Kineziologie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KINE2 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karel NOVÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Nedílnou součást předmětu tvoří také pozorování, analýza a hodnocení pohybového projevu dítěte v 1. roce vývoje. Studenti při těchto pozorování vytvářejí ucelený kineziologický rozbor vycházející z teoretických a dílčích praktických znalostí předmětu Kineziologie 1. Učí se tak samostatné práci pro svoji budoucí pedagogickou činnost, aby obstáli ve výuce s jednotlivci i se skupinou, a byli schopni efektivně popsat, vysvětlit a opravit případné vadné pohybové vzory svých studentů.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět vychází z funkčních souvislostí a znalostí anatomie, biomechaniky a fyziologického vývoje dítěte v 1. roce života. Předmět tak studentům nabízí širší pohled na fungování lidského organismu jako celku a umožňuje jim vnímat pohyb jako přirozenou součást lidského vývoje. Cíl výuky pak směřuje k převzetí správných pohybových vzorů z vývojové kineziologie do vlastní taneční a pedagogické praxe.

Tematické okruhy:

Vývojová kineziologie provádí studenty vertikalizačním procesem v 1. roce života dítěte a nabízí jim pohled na vznik pohybu v jednotlivých vývojových etapách. Tyto pohybové vzory nacházejí využití jak v taneční, tak pedagogické činnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-657-1. (vybrané kapitoly)

Doporučená literatura:

KRAČMAR, Bronislav. Fylogeneze lidské lokomoce. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 9788024633794. (vybrané kapitoly)

Hodnoticí metody a kritéria

Kineziologický rozbor pohybového projevu dítěte v 1. roce života

Praktické provedení vývojových vzorů (vertikalizační proces z lehu na břiše a na zádech)

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů