Profesní angličtina 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAP2 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Sylabus

Week 1

Effective meetings

Phrasal verbs

Week 2

Handling interruptions

Phrasal verbs 2

Week 3

Types of meetings

Phrasal nouns

Week 4

Negotiation

Present perfect simple x continuous

Week 5

Motivation

Have sth done

Week 6

Mindset

Linking language

Week 7

Cooperation x collaboration

Review

Week 8

Rapport management

Dependent prepositions

Week 9

Feedback

Past tenses revision

Week 10

Jobs in theatre / music

Used to / would

Week 11

Volunteering

Modals of probability and certainty

Week 12

Engaging audiences

Modal verbs in the past / future

Week 13

Audience development

Modal verbs overview

Week 14

Outreach

Review

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

Předpoklady a další požadavky

Cíl výuky:

Cílem předmětu je nabytí a rozvinutí jazykových znalostí, dovedností a kompetencí osvojením odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů, které souvisí s takovými oblastmi managementu, jako je struktura a vedení porad, vztahům na pracovišti, teorií motivace, hygieny a stylů vedení. Jedním z cílů je zaměření na „tvrdé a měkké“ dovednosti a dovednosti v oblasti emoční inteligence a dovedností v sociální oblasti.

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní.

702SPA1 Profesní angličtina 1

Literatura

Učebnice:

Koester, Almut and Angela Pitt, Michael Handford, Martin Lisboa. Business Advantage Intermediate. CUP, 2012.

Macmillan Life Skills https://www.macmillanenglish.com/be/blog-resources/article/macmillan-life-skills

Oxenden, Clive and Christina Latham-Koenig. New English File Intermediate. OUP, 2007.

Powell, Mark. In Company Intermediate. Macmillan Education, 2014.

Powell, Mark and Allison, John. In company 3.0 Upper Intermediate. Macmillan Education, 2014.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zkoušky:

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů