Angličtina pro doktorandy - druhý cizí jazyk

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
782CJA2 zkouška 10 česky akademický rok

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana BARTŮŇKOVÁ, Klára BICANOVÁ, Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Zdeněk KRÁL, Štěpánka PÁROVÁ, Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ, Halka VOLKMANOVÁ

Obsah

Ke zkoušce z 2. cizího jazyka doktorand předem odevzdá:

Výsledky učení

Povinný předmět pro studenty všech doktorských programů AMU. Požadovaná znalost 2. cizího jazyka je na úrovni B1 podle SERR.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je znalost jazyka zkoušky min. na úrovni B1, znalost akademického jazyka a znalost základní odborné terminologie studovaného oboru.

Literatura

-https://www.britishcouncil.es/en/english/levels/b1

-https://elt.oup.com/catalogue/items/global/business_esp/oxford_eap/oxford_eap_b1_2/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Hodnoticí metody a kritéria

Zkoušení probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU. Obsahem zkoušky je:

Min. týden před zkouškou je emailem rozeslán přihlášeným studentům podrobný časový rozpis zkoušky (den, čas, místo, složení komise atd.).

Poznámka

Pro absolvování zkoušky musí mít student přístup k internetu, a do aplikace MS Teams, funkční kameru a mikrofon.

Předmět probíhá bez výuky, studenti si mohou v rámci přípravy ke zkoušce v KOSu zaregistrovat volitelné jazykové předměty dle aktuální nabídky CJP.

Ke zkoušce se studenti připravují samostatně, mohou si v průběhu přípravy domluvit konzultace s některým z vyučujících CJP.

Termíny zkoušek jsou zveřejněny na internetových stránkách CJP AMU nejpozději na začátku zimního semestru daného akademického roku.

V případě jakýchkoli dotazů pište na cjp-doktorandi@amu.cz

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů