Komunikační dovednosti 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110KD1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Obsah

základy mluveného a písemného projevu

základní informace o neverbální komunikaci

formy komunikace

styly a žánry

základy rétoriky

zdokonalování vyjadřovacích schopností v ústním i písemném projevu

Výsledky učení

V prvním ročníku se studenti seznámí se základy mluveného a písemného projevu. Získají základní komunikační dovednosti. Znalosti jsou dále využívány při mluvené a písemné prezentaci ve všech předmětech seminární povahy.

Předpoklady a další požadavky

Účast na seminářích, zpracování závěrečné seminární práce pro hlavní obor Hudební management a jeho prezentace na závěrečných zkouškách.

Literatura

Lotko, Edvard: Kapitoly ze současné rétoriky, Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Zárubová-Pfeffermannová, Noemi: Gesta a mimika, Akademie múzických umění v Praze, 2008

Thiele, Albert: Jak na „špinavé“ triky a útoky v komunikaci, Grada Publishing, a.s., 2010

Lewis, D.: Tajná řeč těla, Viktoria Publishing, 1995

Vymětal, Jan: Průvodce úspěšnou komunikací, Grada Publishing, a.s., 2008

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na semináři, zpracování písemného výstupu na zadané téma, ústní projev na zadané téma

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů