Kineziologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KINE1 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adéla JORDÁKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Hlavním cílem předmětu je naučit studenta rozvíjet samostatné uvažování nad pohybem, a to zejména tanečním. Student si postupně skládá do souvislostí všechna naučená anatomická a kineziologická fakta a dává jim dynamickou formu. Měl by „rozhýbat svoje znalosti“. Předmět si také klade za cíl, aby se student stal dobrým pozorovatelem, hodnotitelem a zároveň korektorem pohybu, tedy aby pohyb viděl, mluvil o něm a rozuměl mu, a mohl tak i pohyb milovat v celé jeho rozmanitosti.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Pozorování, analýza a hodnocení pohybového projevu tanečníka vede k opakování jednotlivých tematických okruhů výukového předmětu ve formě komplexního kineziologického rozboru. Studenti tak přebírají odpovědnost za svoje budoucí studenty v pedagogické činnosti a jsou schopni jim odborně poradit.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

KOLÁŘ, Pavel. Základy klinické rehabilitace. Praha: Galén, 2016. ISBN 9788074922190.

VÉLE, František. Kineziologie: Přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii pohybové soustavy. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9.

Doporučená literatura:

DOWD, Irene. Taking root to fly: Articles on Functional Anatomy. New York: G&H SOHO, Inc., 2007. ISBN 9780964580503

Hodnoticí metody a kritéria

Kineziologický rozbor tanečního projevu u vybrané taneční formy a ve vybrané věkové kategorii.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů