Didaktika a metodika LT 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMLT9 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování kurzu

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizita: Pedagogický seminář LT 7

Obsah kurzu

Předmět se zaměřuje na způsob vytváření vyučovací lekce: Posluchači si osvojí nejefektivnější způsob tvorby lekce. Nejprve si projdou taneční repertoár ročníku, pro nějž hodinu tvoří. Vyberou z tanců taneční vazby a jejich varianty, které použijí pro práci na volnosti a případně je upraví pro potřeby daného ročníku. Z krokových vazeb následně vybírají jednotlivé kroky, které je nutno žáky naučit odděleně a následně k nim vytváří nové variace.

Cílem studia je další rozvoj metodického myšlení a schopnost analyzovat pohyb. Schopnost vytvářet další možné variace na pohybová témata zapsaná ve sbírkách. Vytvářet rozdílné lekce pro různé typy tanečních škol a tanečních studií.

Tematické okruhy:

Posluchači vytváří modelové vyučovací lekce a upravují jejich náplň pro různé typy tanečních škol. Nejprve jsou vytvořeny lekce jednoduššího typu a pak lekce složitější a technicky náročnější. Práce s literaturou a úpravy tanečního materiálu zde zaznamenaných.

  1. Posluchači vyhledávají neobvyklé a nepříliš často používané tance z mnoha různých folklorních oblastí.
  2. Posluchači se učí zachovávat při úpravách základní strukturu tance, aby mohli s daným materiálem pracovat dvěma směry, jak tance zjednodušit ale i ztížit.
  3. Vytvoření modelové vyučovací lekce pro pokročilé.
  4. Příprava variací k tancům s pevnou i nepevnou vazbou na hudební doprovod - Čech , Moravy i Slezska.
  5. Zjednodušování variací a další úprava připravených variací pro různé tipy tanečních studií a tanečních konzervatoří.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BONUŠ, František. Dítě a tanec. I-VI. V Českých Budějovicích: Krajské kulturní středisko, 1971.

LAUDOVÁ, Hannah. Prameny lidových tradic Čech: souhrn podnětů k dramaturgické a studijní práci folklorních souborů. 2., upr. vyd. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2000. ISBN 80-7068-

REJŠEK, Radomil, ed. Zatancujme si!: Výběr lidových tanců z Čech a Moravy. Praha: Ústř. kult. dům železničářů, 1981.

VYCPÁLEK, Josef. České tance: 145(s varianty 185)čes. lid. tanců které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně popsal... Praha: B. Kočí, 1921.

Doporučená literatura:

JELÍNKOVÁ, Zdena. Kola a chorovody. Praha: Ústř. dům lid. tvořivosti, 1960.

JELÍNKOVÁ, Zdenka a KUBEŠ, Richard. Horácké tance. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Krajské nakladatelství, 1956.

LAUDOVÁ, Hannah. Východní Čechy: popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska; díl 3.

LINK, Karel. Beseda, český salonní tanec. 2. úplně přeprac. vyd. V Praze: A. Storch syn, 1882.

PODEŠVOVÁ, Hana. Lidové tance na Opavsku. Opava: Okresní kulturní středisko Opava, 1980.

PROCHÁZKOVÁ, Jarmila a KREJČÍ, Pavel. Písně, tance a lidé v Podkrkonoší. 1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1984. s obr. příl. Kraj.

SEIDEL, Jan, ed., TREFIL, Václav, ed. a ŠPIČÁK, Josef, ed. Zahrajte mi do kola!: tance českého lidu. Vydání 1. V Praze: L. Mazáč, 1945. 284 - [4] s.

SOCHA, Vincenc, ed. Lidové tance na Lašsku. Část I [hudebnina]. 1. vyd. Lhotka, p. Metylovice: V. Socha, 1948.

Hodnoticí metody a kritéria

Metodická příprava výuky lidového tance pro profesionální tanečníky. Zaměření výukové lekce na určitou folklorní oblast, příprava tanečně technického pohybového materiálu k prohloubení znalosti zvolené oblasti.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů