Profesní angličtina 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAP3 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Karel FOUSTKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karel FOUSTKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat události, cíle a formulovat své názory v oblasti marketingu.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Forma studia

Příprava, čtení a analýza odborných textů, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní.

702SPA2 Profesní angličtina 2

Obsah kurzu

  1. Semestr

Marketing - Témata spojená se studovaným oborem a jejich terminologie

Marketing and the Arts

What is Marketing?

Markets and Competitors

Marketing and Market Orientation

Products and Brands

Price

Place

Promotion

The Four Ps of Marketing and Beyond

Customer Satisfaction

Knowing your Customers 1, 2, 3

Marketing Tasks

Marketing and Sales

Market Structure

Marketing Strategies

Market Segmentation

Market Research

Market Testing

Market Forecasting

Market Metaphors

Ut4 Fostering Creativity

Dovednosti: 4.3 Decision-making

Umění - Divadelní odborná terminologie - A, B, C, D, E

Umění - Hudební odborná terminologie

Doporučená nebo povinná literatura

ACKLAM, R, Wilson, J., Newbrook, J. New First Certificate GOLD. New Edition. Longman. 2004. ISBN 13: 978-0-582-77699-9

ALEXANDER, R. and Jones, L. New International Business English. CUP. 2003. ISBN 0 521 53173 X

BYRNES, William J. Management and the Arts. 4th edition. Focal Press. 2009. ISBN 978-0-240-81004-1

HEWINGS, Martin. Advanced Grammar in Use. CUP. 2000. ISBN 0 521 498686

HANDFORD, M., Lisboa, M., Koester, A., Pitt, A. Business Advantage, CUP 2011,

Student's Book, Personal Study Book, Audio CDs

MACKENZIE, Ian. Mangement and Marketing. Heinle, Cengage Learning. 1997. ISBN 13: 978-1-899396-80-1

MACKENZIE, Ian. Financial English. LTP. 1995. ISBN 1 899396 00 4

MASCULL, Bill. Business Vocabulary in Use. CUP. 2002. ISBN 0 521 77529 9

MASCULL, Bill. Business Vocabulary in Use. Advanced. CUP. 2010. ISBN 978-0-521-128292

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. CUP. 2004. ISBN 0 521 53762 2

SOARS, John and Liz. New Headway Intermediate. OUP. 4th edition. 2009. ISBN 978 0 19 476881 8

Slovníky

Anglicko-český slovník. Josef Fronek. LEDA Praha. 1996. ISBN 80-85927-13-6

Oxford Advanced Learner's Dictionary. Editor J. Crowther. OUP. 1998. ISBN 0 19 431499 5

The Synonym Finder. J.I. Rodale. Rodale Press. 1978. ISBN 0-446-37030-4

The Concise Oxford Dictionary. Edited by D. Thompson. Clarendon Press. OUP. 1995. ISBN 0-19-861320-2

Velký česko-anglický slovník. Josef Fronek. LEDA Praha. 2000. ISBN 80-85927-54-3

Webové slovníky a reference:

ANSWERS http://www.answers.com/

ARTICLES http://www.goarticles.com/

ASK REFERENCE http://ask.reference.com/information

CAMBRIDGE DICTIONARIES ONLINE http://dictionary.cambridge.org/

DICTIONARY http://dictionary.reference.com/

Urban Dictionary http://www.urbandictionary.com/

LONGMAN ONLINE http://www.ldoceonline.com/

MACMILLAN ONLINE DICTIONARY http://www.macmillandictionary.com/

ONLINE DICTIONARY http://www.allwords.com/

OPEN DIRECTORY PROJECT http://www.dmoz.org/

PERFORMING ARTS DICTIONARIES http://www.dmoz.org/Arts/Performing_Arts/

Seznam Slovník http://slovnik.seznam.cz/

SYNONYMS http://www.synonym.com/synonyms/

USING ENGLISH http://www.usingenglish.com/

Vocabulary American Business English http://www.e-classics.com/vocabulary.htm

HEADWAY courses http://www.oup.com/elt/global/products/headway/

Angličtina na internetu ČESKÁ VERZE http://www.helpforenglish.cz/

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující. Učebnice pro samouky jsou vhodné pro samostudium především gramatiky. Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Uznány mohou být pouze zkoušky složené na CJP v průběhu posledních tří let. Zkoušky složené na jiné vysoké škole ani jiné certifikáty studenta nezbavují povinnosti složit příslušnou zkoušku.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR1-4024
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
FOUSTKA K.
12:30–14:00
(paralelka 1)
Tato paralelka je určena pro studenty 2. roč. BAK Hudební produkce
místnost R311
Učebna R311 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
FOUSTKA K.
16:45–18:15
(paralelka 2)
Tato paralelka je určena studentům 2. ročníku BAK Produkce (DAMU).
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:30–14:00 Karel FOUSTKA Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
Tato paralelka je určena pro studenty 2. roč. BAK Hudební produkce paralelka 1
St 16:45–18:15 Karel FOUSTKA Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 2. ročníku BAK Produkce (DAMU). paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů