Tanec po roce 1945 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TPR2 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Elvíra NĚMEČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Elvíra NĚMEČKOVÁ

Obsah

Předmět Tanec po roce 1945 2 má podobu přednášky, poskytující přehled o vývoji uměleckého tance především v Evropě v období po roce 1945 a o výrazných tendencích, přístupech a podobách uměleckého tance a dalších vybraných problémových okruzích. Usiluje o plastické zachycení situace v obou částech rozdělené Evropy, společných rysů i specifik, vzájemných interakcí. Do evropského kontextu je vsazeno i dění v Československu. Vedle výkladu a studia literatury tvoří podstatnou obsahovou část filmové záznamy choreografických děl a další materiály. V druhé části předmětu postupuje výklad podle vybraných problémových okruhů. Podmínkou pro zápis předmětu je absolvování přednášky Tanec po roce 1945 1.

Cílem studia je poskytnout studentům vědomosti o vývoji a podobách tanečního umění bezprostřední minulosti jako oporu pro chápání současné situace, podob a místa tance v současné kultuře.

Tematické okruhy:

Taneční umění ve východním bloku a v Čechách v 70. a 80. letech – symfonický balet – Grigorovič, interakce Západu a Východu - soutěže v uměleckém tanci a jejich vliv na intepretaci, vliv školství – “národní” styly, interpret-virtuóz – Pliseckaja apod., “politické uvolnění” – moderní tanec v profesionálním i v amatérském tanci; Pavel Šmok a jeho choreografická tvorba;

Přelom 80. a 90. let – proměna společenské situace, umělecký tanec – contemporary dance, změna choreografické faktury (od přehlednosti k překrývání), problém koncepce velkých baletních souborů, osobnosti a pojetí choreografické tvorby;

Contemporary dance v Čechách v 90. letech, proměny choreografie v bývalém Sovětském Svazu – Jelizarjev, Brjancev a Ejfman;

Narativní choreografie a její vývoj – Petit, Tomskij: Bachčisarajská fontána, Ek, DV8, M. Bourne;

Abstraktní choreografie – Kylián;

Tanec a film a tanec a video;

Rekonstrukce, poučená interpretace, choreografické dědictví;

Současná choreografická tvorba – vývoj po roce 2000, diskuse o perspektivách a znacích současného tanečního umění.

Výsledky učení

Poznatky o vývoji taneční kultury v Evropě po roce 1945 v souvislostech teoretických i uměleckých, rozvíjení objemu vědomostí a schopnosti vřazovat jevy do souvislostí a kriticky o nich uvažovat, seznámení s rozsáhlým souborem záznamů tance z daného období.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Soubor prezentací k přednáškám

Povinná literatura:

BREMSER, Martha. Fifty contemporary choreographers : second edition. 2. vyd. London, New York: Routledge, 2011. ISBN 978-0-415-38082-9.

ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0472-9.

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Sto roků samoty. Praha: Odeon, 2015. ISBN 978-80-207-1668-2.

LANZOVÁ, Isabelle; GREMLICOVÁ, Dorota; NĚMEČKOVÁ, Elvíra; VAŠEK, Roman. Různé břehy. Choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2011. ISBN 978-80-7008-267-6.

Taneční listy (1989-2006)

VAŠUT, Vladimír: Pavel Šmok na přeskáčku, Praha: Nakladatelství Akropolis, 1997. ISBN 80-85770-53-9.

Videa – internetové zdroje a knihovna HAMU

John Neumeier: Othello (1985) nebo Illusionen wie Schwannensee (1976), 1 nenarativní dílo

W. Forsythe: Steptext nebo Gänge

M. Ek: Giselle, Dům Bernardy Alby nebo Carmen

P. Bausch: Café Müller, Svěcení jara, film Pina

Pierre Lacotte: La Sylphide

  1. léta

J. Kylián: No more play, Wings of Wax, Indigo Rose, Double You

O. Naharin: Perpetuum

N. Duato: Jardi tancat

DV8: Strange Fish

M. Bourne: Swan Lake

Triadický balet

https://www.youtube.com/watch?v=mHQmnumnNgo&frags=pl%2Cwn

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka min. 75 %

Studium povinné literatury a videozáznamů

Ústní zkouška z látky probrané v předmětech Tanec po roce 1945 1 a 2

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
GREMLICOVÁ D.
NĚMEČKOVÁ E.

14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Dorota GREMLICOVÁ
Elvíra NĚMEČKOVÁ
učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů