Profesní angličtina 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAP2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat události, cíle a formulovat své názory v oblasti managementu.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Forma studia

Příprava, čtení a analýza odborných textů, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní.

702SPA1 Profesní angličtina 1

Obsah kurzu

  1. Semestr

Management - Témata spojená se studovaným oborem a jejich terminologie

Management and the Arts

What is Management

Management Skills

Managers, Executives and Directors

Businesspeople and Business Leaders

Top Management

The Board of Directors

Meetings

Business Objectives and Values

Sports and Health Metaphors

Recruitment

Training and Qualifications

Theories of Motivation

Remuneration

Working Conditions

Redundancy

Collocations Business

Review - Management Verbs 1

Review - Management Verbs 2

Ut1 Competitive Environment

Dovednosti: 1.3 Building relationships across companies.

Doporučená nebo povinná literatura

ACKLAM, R, Wilson, J., Newbrook, J. New First Certificate GOLD. New Edition. Longman. 2004. ISBN 13: 978-0-582-77699-9

ALEXANDER, R. and Jones, L. New International Business English. CUP. 2003. ISBN 0 521 53173 X

BYRNES, William J. Management and the Arts. 4th edition. Focal Press. 2009. ISBN 978-0-240-81004-1

HANDFORD, M., Lisboa, M., Koester, A., Pitt, A. Business Advantage, CUP 2011,

Student's Book, Personal Study Book, Audio CDs

HEWINGS, Martin. Advanced Grammar in Use. CUP. 2000. ISBN 0 521 498686

MACKENZIE, Ian. Mangement and Marketing. Heinle, Cengage Learning. 1997. ISBN 13: 978-1-899396-80-1

MACKENZIE, Ian. Financial English. LTP. 1995. ISBN 1 899396 00 4

MASCULL, Bill. Business Vocabulary in Use. CUP. 2002. ISBN 0 521 77529 9

MASCULL, Bill. Business Vocabulary in Use. Advanced. CUP. 2010. ISBN 978-0-521-128292

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. CUP. 2004. ISBN 0 521 53762 2

SOARS, John and Liz. New Headway Intermediate. OUP. 4th edition. 2009. ISBN 978 0 19 476881 8

Slovníky

Anglicko-český slovník. Josef Fronek. LEDA Praha. 1996. ISBN 80-85927-13-6

Oxford Advanced Learner's Dictionary. Editor J. Crowther. OUP. 1998. ISBN 0 19 431499 5

The Synonym Finder. J.I. Rodale. Rodale Press. 1978. ISBN 0-446-37030-4

The Concise Oxford Dictionary. Edited by D. Thompson. Clarendon Press. OUP. 1995. ISBN 0-19-861320-2

Velký česko-anglický slovník. Josef Fronek. LEDA Praha. 2000. ISBN 80-85927-54-3

Webové slovníky a reference:

ANSWERS http://www.answers.com/

ARTICLES http://www.goarticles.com/

ASK REFERENCE http://ask.reference.com/information

CAMBRIDGE DICTIONARIES ONLINE http://dictionary.cambridge.org/

DICTIONARY http://dictionary.reference.com/

Urban Dictionary http://www.urbandictionary.com/

LONGMAN ONLINE http://www.ldoceonline.com/

MACMILLAN ONLINE DICTIONARY http://www.macmillandictionary.com/

ONLINE DICTIONARY http://www.allwords.com/

OPEN DIRECTORY PROJECT http://www.dmoz.org/

PERFORMING ARTS DICTIONARIES http://www.dmoz.org/Arts/Performing_Arts/

Seznam Slovník http://slovnik.seznam.cz/

SYNONYMS http://www.synonym.com/synonyms/

USING ENGLISH http://www.usingenglish.com/

Vocabulary American Business English http://www.e-classics.com/vocabulary.htm

HEADWAY courses http://www.oup.com/elt/global/products/headway/

Angličtina na internetu ČESKÁ VERZE http://www.helpforenglish.cz/

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující. Učebnice pro samouky jsou vhodné pro samostudium především gramatiky. Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři.

Vypracování zadaných úkolů.

Absolvování závěrečného zkouškového testu.

Zkouška má část písemnou z odborného textu a odborné slovní zásoby.

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Uznány mohou být pouze zkoušky složené na CJP v průběhu posledních tří let. Zkoušky složené na jiné vysoké škole ani jiné certifikáty studenta nezbavují povinnosti složit příslušnou zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů