Profesní angličtina 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAP2 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

Forma studia

Seminární výuka. Příprava, četba a analýza odborných textů.

Diskuze a poslech. Nácvik slovní zásoby a probírané gramatiky.

Předpoklady a další požadavky

Cíl výuky:

Cílem předmětu je nabytí a rozvinutí jazykových znalostí, dovedností a kompetencí osvojením odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů, které souvisí s takovými oblastmi managementu, jako je struktura a vedení porad, vztahům na pracovišti, teorií motivace, hygieny a stylů vedení. Jedním z cílů je zaměření na „tvrdé a měkké“ dovednosti a dovednosti v oblasti emoční inteligence a dovedností v sociální oblasti.

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní.

702SPA1 Profesní angličtina 1

Obsah kurzu

Sylabus

Week 1

Effective meetings

Phrasal verbs

Week 2

Handling interruptions

Phrasal verbs 2

Week 3

Types of meetings

Phrasal nouns

Week 4

Negotiation

Present perfect simple x continuous

Week 5

Motivation

Have sth done

Week 6

Mindset

Linking language

Week 7

Cooperation x collaboration

Review

Week 8

Rapport management

Dependent prepositions

Week 9

Feedback

Past tenses revision

Week 10

Jobs in theatre / music

Used to / would

Week 11

Volunteering

Modals of probability and certainty

Week 12

Engaging audiences

Modal verbs in the past / future

Week 13

Audience development

Modal verbs overview

Week 14

Outreach

Review

Doporučená nebo povinná literatura

Učebnice:

Koester, Almut and Angela Pitt, Michael Handford, Martin Lisboa. Business Advantage Intermediate. CUP, 2012.

Macmillan Life Skills https://www.macmillanenglish.com/be/blog-resources/article/macmillan-life-skills

Oxenden, Clive and Christina Latham-Koenig. New English File Intermediate. OUP, 2007.

Powell, Mark. In Company Intermediate. Macmillan Education, 2014.

Powell, Mark and Allison, John. In company 3.0 Upper Intermediate. Macmillan Education, 2014.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zkoušky:

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů