Angličtina pro doktorandy - druhý cizí jazyk

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
782CJA2 zkouška 10 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Ke zkoušce z 2. cizího jazyka doktorand předem odevzdá:

Výsledky učení

Povinný předmět pro studenty všech doktorských programů AMU. Požadovaná znalost 2. cizího jazyka je na úrovni B1 podle SERR.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je znalost jazyka zkoušky min. na úrovni B1, znalost akademického jazyka a znalost základní odborné terminologie studovaného oboru.

Literatura

-https://www.britishcouncil.es/en/english/levels/b1

-https://elt.oup.com/catalogue/items/global/business_esp/oxford_eap/oxford_eap_b1_2/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Hodnoticí metody a kritéria

Zkoušení probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU. Obsahem zkoušky je:

Min. týden před zkouškou je emailem rozeslán přihlášeným studentům podrobný časový rozpis zkoušky (den, čas, místo, složení komise atd.).

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů