Italština pro obor Zpěv 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HIZ1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie KRONBERGEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Podrobné seznámení s fonetickým plánem jazyka.

Osvojení základní hudební terminologie se zaměřením na pěveckou interpretaci.

Elementární konverzace.

Forma studia

Čtení a analýza odborných textů, partitur a libret.

Detailní nácvik správné výslovnosti a pěvecké dikce na konkrétní pěvecké literatuře.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost vokální literatury daného hlasového oboru.

Posluchač si souběžně může zapsat kurz obecné italštiny.

Obsah kurzu

Detailní nácvik správné výslovnosti a pěvecké dikce na konkrétní pěvecké literatuře podle individuálních studijních potřeb.

Porozumění větám a často používaným výrazům vztahujícím se k profesi (např. studium role s korepetitorem a dirigentem, problematika divadelní a koncertní praxe, profesní kontakty).

Gramatická a lexikální cvičení a práce s texty jako východisko k běžné konverzaci.

Doporučená nebo povinná literatura

Klavírní výtahy, partitury a publikovaná libreta podle individuálních studijních plánů

GELLI, P.: Dizionario dell?opera, Baldini&Castoldi, Milano 1996, ISBN 88-8089-177-4

GERI, P.: Manuale d?italiano per cantanti d?opera, Guerra edizioni, Perugia 2004, ISBN 88-7715-725-9

KRONBERGEROVÁ, M.: Italština pro operní pěvce, Nakladatelství AMU, Praha 2009

POSPÍŠILOVÁ V., FERRAROVÁ M., FERRAROVÁ E.: Učebnice současné italštiny, 1. díl, Computer Press, Brno 2008, ISBN 978-80-251-1956-3

VÁLEK, J.: Italské hudební názvosloví, Panton, Praha 1991, ISBN 80-7939-150-2

VOTOČEK, E.: Hudební slovník cizích výrazů a rčení, Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1946

Aktuální webové stránky a tiskové materiály k oboru

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
KRONBERGEROVÁ M.
09:00–10:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Marie KRONBERGEROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů