Komunikační dovednosti 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110KD2 zkouška 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Obsah

V oblasti prezentace se studenti seznámí se základními typy prezentací, s jejich stavbou. Studenti se zdokonalují v písemném i ústním projevu. Jsou schopni samostatné prezentace na zadané téma. Učí se komunikaci uvnitř organizace s dokáží se orientovat v komunikaci s vnějším prostředím.

Výsledky učení

V Komunikačních dovednostech 2 je cílem osamostatnit studenty, dodat jim potřebnou sebedůvěru a zdokonalit komunikační dovednosti ve všech oblastech, se kterými přijdou v běžné praxi do styku.

Předpoklady a další požadavky

absolvování předmětu 108K0D 1, účast na seminářích, vypracování jedoduchého projektu, který bude přesvědčivě prezentován

Literatura

Lotko, Edvard: Kapitoly ze současné rétoriky, Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Zárubová-Pfeffermannová, Noemi: Gesta a mimika, Akademie múzických umění v Praze, 2008

Thiele, Albert: Jak na „špinavé“ triky a útoky v komunikaci, Grada Publishing, a.s., 2010

Lewis, D.: Tajná řeč těla, Viktoria Publishing, 1995

Maitland, Iain: Umění telefonovat, Computer Press, 2000

Smith, Jane: Jak zvyšovat produktivitu týmu, Computer Press, 2000

Bradbury, Andrew: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit, Computer Press, a.s., 2007

Hierhold, Emil: Rétorika a prezentace, Grada Publishing, 2008

Vymětal, Jan: Průvodce úspěšnou komunikací, Grada Pubishing, a.s., 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na seminářích, prezentace jednoduchého projektu na zadané téma, prezentace semestrální práce hlavního předmětu

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů