Kineziologie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KINE2 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adéla JORDÁKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět vychází z funkčních souvislostí a znalostí anatomie, biomechaniky a fyziologického vývoje dítěte v 1. roce života. Předmět tak studentům nabízí širší pohled na fungování lidského organismu jako celku a umožňuje jim vnímat pohyb jako přirozenou součást lidského vývoje. Cíl výuky pak směřuje k převzetí správných pohybových vzorů z vývojové kineziologie do vlastní taneční a pedagogické praxe.

Tematické okruhy:

Vývojová kineziologie provádí studenty vertikalizačním procesem v 1. roce života dítěte a nabízí jim pohled na vznik pohybu v jednotlivých vývojových etapách. Tyto pohybové vzory nacházejí využití jak v taneční, tak pedagogické činnosti.

Výsledky učení

Nedílnou součást předmětu tvoří také pozorování, analýza a hodnocení pohybového projevu dítěte v 1. roce vývoje. Studenti při těchto pozorování vytvářejí ucelený kineziologický rozbor vycházející z teoretických a dílčích praktických znalostí předmětu Kineziologie 1. Učí se tak samostatné práci pro svoji budoucí pedagogickou činnost, aby obstáli ve výuce s jednotlivci i se skupinou, a byli schopni efektivně popsat, vysvětlit a opravit případné vadné pohybové vzory svých studentů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-657-1. (vybrané kapitoly)

Doporučená literatura:

KRAČMAR, Bronislav. Fylogeneze lidské lokomoce. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 9788024633794. (vybrané kapitoly)

Hodnoticí metody a kritéria

Kineziologický rozbor pohybového projevu dítěte v 1. roce života

Praktické provedení vývojových vzorů (vertikalizační proces z lehu na břiše a na zádech)

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů