experimentální divadlo. Praha: Orbis, 1960.

Hodnoticí metody a kritéria

Vytvoření krátkého vystoupení, 80 % docházky, plnění domácích úkolů, aktivní účast v hodinách, viditelný rozvoj studenta.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů