Tisk studijního plánu

Studijní plán Pedagogika tance (Mg) - Lidový tanec od 2022/23

Studijní obor: Lidový tanec
Katedra tance
Studijní program: Pedagogika tance
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
107DTV* Didaktika taneční výchovy
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
Minimální počet kreditů 4
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
107PTPVPC10 Pedagogika tance (Mg.) - Povinně volitelné předměty B pro specializaci C - Výběrový trénink 10 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107PTPVPC7 Pedagogika tance (Mg.) - Povinně volitelné předměty B pro specializaci C - Výběrový trénink 7 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107PTPVPC8 Pedagogika tance (Mg.) - Povinně volitelné předměty B pro specializaci C - Výběrový trénink 8 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107PTPVPC9 Pedagogika tance (Mg.) - Povinně volitelné předměty B pro specializaci C - Výběrový trénink 9 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TV Tělesná výchova - výběr
0
107PTMGVV Volitelné předměty pro program Pedagogika tance (Mg) - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 18
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 102
Celkový počet kreditů 120
Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Magisterský seminář - Příprava magisterské práce 1 (107MSE1) ZT
Magisterský seminář - Příprava magisterské práce 2 (107MSE2) ZT
Magisterský seminář - Příprava magisterské práce 3 (107MSE3) ZT
Magisterský seminář - Příprava magisterské práce 4 (107MSE4) ZT
Didaktika a metodika LT 10 (107DMLT0) PZ Didaktika a metodika lidového tance (S107DMLTMG)
Didaktika a metodika LT 7 (107DMLT7) PZ
Didaktika a metodika LT 8 (107DMLT8) PZ
Didaktika a metodika LT 9 (107DMLT9) PZ
Didaktika taneční výchovy 1 (107DTV1) PZ
Didaktika taneční výchovy 2 (107DTV2) PZ
Pedagogický seminář LT 5 (107PSLT5) PZ
Pedagogický seminář LT 6 (107PSLT6) PZ
Pedagogický seminář LT 7 (107PSLT7) PZ
Pedagogický seminář LT 8 (107PSLT8) PZ
Tanec po roce 1945 1 (107TPR1) ZT
Tanec po roce 1945 2 (107TPR2) ZT
Pedagogika 1 (107PEG1) ZT Pedagogika (S107PEDA)
Pedagogika 2 (107PEG2) ZT